COVID-19: zajęcia hybrydowe do 30 stycznia

Wyjazdy pracowników - dokumenty i informacje podstawowe

 

 1. Wniosek o wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus+ (kraje programu i kraje partnerskie)  
 2. Pełnomocnicy dziekanów ds. mobilności i koordynatorzy kierunkowi programu Erasmus+
 3. Lista umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ KA103 (kraje programu)
 4. Lista umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ KA107 (kraje partnerskie)
 5. Wzór umowy pomiędzy UMK z uczestnikiem wymiany (kraje programu - KA103)
 6. Wzór umowy pomiędzy UMK a uczestnikiem wymiany (kraje partnerskie - KA107)
 7. Kalkulator odległości (kraje programu i kraje partnerskie)
 8. Zasady przyznania dodatkowego dofinansowania dla pracowników niepełnosprawnych (kraje programu - KA103) - projekt KA103 2019-2022
 9. Zasady przyznania dodatkowego dofinansowania dla pracowników niepełnosprawnych (kraje programu - KA103) - projekt KA103 2020-2023

Wyjazdy wykładowców na prowadzenie zajęć lub prowadzenie zajęć połączone z udziałem w szkoleniu (Erasmus+ STA/STA+STT)

 1. Zasady realizacji wyjazdów STA lub STA+STT KA103 2020-2023 (kraje programu - KA103)
 2. Zasady realizacji wyjazdów STA lub STA+STT KA103 2019-2022 (kraje programu - KA103)

 3. Aneks do zasad realizacji wyjazdów KA103 2019-2022 - dot. zaniechań wyjazdów w związku z COVID-19
 4. Aneks nr 2 do zasad realizacji wyjazdów STA lub STA+STT KA103 2019-2022
 5. Aneks nr 3 do zasad realizacji wyjazdów STA lub STA+STT KA103 2019-2022
 6. Zasady realizacji wyjazdów STA - projekt 2019-2022 (kraje partnerskie - KA107)
 7. Aneks do zasad realizacji wyjazdów (KA107 2019-2022) dot. zaniechań wyjazdów w związku z COVID-19
 8. Zasady realizacji wyjazdów STA - projekt 2020-2023 (kraje partnerskie - KA107)
 9. Indywidualny program nauczania (Mobility Agreement STA)
 10. Indywidualny program nauczania i szkolenia (Mobility Agreement STA+STT)

 11. Potwierdzenie zrealizowania pobytu z uczelni przyjmującej (STA)
 12. Potwierdzenie zrealizowania pobytu z uczelni przyjmującej (STA+STT)

Wyjazdy w celu dokształcenia się (Erasmus+ STT)

 1. Zasady realizacji wyjazdów szkoleniowych STT KA103 2020-2023 (kraje programu - KA103)
 2. Zasady realizacji wyjazdów szkoleniowych STT KA103 2019-2022 (kraje programu - KA103)

 3. Aneks do zasad realizacji wyjazdów STT KA103 2019-2022 - dot. zaniechań wyjazdów w związku z COVID-19
 4. Aneks nr 2 do zasad realizacji wyjazdów STT KA103 2019-2022
 5. Aneks nr 3 do zasad realizacji wyjazdów STT KA103 2019-2022
 6. Zasady realizacji wyjazdów szkoleniowych STT- projekt 2019-2022 (kraje partnerskie - KA107)
 7. Zasady realizacji wyjazdów szkoleniowych STT - projekt 2020-2023 (kraje partnerskie - KA107)
 8. Indywidualny program szkolenia (Mobility Agreement STT)
 9. Potwierdzenie zrealizowania pobytu STT z instytucji przyjmującej

Dodatkowe informacje

 1. iMOTION - platforma z ofertą Staff Weeks
 2. Kody ISCED
 3. Klasyfikacja NACE