Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Wyjazdy pracowników - dokumenty i informacje podstawowe

UWAGA! Pula na mobilności pracowników w ramach Erasmus+ 2014-2020 została wykorzystana. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami wyjazdów w programie Erasmus+ 2021-2027.

UWAGA! Ze względu na stan wojenny w Ukrainie wszystkie wyjazdy w ramach programu Erasmus+ do tego kraju zostają wstrzymane do odwołania.
Do odwołania wstrzymane są także wyjazdy w projektach Erasmus+ do Federacji Rosyjskiej oraz na Białoruś.

 1. Wniosek o wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus+ (wyjazdy KA107 2020-2023 do krajów partnerskich)  
 2. Pełnomocnicy dziekanów ds. mobilności i koordynatorzy kierunkowi programu Erasmus+
 3. Lista umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ KA103 (kraje programu)
 4. Lista umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ KA107 (kraje partnerskie)
 5. Wzór umowy pomiędzy UMK z uczestnikiem wymiany (kraje programu - KA103)
 6. Wzór umowy pomiędzy UMK a uczestnikiem wymiany (kraje partnerskie - KA107)
 7. Kalkulator odległości (kraje programu i kraje partnerskie)
 8. Zasady przyznania dodatkowego dofinansowania dla pracowników niepełnosprawnych (kraje programu - KA103) - projekt KA103 2020-2023

Wyjazdy wykładowców na prowadzenie zajęć lub prowadzenie zajęć połączone z udziałem w szkoleniu (Erasmus+ STA/STA+STT)

 1. Zasady realizacji wyjazdów STA lub STA+STT KA103 2020-2023 (kraje programu - KA103)
 2. Aneks nr 1 do zasad realizacji wyjazdów STA lub STA+STT KA103 2020-2023 (kraje programu - KA103)
 3. Zasady realizacji wyjazdów STA - projekt 2020-2023 (kraje partnerskie - KA107)
 4. Indywidualny program nauczania (Mobility Agreement STA)
 5. Indywidualny program nauczania i szkolenia (Mobility Agreement STA+STT)
 6. Potwierdzenie zrealizowania pobytu z uczelni przyjmującej (STA)
 7. Potwierdzenie zrealizowania pobytu z uczelni przyjmującej (STA+STT)

Wyjazdy w celu dokształcenia się (Erasmus+ STT)

 1. Zasady realizacji wyjazdów szkoleniowych STT KA103 2020-2023 (kraje programu - KA103)
 2. Aneks nr 1 do zasad realizacji wyjazdów STT KA103 2020-2023 (kraje programu - KA103)
 3. Zasady realizacji wyjazdów szkoleniowych STT - projekt KA107 2020-2023 (kraje partnerskie - KA107)
 4. Indywidualny program szkolenia (Mobility Agreement STT)
 5. Potwierdzenie zrealizowania pobytu STT z instytucji przyjmującej

Dodatkowe informacje

 1. Formularz zgłoszenia przyjazdu pracownika w ramach wymiany Erasmus+ z krajami programu (KA103/131)
 2. iMOTION - platforma z ofertą Staff Weeks
 3. Kody ISCED
 4. Klasyfikacja NACE