Uczelniane Centrum Informatyczne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
UCI
Jerzy Żenkiewicz
Działalność organizacyjna

1974 -członek Zespołu Nawigacji Satelitarnej d/s Badań Geofizycznych w Polsce
1976 -członek Grupy Naukowo-Technicznej d/s Wyprawy na Spitsbergen
1977-1979-współorganizator Ogólnouczelnianego Ośrodka Obliczeniowego UMK
1979-1987-współorganizator wielodostępnych systemów komputerowych w UMK
1987-1990-członek Uczelnianej Komisji d/s Aparatury Naukowej
1988-1991-Z-ca Pełnomocnika Rektora d/s Komputeryzacji Uczelni
1988-1992-organizator i kierownik Pomorskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk)
1989-1990-członek Zespołu Opiniodawczego d/s Umownej Działalności Badawczej UMK
1991-1992-członek Zespołu Roboczego KBN/NASK d/s Budowy Sieci Akademickiej w Polsce
1992-1997-koordynator organizacyjny programu X.500 w Polsce
1993 -organizator środowiskowego Porozumienia w sprawie budowy miejskiej sieci komputerowej MSK w Toruniu
1994-1995-członek Komisji d/s Budowy MSK TORMAN
1994-1998-członek Rady Naukowej JBR NASK Warszawa
1995-1996-członek Zespołu Doradców Rektora d/s Komputeryzacji UMK
1995-2018-członek Rady Użytkowników MSK TORMAN
1995-2018-koordynator MSK TORMAN
1998-2002-członek Rady Informatycznej UMK
2001-2003-przedstawiciel Polski w sieciowej grupie roboczej "Trust and Confidence Working Party" komitetu ISTC Komisji Europejskiej, Bruksela
2003-obecnie-członek Rady Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
2004-2005-członek/ekspert Komisji ds. Strategii Teleinformatycznej Gminy Toruń
2004-2018-członek Rady Ogólnopolskiej Sieci Optycznej PIONIER
2009-2018-koordynator merytoryczny projektu PLATON w Toruniu
2010-2018-koordynator merytoryczny projektu NEWMAN w Toruniu
2013-2018-koordynator merytoryczny projektu MAN-HA w Toruniu

| Początek strony | Strona główna | Strona UCI | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | Toruń | Polska |