Warsztaty z różnic kulturowych
Strona główna > Współpraca międzynarodowa > Welcome To Poland > Warsztaty z różnic kulturowych

Warsztaty z różnic kulturowych

Strona główna > Współpraca międzynarodowa > Welcome To Poland > Warsztaty z różnic kulturowych

 Warsztaty z różnic kulturowych

Zapraszamy pracowników UMK na warsztaty z zakresu różnic kulturowych oraz umiędzynarodowienia odbywające się w sierpniu i we wrześniu 2020 na naszej Uczelni w ramach projektu „iNternationalization aCtion at University – NCU4U”.

Udział w warsztatach pozwoli poszerzyć wiedzę na temat znaczenia i wpływu różnic kulturowych na funkcjonowanie cudzoziemców w środowisku akademickim, a także na temat konieczności i sposobów umiędzynarodowienia uczelni. Celem warsztatów jest również podniesienie kompetencji społecznych uczestników, w tym doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji ze studentami i pracownikami-cudzoziemcami, co wspomoże proces dydaktyczny w międzynarodowym otoczeniu.

Warsztaty prowadzone są online na platformie MSTeams przez INSYTUT DYPLOMACJI prof. nadzw. dr hab. Anitę Frankowiak, w godzinach od 9.00 do 14.00 w cyklu 3x1,5 h i kończą się otrzymaniem Certyfikatu.

Więcej informacji i zgłoszenia: Małgorzata Błaszczak, Dział Współpracy Międzynarodowej, malgorzatablaszczak@unk.pl tel. 566114875.

Projekt „iNternationalization aCtion at University – NCU4U” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Zaproszenie prorektora prof. dr hab. Wojciecha Wysoty do udziału w szkoleniu:

Umiędzynarodowienie na UMK