Uczelniane Centrum Informatyczne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
UCI
Jerzy Żenkiewicz
Ważniejsze staże, szkolenia i szkoły zawodowe

1975 -uruchomienie i wdrożenie do eksploatacji zintegrowanego systemu nawigacji satelitarnej NNSS MAGNAVOX na ORP "Kopernik"
1973/74 -staż w Technical University i GECO Ltd w Oslo, Hagesund i na Morzu Północnym, Norwegia (systemy nawigacyjne, metodyka pomiarów geofizycznych)
1974 -staż w Magnavox Research Laboratories, NASA, Torrance, USA (system nawigacji satelitarnej TRANSIT)
1974 -staż w Hewlett-Packard, Los Angeles, USA (system komputerowy HP 2100 A)
1975 -staż w Training Departament DECCA Company, Brixham, Wielka Brytania (system komputerowy AUTOCARTA w badaniach sejsmicznych i hydrograficznych)
1976 -ekspedycja naukowa pod patronatem PAN na Spitsbergen (pomiary sejsmiczne)
1977 -kurs w Ośrodku Szkoleniowym ELWRO, Wrocław (systemy komputerowe RIAD, Jednostka Centralna R-32)
1979 -kurs w ośrodku szkoleniowym KANCELARSKE STROJE, Praga, Czechosłowacja (system graficzny DIGIGRAF EC 7054)
1980-1990-kilkukrotne pobyty w uniwersytetach w Tübingen, Oldenburgu, Mannheim, Heidelbergu, Rostoku, Lipsku - Niemcy (wielodostępne systemy komputerowe, sieci komputerowe)
1990 -udział w First International School on Computer Network Analysis and Management, Triest, Włochy (sieci komputerowe)
1992 -pobyt w Reims University, Francja (sieci komputerowe, bazy danych)
1994 -pobyt w Trinity College, Dublin, Irlandia (infrastruktura sieci światłowodowych)
1994 -pobyt w Angers University, Francja (usługi sieciowe, zarządzanie sieciami)
1998 -warsztaty Computer-based and Multimedia Data Networks, Mengenkirchen-Probbach, Niemcy
1991-2000-kilkukrotne pobyty w uniwersytetach w Mannheim, Heidelbergu, Stuttgarcie, Rostoku - Niemcy; w Instytucie Beilsteina - Niemcy; w London University, Cambridge University - Wielka Brytania; w Zurich University - Szwajcaria (infrastruktura informatyczna, zasoby sieciowe, zarządzanie i utrzymanie sieci komputerowych)
2001 -warsztaty sieciowe, Toronto, Kanada (szerokopasmowe sieci optyczne - CANARIE)
1999-2017-udział w europejskich konferencjach sieciowych TERENA i warsztatach CISCO

| Początek strony | Strona główna | Strona UCI | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | Toruń | Polska |