COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne

UWAGA! Ogłaszamy zwycięzcę!

Nagrodę publiczności zdobył Event przygotowany przez Koło Naukowe Komunikacji i Psychologii w Biznesie.

GRATULUJEMY!!!

 

"International NCU Campus" to konkurs, który realizowany był w ramach projektu "iNternationalization aCtions at University - NCU 4U", adresowany do studentów UMK: kół naukowych i organizacji studenckich.

Miał na celu wzmocnienie kreatywności studentów, rozwoju kompetencji komunikacyjnych w aspekcie wielokulturowości, rozwoju współpracy studentów z Polski i z zagranicy (integracja), wzmocnienie wizerunku UMK jako uczelni o międzynarodowym potencjale, wzmocnienie wizerunku Polski jako kraju, w którym studenci zyskują znakomite wykształcenie i doskonalą kompetencje społeczne.

Zadaniem Uczestników było opracowanie scenariusza oraz realizacja wydarzenia (eventu - koncertu, panelu dyskusyjnego, wystawy, parady, pokazu mody, degustacji, spektaklu, warsztatu artystycznego/rzemiosła, happeningu, gry miejskiej) o charakterze interkulturowym.

 W związku z epidemią Covid-19 zmieniliśmy formę realizacji wydarzenia - mogło się ono odbyć w przestrzeni internetowej.

 

Do finału konkursu zakwalifikowały się dwa koła naukowe:

Koło Naukowe Komunikacji i Psychologii w Biznesie

Relacja z eventu:

https://www.youtube.com/watch?v=UATRfqT_zRY&feature=youtu.be

 

Koło Naukowe Historyków Sztuki i Kultury UMK

Relacja z eventu:

https://drive.google.com/file/d/1kzhKQIWss2-fs4JLSp4qW9zs-ULQeZXI/view - skrót

https://www.facebook.com/KNHSiK.UMK/videos/174461917808356/ - pełna relacja

 

W głosowaniu wzięli udział studenci poprzez wysłanie w dniach 15-18 lutego 2021 roku maila z wyborem najbardziej interesującego Eventu na adres: welcome_to _poland@umk.pl.

 

 

 

Szczegóły konkursu określone są w Regulaminie.

Aneks nr 1 do Regulaminu w związku z ogłoszeniem III edycji – Aneks nr 1 do Regulaminu.

Aneks nr 2 do Regulaminu w związku z przesunięciem terminów III edycji - Aneks nr 2 do Regulaminu.

Harmonogram – III edycja

Harmonogram - III edycja-zmiany

Harmonogram II edycja-zmiany

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland, realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akadamickiej.