Uczelniane Centrum Informatyczne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
UCI
Jerzy Żenkiewicz
Publikacje (referaty, raporty, artykuły, książki)

Opublikowane prace z dziedziny nawigacji i telekomunikacji

1.J. Żenkiewicz, "Zintegrowany system nawigacji satelitarnej NNSS MAGNAVOX", Przegląd Morski nr 11, 1976
2.J. Żenkiewicz, "Zastosowanie systemu Sonar Doppler MX-600 w nawigacji satelitarnej", Przegląd Morski nr 12, 1976
3.J. Żenkiewicz, "Geodezyjne aspekty pomiarów satelitarnych", Przegląd Morski nr 3, 1977
4.J. Żenkiewicz, "System nawigacyjny HI-FIX 6", Przegląd Morski nr 4, 1977
5.J. Żenkiewicz, "Aplikacje pomiarów satelitarnych w badaniach geofizycznych na Bałtyku", materiały konferencyjne, Politechnika Łódzka, Łódź 1977

Opublikowane prace z dziedziny systemów informatycznych

1. J. Żenkiewicz, "Fiber optics the reliable medium in electronics, proceedings 6th Symposium on Reliability in Electronics", Budapest, August 1985
2. W. Glura, M. Górecka, J. Ludwichowski, J. Żenkiewicz, B. Żurawski, "Pomorska Akademicka Sieć Komputerowa", Raport nr 1, OOO UMK, Toruń 1988
3. W. Glura, M. Górecka, Z. Szewczak, J. Żenkiewicz, "Procesor sieciowy PS IBM PC-analiza i projekt transferu danych między procesorem sieciowym i komputerem obliczeniowym", Raport nr 1, OOO UMK, Toruń 1990
4. M. Marche, N. Dorigny, J. Żenkiewicz, W. Waszak, "Pattern recognition project - Final Report", Toruń, June 1992
5.M. Górecka, T. Wolniewicz, J. Żenkiewicz, "Projekt wstępny rozwoju X.500 Directory w Polsce", Raport nr 4, OOO UMK, grudzień 1992
6.J. Żenkiewicz, "Networking in Poland", Proceedings of INET'93, International Conference INET'93, San Francisco, August 1993
7.J. Żenkiewicz, "Sieć komputerowa w nauce i dydaktyce", IX konferencja pt. "Informatyka w szkole", Toruń, wrzesień 1993
8.J. Żenkiewicz, "UMK jako regionalne centrum sieci komputerowych", Głos Uczelni nr 3, Toruń 1993
9.J. Żenkiewicz, "Czy UMK może być lokomotywą", Głos Uczelni nr 6, Toruń 1993
10.J. Żenkiewicz, "Łącze satelitarne", Głos Uczelni nr 7-8, Toruń 1993
11.J. Żenkiewicz, "Światłowodowa sieć komputerowa w Toruniu", Głos Uczelni nr 9, Toruń 1993
12.J. Żenkiewicz, "Miejska sieć komputerowa TORMAN w Toruniu. Projekt koncepcyjny", Raport nr 1, OOO UMK, Toruń, styczeń 1994
13.J. Żenkiewicz, "Miejska Sieć Komputerowa TORMAN", konferencja POLMAN, Poznań, maj 1994
14.M. Górecka, T. Wolniewicz, J. Żenkiewicz, "X.500 Directory", materiały konferencyjne, Miedzeszyn, wrzesień 1994
15.J. Żenkiewicz, "Sieć komputerowa TORMAN", materiały z konferencji poświęconej otwarciu MSK TORMAN w Toruniu, luty 1995
16.M. Górecka, T. Wolniewicz, J. Żenkiewicz, "X.500 - usługa katalogowa w sieci Internet", materiały konferencyjne, Miedzeszyn, maj 1995
17.J. Żenkiewicz, M. Czerniak, "TORMAN - toruńska sieć miejska", Nerforum nr 3, 1995
18.J. Żenkiewicz, M. Czerniak, "Toruńska Miejska Sieć Komputerowa", konferencja POLMAN '95, Poznań, kwiecień 1995
19.J. Żenkiewicz, "Alternatywne rozwiązania podłączenia sieci LAN o średniej przepustowości do sieci TORMAN", Raport nr 4, OOO UMK, Toruń, sierpień 1995
20.J. Żenkiewicz, "Sieci TORMAN ciąg dalszy", Głos Uczelni nr 3, Toruń 1996
21.J. Żenkiewicz, M. Czerniak, "Toruńska sieć MSK TORMAN i perspektywy jej rozwoju", konferencja POLMAN '96, Poznań, kwiecień 1996
22.J. Żenkiewicz, "Ile będzie kosztować korzystanie z sieci NASK", Głos Uczelni nr 4, Toruń 1996
23.J. Żenkiewicz, "Miejska sieć komputerowa TORMAN w Toruniu", Promocje Pomorskie nr 4, 1996
24.A. Kejna, J. Żenkiewicz, "Środowisko społeczno-ekonomiczne, przyrodnicze i kulturowe aglomeracji toruńskiej", OOO UMK, Toruń, luty 1997
25.J. Żenkiewicz, "Sprawozdanie merytoryczno-rzeczowe z realizacji przedsięwzięcia budowy miejskiej sieci komputerowej TORMAN w 1996 r.", Raport OOO UMK, Toruń, luty 1997
26.J. Żenkiewicz, M. Czerniak, P. Konstanty, M. Czubenko, M. Koziński, "Stan i perspektywy rozwoju MSK TORMAN w Toruniu", konferencja POLMAN '97, Poznań, kwiecień 1997
27.J. Żenkiewicz, A. Kejna, "Geograficzny system informacyjny aglomeracji toruńskiej", Konferencja INFOBAZY '97, Gdańsk, czerwiec 1997
28.J. Żenkiewicz, "Sprawozdanie merytoryczno-rzeczowe z realizacji przedsięwzięcia budowy MSK TORMAN w 1997 r.", Raport nr 1, UCTS UMK, Toruń, luty 1998
29.M. Górecka, T. Wolniewicz, J. Żenkiewicz, "Sprawozdanie z realizacji prac grupy baz danych dla polskiego środowiska akademicko-naukowego", Raport nr 2, UCTS UMK, Toruń, luty 1998
30.J. Żenkiewicz, M. Czerniak, P. Konstanty, "Miejska Sieć Komputerowa w Toruniu", konferencja POLMAN '98, Poznań, kwiecień 1998
31.J. Żenkiewicz, "Wide-Range Networking in Poland", International Workshop, Mengerkirchen-Probbach, Germany, May 1998
32.J. Żenkiewicz, "Sprawozdanie merytoryczno-rzeczowe z realizacji przedsięwzięcia budowy MSK TORMAN w 1998 r.", Raport nr 1, UCTS UMK, Toruń, luty 1999
33.J. Żenkiewicz, "Technologie i regulaminy", Głos Uczelni nr 5, Toruń 1999
34.J. Żenkiewicz, "University networking in Poland", TELSCOM Workshop, Bern, August 1999
35.J. Żenkiewicz, "PIONIER - Polski Internet Optyczny", Głos Uczelni nr 7-8 (173-174), Toruń 2000
36.J. Żenkiewicz, "Sprawozdanie merytoryczno-rzeczowe z realizacji przedsięwzięcia budowy MSK TORMAN w 1999 r.", Raport nr 1, UCTS UMK, Toruń, luty 2000
37.J. Żenkiewicz, "Sprawozdanie merytoryczno-rzeczowe z zakończenia inwestycji budowy MSK TORMAN za lata 1998-2000", Raport nr 3, UCTS UMK, Toruń, wrzesień 2000
38.M. Górecka-Wolniewicz, J. Żenkiewicz, "Infrastruktura kluczy publicznych w polskim środowisku akademicko-naukowym", konferencja PIONIER 2001, Poznań 2001
39.J. Żenkiewicz, M. Górecka-Wolniewicz, "Bezpieczeństwo gospodarki elektronicznej w infrastrukturze informatycznej województwa kujawsko-pomorskiego", konferencja n.t. budowy społeczeństwa informacyjnego, Urząd Marszałkowski-UMK-ATR, Toruń, maj 2001
40.J. Żenkiewicz, "Dziesięciolecie Internetu w Polsce", Głos Uczelni nr 10(188), Toruń 2001
41.M. Górecka-Wolniewicz, R. Metkowski, T. Wolniewicz, J. Żenkiewicz, "Rola usług katalogowych oraz infrastruktury klucza publicznego w budowaniu bezpieczeństwa akademicko-naukowej sieci komputerowej", konferencja PIONIER 2002, Poznań 2002
42.J. Żenkiewicz, "Powstanie i rozwój Internetu - kalendarium", Toruń, czerwiec 2002
43.J. Żenkiewicz, "Protokół LDAP", Biuletyn NASK, Warszawa, czerwiec-lipiec 2002
44.J. Żenkiewicz, "Skok tygrysa!", Głos Uczelni nr 11(201), Toruń 2002
45.J. Szykowny, J. Żenkiewicz, "Koncepcja sieci informacyjnej województwa kujawsko-pomorskiego", raport UORSK ATR - UCI UMK, Bydgoszcz - Toruń, listopad 2002
46.J. Żenkiewicz, "Strategiczna sieć komputerowa województwa kujawsko-pomorskiego", Promocje Kujawsko-Pomorskie nr 1-2 (122), Bydgoszcz, luty 2003
47.J. Żenkiewicz, "Wybrane aplikacje Internetu w badaniach genealogicznych", Seminarium HERBY 2003, Toruń, październik 2003
48.J. Żenkiewicz, "Herby a Internet", Głos Uczelni nr 11 (213), Toruń 2003
49.J. Żenkiewicz, "Internet a genealogia", Wileńskie Rozmaitości nr 1 (81), Bydgoszcz, styczeń-luty 2004
50.J. Żenkiewicz, "Programu PIONIER ciąg dalszy!", Głos Uczelni nr 5 (219), Toruń 2004
51.J. Żenkiewicz, "PIONIER w województwie kujawsko-pomorskim", Promocje Kujawsko-Pomorskie nr 6-8 (140), Bydgoszcz, 2004
52.J. Żenkiewicz, "UMK a nowe prawo telekomunikacyjne", Głos Uczelni nr 10 (224), Toruń 2004
53.J. Żenkiewicz, "TORMAN - dziesiąta rocznica. W sieci", Głos Uczelni nr 2 (228), Toruń 2005
54.J. Żenkiewicz, "W jedności siła. Projekt PLATON", Głos Uczelni nr 9 (283), Toruń 2009
55.J. Żenkiewicz, "TORMAN. Dziedzictwo Mikołaja Kopernika", PIONIER magazine nr 1 (02), Poznań 2009
56.J. Żenkiewicz, "TORMAN. The legacy of Nicolaus Copernicus", PIONIER magazine, Poznań, eng/2009
57.J. Żenkiewicz, "Internet w badaniach genealogicznych", konferencja i3:Internet-Infrastruktury-Innowacje, Poznań, listopad 2009
58.J. Żenkiewicz, "Jak zmienić kręgosłup", Głos Uczelni nr 7/8 (293/294), Toruń 2010
59.J. Żenkiewicz, "Internet w badaniach genealogicznych", materiały konferencyjne "Nauka w obliczu społeczeństwa cyfrowego", Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2010
60.J. Żenkiewicz, "Roadshow PLATON w Toruniu", Głos Uczelni nr 11 (321), Toruń 2012
61.J. Żenkiewicz, "Finał projektu NewMAN", Głos Uczelni nr 12 (322), Toruń 2012

Inne (historia, genealogia)

1.J. Żenkiewicz, "Izrael wczoraj i dziś", Toruń 1995
2.J. Żenkiewicz, "Izrael z bliska", Głos Uczelni nr 9, Toruń 1996
3.J. Żenkiewicz, "Opis niektórych majątków na Litwie Kowieńskiej", Toruń 1998
4.J. Żenkiewicz, "Ziemiaństwo polskie w Republice Litewskiej w okresie międzywojennym", Toruń 1998
5.J. Żenkiewicz, "Wykaz części majątków polskich na Litwie Kowieńskiej w latach 1919-1939", Toruń 2000
6.J. Żenkiewicz, "Litwa na przestrzeni wieków i jej powiązania z Polską", UMK, Toruń 2001
7.J. Żenkiewicz, "Z Laudy do Torunia", Dziennik NOWOŚCI, Toruń, 17 lipca 2002
8.J. Żenkiewicz, "Waszyngton za betonowymi zaporami", Głos Uczelni nr 7-8 (197-198), Toruń 2002
9.J. Żenkiewicz, "Toruń w Waszyngtonie", Głos Uczelni nr 9 (199), Toruń 2002
10.J. Żenkiewicz, Maciej Żenkiewicz, "Jak w filmie Polańskiego", Dziennik NOWOŚCI, Toruń, 21 października 2002
11.J. Żenkiewicz, Marek Żenkiewicz, "Prezydent nie pomógł", Dziennik NOWOŚCI, Toruń, 19 listopada 2002
12.J. Żenkiewicz, Marek Żenkiewicz, "Z domu Kopernika", Dziennik NOWOŚCI, Toruń, 23 grudnia 2002
13.J. Żenkiewicz, "Niespokojna postać", Dziennik NOWOŚCI, Toruń, 6 maja 2003
14.J. Żenkiewicz, "A może Toruń Zdrój !", Dziennik NOWOŚCI, Toruń, 20 maja 2003
15.J. Żenkiewicz, Marek Żenkiewicz, "Śladami Polaków w Kanadzie i USA", Pieśń Skrzydlata nr 29, Gdańsk, czerwiec 2003
16.J. Żenkiewicz, "Śladem noblistki", Dziennik NOWOŚCI, Toruń, 7 lipca 2003
17.J. Żenkiewicz, Marek Żenkiewicz, "Sylwetki wileńskie - Józef Kotlarczyk", Wileńskie Rozmaitości nr 1 (81), Bydgoszcz, styczeń-luty 2004
18."Toruński Słownik Biograficzny" pod redakcją Krzysztofa Mikulskiego, współautor - Jerzy Żenkiewicz, tom 4, ToMiTo i UMK, Toruń 2004
19.J. Żenkiewicz, "Dwór polski i jego otoczenie. Kresy Północno-Wschodnie", Toruń 2008
20.J. Żenkiewicz, "1919-1939 Metu Lietuvos Dvaru", Lietuvos Bajoras, nr 13, Lietuva 2008
21.J. Żenkiewicz, "Na południe od Wilna", Świat Inflant nr 9 (87), Bydgoszcz 2010
22.J. Żenkiewicz, "Odkrywanie Wileńszczyzny!", Głos Uczelni nr 11 (297), Toruń 2010
23.J. Żenkiewicz, "Śladem pewnej pieczątki", Głos Uczelni nr 3 (373), Toruń 2017
24.J. Żenkiewicz, "Rodzinne drogi", WN UMK, Toruń 2017

Wywiady

1. J. Żenkiewicz, "TORMAN - miejska sieć komputerowa", Dziennik NOWOŚCI, Toruń, 13 lutego 1995
2. J. Żenkiewicz, "Toruńskie szkoły średnie w sieci Internet", Głos Uczelni nr 6, Toruń 1995
3. J. Żenkiewicz, "Koncesja dla UMK", Głos Uczelni nr 11 (129), Toruń 1996
4. J. Żenkiewicz, "Bliscy sąsiedzi", Dziennik NOWOŚCI, Toruń, 16 sierpnia 2001
5. J. Żenkiewicz, "Litwo, ojczyzno moich rodziców...", Głos Uczelni nr 9 (187), Toruń 2001
6. J. Żenkiewicz, "Toruń w sieci", Dziennik NOWOŚCI, Toruń, 3 października 2001
7. J. Żenkiewicz, "Sieć pod ręką", Dziennik NOWOŚCI, Toruń, 22 listopada 2002
8. J. Żenkiewicz, "Mieć sieć", Dziennik NOWOŚCI, Toruń, 13 marca 2004
9. J. Żenkiewicz, "Tyle serc dla Litwy bije", Głos Uczelni nr 6 (268), Toruń 2008
10.J. Żenkiewicz, "Tyle serc dla Litwy bije", Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów UMK nr 13, Toruń 2008
11.J. Żenkiewicz, "Inżynier z duszą humanisty", Newsletter PIONIER NEWS, nr 10, Poznań 2022

| Początek strony | Strona główna | Strona UCI | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | Toruń | Polska |