Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Warsztaty z różnic kulturowych

 

W ramach projektu „iNternationalization aCtion at University – NCU4U” Dział Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej zrealizował cykl warsztatów dla pracowników z zakresu umiędzynarodowienia oraz różnic kulturowych. W okresie od lipca 2020 roku do marca 2021 roku ponad 300 pracowników, zarówno administracyjnych, jak i naukowo-dydaktycznych, wzięło udział w tych szkoleniach.

Udział w warsztatach pozwolił poszerzyć wiedzę na temat znaczenia i wpływu różnic kulturowych na funkcjonowanie cudzoziemców w środowisku akademickim, a także na temat konieczności i sposobów umiędzynarodowienia uczelni. Celem warsztatów było również podniesienie kompetencji społecznych uczestników, w tym doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji ze studentami i pracownikami-cudzoziemcami, co znacznie wspomoże proces dydaktyczny w międzynarodowym otoczeniu.

Warsztaty prowadzone były online na platformie MSTeams przez INSYTUT DYPLOMACJI prof. nadzw. dr hab. Anitę Frankowiak i zakończyły się otrzymaniem Certyfikatu.

Prof. nadzw. dr hab. Anita Frankowiak to wysokiej klasy specjalistka w materii różnic kulturowych i umiędzynarodowienia. Dyplomowany Coach, synergolog, trener oraz doradca biznesowy. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu: komunikacji niewerbalnej, NLP, marketingu usług prawnych, tożsamości przestrzennej, komunikacji i etykiety międzynarodowej, zarządzania kompetencjami, technik sprzedaży, analizy rynku i produktu, brandingu, budowania marki w przestrzeni międzynarodowej oraz PR, CSR, wystąpień publicznych i współpracy z mediami (w tym zarządzaniu treściami w prasie lokalnej, samorządowej, krajowej).

Więcej info: https://instytutdyplomacji.net/instytut/

Projekt „iNternationalization aCtion at University – NCU4U” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Projekt współfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Zaproszenie prorektora prof. dr hab. Wojciecha Wysoty do udziału w szkoleniu: