Uczelniane Centrum Informatyczne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
UCI
Jerzy Żenkiewicz
Hobby

*historia kresów wschodnich
*heraldyka, genealogia
*turystyka
*żeglarstwo

| Początek strony | Strona główna | Strona UCI | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | Toruń | Polska |