Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

UWAGA! Ogłaszamy zwycięzcę!

Nagrodę publiczności zdobył Event przygotowany przez Koło Naukowe Komunikacji i Psychologii w Biznesie.

GRATULUJEMY!!!

"International NCU Campus" to konkurs, który realizowany był w ramach projektu "iNternationalization aCtions at University - NCU 4U", adresowany do studentów UMK: kół naukowych i organizacji studenckich.

Miał na celu wzmocnienie kreatywności studentów, rozwoju kompetencji komunikacyjnych w aspekcie wielokulturowości, rozwoju współpracy studentów z Polski i z zagranicy (integracja), wzmocnienie wizerunku UMK jako uczelni o międzynarodowym potencjale, wzmocnienie wizerunku Polski jako kraju, w którym studenci zyskują znakomite wykształcenie i doskonalą kompetencje społeczne.

Zadaniem Uczestników było opracowanie scenariusza oraz realizacja wydarzenia (eventu - koncertu, panelu dyskusyjnego, wystawy, parady, pokazu mody, degustacji, spektaklu, warsztatu artystycznego/rzemiosła, happeningu, gry miejskiej) o charakterze interkulturowym.

W związku z epidemią Covid-19 zmieniliśmy formę realizacji wydarzenia - mogło się ono odbyć w przestrzeni internetowej.

Do finału konkursu zakwalifikowały się dwa koła naukowe:

 1. Koło Naukowe Komunikacji i Psychologii w Biznesie
  Relacja z eventu

 2. Koło Naukowe Historyków Sztuki i Kultury UMK
  Relacja z eventu:

W głosowaniu wzięli udział studenci poprzez wysłanie w dniach 15-18 lutego 2021 roku maila z wyborem najbardziej interesującego Eventu na adres: welcome_to _poland@umk.pl.

Dokumenty:

 1. Szczegóły konkursu określone są w Regulaminie.
 2. Aneks nr 1 do Regulaminu w związku z ogłoszeniem III edycji – Aneks nr 1 do Regulaminu.
 3. Aneks nr 2 do Regulaminu w związku z przesunięciem terminów III edycji - Aneks nr 2 do Regulaminu.
 4. Harmonogram – III edycja
 5. Harmonogram - III edycja-zmiany
 6. Harmonogram II edycja-zmiany

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland, realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akadamickiej.