COVID-19: zajęcia hybrydowe do 30 stycznia

logo

Projekt I: Komponent II – Mobilność w szkolnictwie wyższym, lata 2020-22

Projekt EOG/19/K2/W/0016 - Mobilność w szkolnictwie wyższym korzysta z dofinansowania o wartości 39 375 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest wzmocnienie współpracy w zakresie mobilności studentów i pracowników pomiędzy UMK a instytucjami partnerskimi.

Projekt przewiduje wymianę studentów i pracowników z czterema partnerami, z którymi zostały podpisane umowy międzyinstytucjonalne:

  1. Norwegian University of Science and Technology (NTNU) – Norwegia, Alesund – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;
  2. University of Bergen – Norwegia, Bergen – Wydział Prawa i Administracji;
  3. University of Stavanger – Norwegia, Stavanger – Wydział Nauk o Zdrowiu;
  4. NORCE; Norwegian Research Centre AS – Norwegia, Bergen – Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarce Przestrzennej.

Projekt realizowany jest od 01.07.2020 do 28.02.2022.

English version for incoming students and staff

 

Organizacja mobilności

Wybór uczestników indywidualnych wymiany odbywa się na uczelni macierzystej kandydatów, którzy powinni złożyć wniosek zgodnie z procedurami kwalifikacji obowiązującymi na UMK w programie Erasmus+ Projekty mobilności studentów i kadry szkolnictwa wyższego. Podczas selekcji/kwalifikacji uczestników oraz realizacji mobilności stosuje się procedury obowiązujące w programie Erasmus+ i zasady obowiązujące przy rekrutacji do projektu.

 

REKRUTACJA STUDENTÓW

W projekcie na lata 2020-2022 istnieje możliwość realizacji mobilności studenckiej wyłącznie studentów z Wydziału Prawa i Administracji na semestr zimowy 2021/22. Rekrutację zaplnanowano w terminie 4-31.01.2021. Rekrutacja w projekcie na lata 2020-2022 możliwa jest wyłącznie do University of Bergen w Norwegii.

Zasady rekrutacji w Programie Edukacja

Stawki obowiązujące w projekcie na lata 2020- 2022 przy wyjeździe do kraju Darczyńców:

Dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem - 1200 EUR/msc

Dofinansowanie na pokrycie koszów związanych z podróżą:

100-499 km: 180 EUR

500-1999 km: 275 EUR

2000-2999 km: 360 EUR

3000-3999 km: 530 EUR

 Karta studenta

 Learning Agreement Studies

Wniosek o wyjazd na studia - FORMULARZ 

UWAGA!!! Wypełniony formularz należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do pełnomocnika ds. mobilności na wydziale. 

Wzór umowy

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Rekrutacja pracowników realizowana jest na mobilności przewidziane w projekcie zgodnie z umowami z instytucjami partnerskimi. Są to mobilności kadry na prowadzenie wykładów lub szkolenie.

Zasady rekrutacji pracowników w Programie Edukacja

Zasady rekrutacji pracowników rok akademicki 2021/2022

Stawki obowiązujące w projekcie na lata 2020- 2022 przy wyjeździe do kraju Darczyńców:

Dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem - 1250 EUR/tydzień

Dofinansowanie na pokrycie koszów związanych z podróżą:

100-499 km: 180 EUR

500-1999 km: 275 EUR

2000-2999 km: 360 EUR

3000-3999 km: 530 EUR

Mobility Agreement for Staff Teaching

Mobility Agreement for Staff Training

Wniosek o wyjazd: formularz

Wzór umowy