COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Program Edukacja

Program Edukacja

 Program Edukacja

Logo

Oficjalna strona Programu Edukacja: https://education.org.pl/

Program Edukacja powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską. Rolę Operatora programu pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE),

Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce. 

Obszary priorytetowe (preferowane), wspierające realizację celów Programu Edukacja to:

W Programie Edukacja przewidziano nabory w ramach 4 komponentów:

  1. Profesjonalny rozwój kadry
  2. Mobilność w szkolnictwie wyższym
  3. Współpraca instytucjonalna –  kształcenie zawodowe
  4. Współpraca instytucjonalna

Ponadto, w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, będzie możliwość pozyskania środków finansowych na przeprowadzenie wspomnianych powyżej wizyt przygotowawczych, które powinny przyczynić się do późniejszego złożenia wspólnego wniosku w ramach działań programowych.

Całkowity budżet Programu Edukacja wynosi ponad 23 mln €, z czego 20 mln € pochodzi z Mechanizmu Finansowego EOG, a pozostałe finansowanie to wkład krajowy.

Partnerzy Programu

Islandia

Liechtenstein

Norwegia

 

UWAGA!!! Nowy nabór wniosków

 

PROJEKTY:

Komponent II – Mobilność w szkolnictwie wyższym, lata 2020-22

Component II - Mobility in higher education, years 2020-2022