Pracownicy

Wyjazdy pracowników - dokumenty i informacje podstawowe

 1. Wniosek o wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus+ (kraje programu i kraje partnerskie)
 2. Pełnomocnicy dziekanów ds. mobilności i koordynatorzy kierunkowi programu Erasmus+
 3. Lista umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ KA103 (kraje programu)
 4. Lista umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ KA107 (kraje partnerskie)
 5. Wzór umowy pomiędzy UMK z uczestnikiem wymiany (kraje programu - KA103)
 6. Wzór umowy pomiędzy UMK a uczestnikiem wymiany (kraje partnerskie - KA107)
 7. Kalkulator odległości (kraje programu i kraje partnerskie)
 8. Zasady przyznania dodatkowego dofinansowania dla pracowników niepełnosprawnych (kraje programu - KA103)

Wyjazdy wykładowców na prowadzenie zajęć lub prowadzenie zajęć połączone z udziałem w szkoleniu (Erasmus+ STA/STA+STT)

 1. Zasady realizacji wyjazdów STA lub STA+STT w roku 2019/2020 (kraje programu - KA103)

 2. Aneks do zasad realizacji wyjazdów 2019/2020 (KA103) - dot. zaniechań wyjazdów w związku z COVID-19
 3. Zasady realizacji wyjazdów STA  w roku 2018/2019 (kraje programu - KA103)
 4. Zasady realizacji wyjazdów STA - projekt 2018-2020 (kraje partnerskie - KA107)
 5. Aneks do zasad realizacji wyjazdów (KA107 2018-2020) dot. zaniechań wyjazdów w związku z COVID-19
 6. Zasady realizacji wyjazdów STA - projekt 2019-2022 (kraje partnerskie - KA107)
 7. Aneks do zasad realizacji wyjazdów (KA107 2019-2022) dot. zaniechań wyjazdów w związku z COVID-19
 8. Indywidualny program nauczania (Mobility Agreement STA)
 9. Indywidualny program nauczania i szkolenia (Mobility Agreement STA+STT)

 10. Potwierdzenie zrealizowania pobytu z uczelni przyjmującej (STA)
 11. Potwierdzenie zrealizowania pobytu z uczelni przyjmującej (STA+STT)

Wyjazdy w celu dokształcenia się (Erasmus+ STT)
Uwaga! Dostępna jest jeszcze tylko pula środków na wyjazdy osób, które jeszcze nie korzystały z mobilności szkoleniowej Erasmus+.

 1. Zasady realizacji wyjazdów szkoleniowych w roku 2019/2020 (kraje programu - KA103)

 2. Zasady realizacji wyjazdów szkoleniowych w roku 2018/2019 (kraje programu - KA103)

 3. Aneks nr 1 do Zasad realizacji wyjazdów szkoleniowych w roku 2018/2019 (kraje programu - KA103)
 4. Zasady realizacji wyjazdów szkoleniowych - projekt 2018-2020 (kraje partnerskie - KA107)
 5. Zasady realizacji wyjazdów szkoleniowych - projekt 2019-2022 (kraje partnerskie - KA107)
 6. Indywidualny program szkolenia (Mobility Agreement STT)
 7. Potwierdzenie zrealizowania pobytu  z instytucji przyjmującej

Dodatkowe informacje

 1. iMOTION - platforma z ofertą Staff Weeks
 2. Kody ISCED
 3. Klasyfikacja NACE