Kontakt

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń

Godziny otwarcia biura dla studentów (Rektorat, V piętro, pokoje 506-508):
poniedziałek: 10.00-14.00
wtorek: NIECZYNNE
środa - piątek: 10.00-14.00

Pracownicy DWM zajmujący się programem Erasmus+:

mgr Marta Wiśniewska
Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+

Erasmus+: mobilność pracowników z krajami programu (KA103) i krajami partnerskimi (KA107)
Erasmus+: umowy międzyinstytucjonalne z krajami partnerskimi (KA107)
Erasmus+: dodatkowe dofinansowanie dla uczestników niepełnosprawnych
Międzynarodowe projekty edukacyjne
e-mail: mawi@umk.pl
tel. (+48 56) 611 47 88
pokój 507

mgr Marta Błaszczyk
Erasmus+: wyjazdy studentów na studia i praktyki do krajów programu (KA103) i krajów partnerskich (KA107) z wydziałów: WNBiW, WCH, WNoZiGP, WH, WPiA, WT
Erasmus+: umowy międzyinstytucjonalne z krajami programu z w/w wydziałów (KA103)
Erasmus+: przyjazdy studentów z krajów partnerskich (KA107) - obsługa finansowa

e-mail: martaslo@umk.pl
outgoing@erasmus.umk.pl
tel. (+48 56) 611 22 46
pokój 508

mgr Katarzyna Fus
Erasmus+: mobilność pracowników z krajami programu (KA103) i krajami partnerskimi (KA107)
Erasmus+: umowy międzyinstytucjonalne z krajami partnerskimi (KA107)
Międzynarodowe projekty edukacyjne 
e-mail: kasiafus@umk.pl
tel. (+48 56) 611 47 88
pokój 507

mgr Małgorzata Grudzińska
Erasmus+: przyjazdy studentów z krajów programu (KA103) i krajów partnerskich (KA107)
tel. (+48 56) 611 49 28
e-mail: kania@umk.pl

mgr Paulina Lewandowska
Erasmus+: przyjazdy studentów z krajów programu (KA103) i krajów partnerskich (KA107)
e-mail: paulew@umk.pl
incoming@erasmus.umk.pl
tel. (+48 56) 611 49 28
pokój 506

mgr Martyna Malec
Erasmus+: wyjazdy studentów na studia i praktyki do krajów programu (KA103) i krajów partnerskich (KA107) z wydziałów: WMiI, WFAiIS, WSP, WFiNS, WNEiZ, WNH, WNoPiB
Erasmus+: umowy międzyinstytucjonalne z krajami programu (KA103) z w/w wydziałów
Erasmus+: przyjazdy studentów na praktyki
Erasmus+: przyjazdy studentów z krajów partnerskich (KA107) - obsługa finansowa

e-mail: malec@umk.pl
outgoing@erasmus.umk.pl
tel. (+48 56) 611 49 29
pokój 508


Erasmus+: wyjazdy i przyjazdy studentów (KA103, KA107) w Collegium Medicum:
mgr Paulina Gyrkow
e-mail: erasmus@cm.umk.pl
mgr Aleksandra Laskowska

e-mail: aleksandra.laskowska@cm.umk.pl
adres w Bydgoszczy: Dział Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM
ul. Jagiellońska 13
Budynek A, III piętro, p. 20 (wejście od ul. 3. Maja)
tel.(+48 52) 585 3337, 585 3691
fax (+48 52) 585 3534