staff week

W ramach projektu „iNternationalisation aCtions at University – NCU 4U”, programu  „Welcome to Poland” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej proponujemy pracownikom administracyjnym UMK skorzystanie z udziału international staff weeks.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Wnioski należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej pok 512.

Informacji szczegółowych udziela mgr Anna Salamończyk (tel.: 4875).

Kolejny termin składania wniosków upływa 20/12/2019 r.

 

Poprzednie edycje:

ogłoszenie naboru wniosków