Pracownicy

 1. Wniosek o wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus+ (kraje programu i kraje partnerskie) 
 2. Pełnomocnicy dziekanów ds. mobilności i koordynatorzy kierunkowi programu Erasmus+
 3. Lista umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ KA103 (kraje programu)
 4. Lista umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ KA107 (kraje partnerskie)
 5. Wzór umowy pomiędzy UMK z uczestnikiem wymiany (kraje programu - KA103)
 6. Wzór umowy pomiędzy UMK a uczestnikiem wymiany (kraje partnerskie - KA107)
 7. Kalkulator odległości (kraje programu i kraje partnerskie)
 8. Zasady przyznania dodatkowego dofinansowania dla pracowników niepełnosprawnych (kraje programu - KA103)

Wyjazdy wykładowców na prowadzenie zajęć (Erasmus+ STA)

 1. Zasady realizacji wyjazdów wykładowców w roku 2018/2019 (kraje programu - KA103)
 2. Zasady realizacji wyjazdów wykładowców w roku 2018/2019 (kraje partnerskie - KA107)
 3. Zasady realizacji wyjazdów wykładowców w roku 2017/2018
 4. Indywidualny program nauczania (Mobility Agreement STA)
 5. Potwierdzenie zrealizowania pobytu z uczelni przyjmującej

Wyjazdy w celu dokształcenia się (Erasmus+ STT)

 1. Zasady realizacji wyjazdów szkoleniowych w roku 2018/2019 (kraje programu - KA103)
 2. Zasady realizacji wyjazdów szkoleniowych w roku 2018/2019 (kraje partnerskie - KA107)
 3. Zasady realizacji wyjazdów szkoleniowych w roku 2017/2018
 4. Indywidualny program szkolenia (Mobility Agreement STT)
 5. Potwierdzenie zrealizowania pobytu  z instytucji przyjmującej

Dodatkowe informacje

 1. iMOTION - platforma z ofertą Staff Weeks
 2. Kody ISCED
 3. Klasyfikacja NACE