konkurs

"International NCU Campus" to konkurs realizowany w ramach projektu "iNternationalization aCtions at University - NCU 4U", adresowany do studentów UMK: kół naukowych i organizacji studenckich.

Ma na celu wzmocnienie kreatywności studentów, rozwoju kompetencji komunikacyjnych w aspekcie wielokulturowości, rozwoju współpracy studentów z Polski i z zagranicy (integracja), wzmocnienie wizerunku UMK jako uczelni o międzynarodowym potencjale, wzmocnienie wizerunku Polski jako kraju, w którym studenci zyskują znakomite wykształcenie i doskonalą kompetencje społeczne.

Forma realizowanych projektów określona jest w Regulaminie Konkursu. Zadaniem Uczestników jest opracowanie scenariusza oraz realizacja wydarzenia (eventu - koncertu, panelu dyskusyjnego, wystawy, parady, pokazu mody, degustacji, spektaklu, warsztatu artystycznego/rzemiosła, happeningu, gry miejskiej) o charakterze interkulturowym.

Aneks do Regulaminu w związku z ogłoszeniem III edycji – Aneks nr 1 do Regulaminu.

 

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu "International NCU Campus"!

Termin zgłoszeń do III edycji konkursu mija 16 listopada 2020 roku. Zgłoszenie (wypełniona i podpisana Karta zgłoszeniowaKarta zgłosznieniowa_pdf) należy przesyłać na adres welcome_to _poland@umk.pl z dopiskiem "Konkurs Welcome to Poland - NCU 4U".

W związku z epidemią Covid-19 zmieniliśmy formę realizacji wydarzenia - może się ono odbyć w przestrzeni internetowej.

Termin realizacji eventów III edycji mija 15 stycznia 2021 roku.Również termin realizacji eventów przez finalistów wyłonionych w I i II edycji konkursu, ze względu na sytuację związaną z epidemią, został przedłużony do 30 listopada 2020 roku.                                         
                                       

Relacje z eventów Finalistów zostaną zamieszczone na stronie internetowej UMK https://www.umk.pl/wspolpraca/welcome/konkurs/ oraz na Facebooku UMK w celu wyłonienia Zwycięzcy w drodze internetowego głosowania.

Ogłoszenie „Nagrody publiczności” odbędzie się 22 stycznia 2021 roku.

Szczegóły konkursu określa Regulamin Harmonogram – III edycja.

Zmiana harmonogramu II edycji konkursu – Harmonogram II edycja-zmiany.

Nagrody czekają NA_WA-s!!!