COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19

 Pracownicy

Wyjazdy pracowników - dokumenty i informacje podstawowe

UWAGA! Decyzją władz rektorskich mobilność pracowników w ramach programu Erasmus+ jest nadal wstrzymana do odwołania.

 1. Wniosek o wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus+ (kraje programu i kraje partnerskie)  
 2. Pełnomocnicy dziekanów ds. mobilności i koordynatorzy kierunkowi programu Erasmus+
 3. Lista umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ KA103 (kraje programu)
 4. Lista umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ KA107 (kraje partnerskie)
 5. Wzór umowy pomiędzy UMK z uczestnikiem wymiany (kraje programu - KA103)
 6. Wzór umowy pomiędzy UMK a uczestnikiem wymiany (kraje partnerskie - KA107)
 7. Kalkulator odległości (kraje programu i kraje partnerskie)
 8. Zasady przyznania dodatkowego dofinansowania dla pracowników niepełnosprawnych (kraje programu - KA103)

Wyjazdy wykładowców na prowadzenie zajęć lub prowadzenie zajęć połączone z udziałem w szkoleniu (Erasmus+ STA/STA+STT)

 1. Zasady realizacji wyjazdów STA lub STA+STT KA103 2019-2021 (kraje programu - KA103)

 2. Aneks do zasad realizacji wyjazdów KA103 2019-2021 - dot. zaniechań wyjazdów w związku z COVID-19
 3. Aneks nr 2 do zasad realizacji wyjazdów STA lub STA+STT KA103 2019-2021
 4. Zasady realizacji wyjazdów STA  w roku 2018/2019 (kraje programu - KA103)
 5. Zasady realizacji wyjazdów STA - projekt 2018-2021 (kraje partnerskie - KA107)
 6. Aneks do zasad realizacji wyjazdów (KA107 2018-2021) dot. zaniechań wyjazdów w związku z COVID-19
 7. Zasady realizacji wyjazdów STA - projekt 2019-2022 (kraje partnerskie - KA107)
 8. Aneks do zasad realizacji wyjazdów (KA107 2019-2022) dot. zaniechań wyjazdów w związku z COVID-19
 9. Zasady realizacji wyjazdów STA - projekt 2020-2023 (kraje partnerskie - KA107)
 10. Indywidualny program nauczania (Mobility Agreement STA)
 11. Indywidualny program nauczania i szkolenia (Mobility Agreement STA+STT)

 12. Potwierdzenie zrealizowania pobytu z uczelni przyjmującej (STA)
 13. Potwierdzenie zrealizowania pobytu z uczelni przyjmującej (STA+STT)

Wyjazdy w celu dokształcenia się (Erasmus+ STT)

 1. Zasady realizacji wyjazdów szkoleniowych KA103 2019-2021 (kraje programu - KA103)

 2. Aneks do zasad realizacji wyjazdów KA103 2019-2021 - dot. zaniechań wyjazdów w związku z COVID-19
 3. Aneks nr 2 do zasad realizacji wyjazdów STT KA103 2019-2021
 4. Zasady realizacji wyjazdów szkoleniowych w roku 2018/2019 (kraje programu - KA103)

 5. Aneks nr 1 do Zasad realizacji wyjazdów szkoleniowych w roku 2018/2019 (kraje programu - KA103)
 6. Zasady realizacji wyjazdów szkoleniowych - projekt 2018-2021 (kraje partnerskie - KA107)
 7. Zasady realizacji wyjazdów szkoleniowych - projekt 2019-2022 (kraje partnerskie - KA107)
 8. Zasady realizacji wyjazdów szkoleniowych - projekt 2020-2023 (kraje partnerskie - KA107)
 9. Indywidualny program szkolenia (Mobility Agreement STT)
 10. Potwierdzenie zrealizowania pobytu  z instytucji przyjmującej

Dodatkowe informacje

 1. iMOTION - platforma z ofertą Staff Weeks
 2. Kody ISCED
 3. Klasyfikacja NACE