Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Aktualności

 

Zamknięcie rekrutacji do krajów programu 03-04-2023
Wszystkie miejsca z puli na wyjazdy studentów i pracowników do krajów programu (UE, EFTA kraje kandydujące do UE) w projekcie KA103 2020-2023 zostały wykorzystane.

Osoby zainteresowane wyjazdem zachęcamy do zapoznania się nowymi opcjami mobilności w programie Erasmus+ 2021-2027.
wprowadziła: Marta Wiśniewska
Rekrutacja na wyjazdy na studia w semestrze zimowym 2021/2022 12-02-2021

Rekrutacja na studia Erasmus+ rozpocznie się 15 lutego i potrwa do 19 marca 2021 r.
Szczegółowych informacji należy szukać na Wydziałach oraz u pełnomocników ds. mobilności.
Każdy wydział może określić wewnętrzne terminy i zakończyć rekrutację przed 19 marca.

Szczegółowe informacje nt. Programu Erasmus+, warunków formalnych i trybu rekrutacji, stawek stypendialnych oraz dokumentów do przygotowania

UWAGA! Rekrutacja dotyczy wyłącznie wyjazdów w semestrze zimowym 2021/2022.

Studenci, którzy rozpoczną studia (II lub III stopnia) w październiku 2021 oraz pozostali studenci zainteresowani wyjazdem w semestrze letnim 2021/2022, będą mogli aplikować o wyjazd w rekrutacji jesiennej, która odbędzie się już w ramach nowej edycji programu tzn. Erasmus+ 2021-2027.
Zasady tej rekrutacji oraz nowej edycji Programu zostaną udostępnione po publikacji Przewodnika Erasmus+ 2021-2027 i wytycznych Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

wprowadziła: Marta Wiśniewska
Konsekwencje wyjścia Wielkie Brytanii z programu Erasmus+ 19-01-2021

W przypadku osób podróżujących do Zjednoczonego Królestwa po 31 grudnia 2020 r. należy mieć na uwadze, że może być konieczne spełnienie określonych wymagań dotyczących wjazdu. Uczestnicy programu Erasmus+ podróżujący do UK w celu odbycia studiów, praktyki/stażu lub wolontariatu na dowolny okres będą potrzebować wizy, jednak nie dotyczy to pobytów trwających krócej niż 6 miesięcy. Uczestnicy powinni sprawdzić, czy obowiązuje ich wiza (informacje dostępne pod linkiem: https://www.gov.uk/check-uk-visa). Dodatkowa opłata za opiekę zdrowotną może mieć zastosowanie w procesie ubiegania się o wizę. 

Szczególną uwagę zalecamy w przypadku wyjazdów studentów na praktyki. Wyjazd na praktykę do 6 miesięcy znajduje się w kategorii work, academic visit or business (nie ma praktyki w menu) i służby graniczne mogą domagać się wizy niezależnie od okresu wyjazdu, bo business or academic activities nie obejmują praktyki. Szczegółowe informacje.

wprowadziła: Marta Wiśniewska
Termin rekrutacji na wyjazdy na studia (SMS) w roku akademickim 2021/2020 07-01-2021

Termin rekrutacji nie jest jeszcze znany ze względu na opóźnienie ze strony Komisji Europejskiej w opublikowaniu Przewodnika po nowym Programie na lata 2021-2027. 

wprowadziła: Marta Wiśniewska
Zmiana nazwy działu 04-01-2021

Dział Współpracy Międzynarodowej (DWM) został przekształcony w Dział Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej (DMPiME). Lokalizacja działu pozostała ta sama (Rektorat, V piętro).

wprowadziła: Marta Wiśniewska
Kontynuacja działań w programie Erasmus+ 27-10-2020

Pomimo obowiązywania Zarządzenia nr 228 Rektora UMK z dnia 19 października 2020 r., rekrutacja na studia w ramach Programu Erasmus+ na semestr letni 2020-2021 może być nadal prowadzona. Rekrutacja trwa do 6 listopada 2020 r.
Zgoda na prowadzenie rekrutacji obejmuje także wyjazdy na praktyki studenckie i absolwenckie w ramach Programu Erasmus+.

wprowadziła: Marta Błaszczyk
Rekrutacja na wyjazdy na studia w semestrze letnim 2020/2021 05-10-2020

Informujemy o rozpoczynającej się rekrutacji uzupełniającej na studia Erasmus+ na semestr letni w roku akademickim 2020/2021. Szczególowe zasady rekrutacji
Rekrutacja trwa od 5. października do 6. listopada 2020 r.
Szczegółowych informacji należy szukać na Wydziałach oraz u pełnomocników ds. mobilności.
Niezbędne informacje nt. Programu Erasmus+, warunków formalnych i trybu rekrutacji, stawek stypendialnych oraz dokumentów do przygotowania znajdują się na stronie.

Informujemy, ze w dobie pandemii COVID-19 Program Erasmus+ funkcjonuje, jednak na bieżąco dostosowujemy się do komunikatów wydawanych przez Narodową Agencję Erasmus+, wytycznych GIS oraz obostrzeń wprowadzanych przez rząd RP, które mogą wpłynąć na realizację zaplanowanej mobilności. 

Zachęcamy również do skorzystania z opcji wyjazdu na praktyki studenckie i absolwenckie Erasmus+!!! 

wprowadziła: Martyna Malec
Możliwość wyjazdu w ramach Erasmus+ - lato 2020 i rok akademicki 2020/2021 (praktyki) i na semestr zimowy i rok akademicki 2020/2021 (studia) 15-06-2020

Pomimo obowiązywania Zarządzenia nr 109 Rektora UMK z dnia 27 maja 2020 r., wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+ planowane na semestr zimowy i rok akademicki 2020-2021 będą możliwe w terminie przewidzianym przez uczelnie przyjmujące.
Zgoda obejmuje także wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+ w terminie wakacyjnym i na jesieni 2020 r.

JM Rektor wyraził zgodę na składanie przez studentów podań o zgodę na wyjazd w trybie indywidualnym.

Informacje dotyczące planowanej podróży zagranicznej można śledzić na stronie EU: https://reopen.europa.eu/pl

wprowadziła: Marta Błaszczyk
Wstrzymanie wyjazdów Erasmus+ do 30 czerwca 2020 r. 25-03-2020

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora z 24 marca br. wszystkie wyjazdy studentów i pracowników zostały wstrzymane do 30 czerwca 2020 r. 

wprowadziła: Marta Wiśniewska
Brexit a realizacja działań w programie Erasmus+ 20-02-2020

Zgodnie z korespondencją przesłaną przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ informujemy, że mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, które nastąpiło 31 stycznia 2020r., dzięki zawarciu porozumienia o kontynuacji udziału instytucji/organizacji brytyjskich w projektach zatwierdzonych do realizacji w obecnej fazie programu (2014-2020), można realizować wymianę studentów i pracowników zgodnie z ustaleniami z partnerami brytyjskimi. To samo dotyczy udziału brytyjskich instytucji/organizacji w projektach KA2 (Partnerstwa strategiczne i inne).

Informacja dotyczy projektów, które trwają i które zostaną zaakceptowane do realizacji w konkursach wniosków 2020.

Udział Wielkiej Brytanii w kolejnej edycji programu (2021-2027) będzie przedmiotem odrębnych negocjacji.

wprowadziła: Martyna Malec
Spotkania dla zakwalifikowanych studentów 26-03-2019

Studentów zakwalifikowanych na wyjazd na studia w roku akademickim 2019/2020 zapraszamy na spotkania omawiające dalszą procedurę wyjazdową.
Miejsce spotkań – sala nr 8 w Bibliotece Głównej.
Godzina – 10:00-13:00.
Terminy:
•    3 kwietnia (środa) – studenci z wydziałów: WBiOŚ, WCH, WF, WNoZi, WPiA, WT.
•    10 kwietnia (środa) – studenci z wydziałów: WFAiIS, WH, WMiI, WNEiZ, WNH, WNP, WPiSM, WSP.
UWAGA! Udział w jednym ze spotkań jest obowiązkowy.
Studentom, którzy będą musieli opuścić zajęcia, będą wystawione usprawiedliwienia.

wprowadziła: Marta Błaszczyk
Rekrutacja na studia Erasmus+ 2019/2020 31-01-2019

Rozpoczęła się rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019-2020.
Rekrutacja będzie się odbywała w dniach 1 luty - 15 marca 2019 r.
Szczegółowe informacje na temat wymogów rekrutacyjnych można uzyskać u wydziałowych Pełnomocników Dziekana ds. Mobilności.
Kontakt do Pełnomocników

UWAGA! Wydziały mogą ustalić wcześniejszy termin zakończenia rekrutacji ze względu na terminy aplikacyjne w uczelniach partnerskich.
Lista uczelni partnerskich.

wprowadziła: Martyna Malec
Dzień z Erasmus+ na UMK! 18-10-2018

Zapraszamy na spotkania dotyczące możliwości wyjazdów w ramach Programu Erasmus+.

Spotkania odbędą się w dniu 23 października w następujących miejscach:
1. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - sala VIII, godz. 13:00
2. Biblioteka Główna UMK - sala 8, godz. 14:30
3. Wydział Filologiczny (Fosa Staromiejska) - sala 307, godz. 16:30

Treść wszystkich spotkań jest taka sama.
Zapraszamy studentów wszystkich kierunków, stopni i trybów studiów!

wprowadziła: Marta Błaszczyk
Jesienna rekrutacja na studia Erasmus+ 2018/2019 18-10-2018

W dniach 10 października - 9 listopada 2018r. trwa rekrutacja na studia dla osób, które chcą wyjechać na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

Szczegółowe informacje na temat wymogów rekrutacyjnych można uzyskać u wydziałowych Pełnomocników Dziekana ds. Mobilności.

Kontakt do Pełnomocników

wprowadziła: Martyna Malec
Unia Europejska zwiększy budżet na program Erasmus+ 10-05-2018

W  projekcie budżetu UE na lata 2021-2027 przedstawionym przez Komisję Europejską zaplanowano ponad dwukrotny wzrost wydatków na program Erasmus+. UE przeznaczy na ten cel 30 mld euro. Szczegółowe informacje.

wprowadziła: Marta Wiśniewska
Unia Europejska zwiększy budżet na program Erasmus+ 10-05-2018

W  projekcie budżetu UE na lata 2021-2027 przedstawionym przez Komisję Europejską zaplanowano ponad dwukrotny wzrost wydatków na program Erasmus+. UE przeznaczy na ten cel 30 mld euro. Szczegółowe informacje.

wprowadziła: Marta Wiśniewska
Szok kulturowy - warsztaty dla studentów wyjeżdżających 08-05-2018

14 czerwca br.  w godz. 10.00-13.00 odbędą się warsztaty interkulturowe dla studentów wyjeżdżających w programie Erasmus+ na studia lub praktyki. Tematyką spotkania będzie szeroko pojęty tzw. szok kulturowy i szok popowrotny.
Warsztaty są bezpłatne.

Miejsce: Rektorat, sala konferencyjna
Maksymalna liczba uczestników: 25
Obowiązuje kolejność zgłoszeń na adres: malec@umk.pl
Termin zgłoszeń upływa 1 czerwca.

wprowadziła: Marta Wiśniewska
Spotkania dla zakwalifikowanych studentów 26-03-2018

Studentów zakwalifikowanych na wyjazd na studia w roku akademickim 2018/2019 zapraszamy na spotkania omawiające dalszą procedurę wyjazdową.
Miejsce spotkań – sala nr 8 w Bibliotece Głównej.
Godzina – 10:00-12:30.
Terminy:
•    10 kwietnia (wtorek) – studenci z wydziałów: WBiOŚ, WCH, WF, WNoZi, WPiA, WT.
•    17 kwietnia (wtorek) – studenci z wydziałów: WFAiIS, WH, WMiI, WNEiZ, WNH, WNP, WPiSM, WSP.
UWAGA! Udział w jednym ze spotkań jest obowiązkowy.
Studentom, którzy będą musieli opuścić zajęcia, będą wystawione usprawiedliwienia.

wprowadziła: Marta Wiśniewska
Wyjazdy na studia - rekrutacja 2018/2019 01-02-2018

Ruszyła rekrutacja na wyjazdy na studia w roku 2018/2019. Dostępnych jest kilkaset miejsc w uczelniach europejskich. Wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji i do kontaktu z pełnomocnikami wydziałowymi i koordynatorami kierunkowymi.
Rekrutacja w UMK potrwa do 15 marca.
UWAGA! Wydziały mogą ustalić wcześniejszy termin zakończenia rekrutacji ze względu na terminy aplikacyjne w uczelniach partnerskich.
Lista uczelni partnerskich.

wprowadziła: Marta Wiśniewska
Wyjazdy na studia - stawki 2018/2019 21-11-2017

I grupa - 500 EUR/mies. - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
II grupa - 450 EUR/mies. - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
III grupa - 400 EUR/mies. - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

wprowadziła: Marta Wiśniewska
Nowe grupy krajów 2018/2019 08-11-2017

Komisja Europejska zmieniła grupy krajów obowiązujące dla mobilności pomiędzy Krajami Programu Erasmus+.
Nowe grupy będą obowiązywały dla projektów mobilności, które uzyskają dofinansowanie w roku 2018.

I grupa: Dania, Finlandia, Islandia, Irlandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
II grupa: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
III grupa: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Nowe stawki stypendialne dla wyjazdów na studia i praktyki nie są jeszcze znane.

wprowadziła: Marta Wiśniewska
Spotkanie dla studentów wyjeżdżających na studia w semestrze letnim 2017/2018 31-10-2017

Studentów zakwalifikowanych w rekrutacji jesiennej na wyjazd w semestrze letnim 2017/2018 zapraszamy na obowiązkowe spotkanie informacyjne. Spotkanie odbędzie się 15 listopada w Bibliotece Głównej w sali nr 8 w godz. 11.00-13.30.
Studentom, którzy będą musieli opuścić zajęcia, będą wystawione usprawiedliwienia.

wprowadziła: Marta Wiśniewska
Rekrutacja jesienna na wyjazdy na studia 10-10-2017

Od 10 października będzie trwała rekrutacja jesienna na wyjazdy na studia w semestrze letnim 2017/2018. Zainteresowani studenci powinni zgłosić się do pełnomocników wydziałowych ds. mobilności.  Rekrutacja potrwa do 10 listopada br., jednakże poszczególne wydziały mogą ją zakończyć wcześniej ze względu na terminy aplikacyjne w uczelniach partnerskich.
Lista obowiązujących umów międzyinstytucjonalnych.
Uczelniane zasady rekrutacji
.

wprowadziła: Marta Wiśniewska
Zmiany organizacyjne 05-10-2017

Z dniem 1 października Dział Programów Międzynarodowych wszedł w skład nowo powstałego Działu Współpracy Międzynarodowej.

wprowadziła: Marta Wiśniewska
Umowy indywidualne 28-06-2017

Studenci wyjeżdżający na studia w roku 2017/2018 będą mieli możliwość podpisania umowy stypendialnej w DPM od 3 lipca. W pierwszej kolejności zapraszamy studentów rozpoczynających pobyt w uczelni zagranicznej w sierpniu.

wprowadziła: Marta Wiśniewska
Zmiana nazwy 02-06-2017
1 czerwca nastąpiła zmiana nazwy biura na Dział Programów Międzynarodowych (DPM).
wprowadziła: Marta Wiśniewska
Spotkania dla studentów wyjeżdżających na studia w roku 2017/2018 22-03-2017

Studentów zakwalifikowanych na wyjazd na studia w roku akademickim 2017/2018 zapraszamy na spotkania omawiające dalszą procedurę wyjazdową.  
Miejsce spotkań – sala nr 8 w Bibliotece Głównej.
Godzina – 10:30-13:00.
Terminy:
•    3 kwietnia  (poniedziałek) – studenci z wydziałów: WPiA, WNEiZ, WNH;
•    11 kwietnia (wtorek) – studenci z wydziałów: WF, WSP, WNoZi;
•    25 kwietnia (wtorek) – studenci z wydziałów: WBiOŚ, WH, WPiSM, WT, WMiI, WNP, WCH, WFiIS.
UWAGA!
Udział w jednym ze spotkań jest obowiązkowy.  
Studentom, którzy będą musieli opuścić zajęcia, będą wystawione usprawiedliwienia.

wprowadziła: Marta Wiśniewska
Nowe stawki stypendialne PO WER dla wyjazdów na studia 2017/2018 20-02-2017

Narodowa Agencja opublikowała nowe stawki stypendialne, które będą miały zastosowanie dla wyjazdów w roku 2017/2018 dla studentów, którzy w momencie rekrutacji będą otrzymywali stypendium socjalne:

I grupa - 3 015 PLN/mies. - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
II grupa - 2 799 PLN/mies. - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
III grupa - 2 369 PLN/mies. - Bułgaria, Estonia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.

wprowadziła: Marta Wiśniewska
Rekrutacja na wyjazdy na studia 2017/2018 02-02-2017
Od 1 lutego do 15 marca będzie trwała w UMK rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach Erasmusa+ w roku 2017/2018. Warunkiem formalnym udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Szczegółowe informacje oraz lista uczelni zagranicznych, do których można wyjechać na wymianę.
UWAGA! Poszczególne wydziały mogą określić własne terminy rekrutacji w ramach terminów wskazanych powyżej.
wprowadziła: Marta Wiśniewska
Nowe stawki stypendialne Erasmus+ dla wyjazdów w roku 2017/2018 03-01-2017

Narodowa Agencja opublikowała nowe stawki stypendialne, które będą miały zastosowanie dla wyjazdów w roku 2017/2018. Podniesiono o 50 EUR/mies. stawki dla II i III grupy państw:

  • wyjazdy na studia (SMS):

I grupa - 500 EUR/mies. - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
II grupa - 450 EUR/mies.- Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
III grupa - 350 EUR/mies. - Bułgaria, Estonia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.

  • wyjazdy na praktyki (SMP):

I grupa - 600 EUR/mies. - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
II grupa - 550 EUR/mies.- Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
III grupa - 450 EUR/mies. - Bułgaria, Estonia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.

Stawki dla wyjazdów finansowych z funduszy PO WER nie są jeszcze znane.

wprowadziła: Marta Wiśniewska
Projekty Erasmus+: konkursy wniosków 2017 04-11-2016

Komisja Europejska opublikowała Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2017 wraz z terminami konkursów. Szczegółowe informacje.

wprowadziła: Marta Wiśniewska
Spotkanie na temat procedury wyjazdowej Erasmus+ - wyjazdy na semestr letni 2016/2017 28-10-2016

Studentów zakwalifikowanych w rekrutacji jesiennej na wyjazdy na studia w semestrze letnim 2016/2017 zapraszamy na obowiązkowe spotkanie informacyjne w dniu 16 listopada br. w Bibliotece Głównej (sala nr 8), w godz. 10.00-12.00.

wprowadziła: Marta Wiśniewska
Rekrutacja na wyjazdy na studia 2016/2017 - semestr letni 13-10-2016

Rozpoczęła się rekrutacja jesienna na wyjazdy na studia w semestrze letnim 2016/2017. Zainteresowani studenci powinni zgłosić się do pełnomocników wydziałowych ds. mobilności.
Ogólnouczelniany termin zakończenia rekrutacji to 15 listopada br., jednakże poszczególne wydziały mogą ją zakończyć wcześniej ze względu na terminy aplikacyjne w uczelniach partnerskich.
Lista obowiązujących umów międzyinstytucjonalnych.
Uczelniane zasady rekrutacji.

wprowadziła: Marta Wiśniewska
Współpraca ze Szwajcarią 20-09-2016

Szwajcaria nie jest krajem programu Erasmus+, ale zdecydowała się zastosować rozwiązanie pozwalające na realizację działań spójnych z Programem. Współpraca między uczelniami opiera się na umowie dwustronnej, a stypendia zarówno dla wyjeżdżających jak i przyjeżdżających stypendystów funduje i wypłaca strona szwajcarska. Możliwe są wszystkie typy mobilności występujące w programie Erasmus+  (wyjazdy na studia, praktyki, szkoleniowe i w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych). W załączniku podane są szczegółowe informacje o wysokości wypłacanych stypendiów dla studentów  i pracowników.

Załącznik.

wprowadziła: Marta Wiśniewska
Zlikwidowane uczelnie tureckie 31-08-2016

W związku z decyzją władz tureckich o likwidacji części szkół wyższych współpraca UMK z następującymi uczelniami została zakończona:
1) Süleyman Şah Üniversitesi (Istanbul);
2) Zirve Üniversitesi (Gaziantep);
3) Turgut Özal Üniversitesi (Ankara).

wprowadziła: Marta Wiśniewska
Wstrzymanie wyjazdów do Turcji 18-07-2016
Ze względu na alarmujące wydarzenia w Turcji oraz komunikat MSZ z 16 lipca br. kategorycznie odradzający wszelkich podroży do tego kraju do czasu ustabilizowania sytuacji - decyzją Prorektora ds. Studenckich i Polityki Kadrowej wyjazdy studentów UMK do Turcji zostają wstrzymane. Decyzja jest obowiązująca do momentu zmiany stanowiska MSZ.
wprowadziła: Marta Wiśniewska
Komunikat Narodowej Agencji w sprawie kontynuacji udziału Wielkiej Brytanii w programie Erasmus+ 07-07-2016
Nie chwilę obecną nie zmieniają się warunki unijnych programów edukacyjnych, w tym programu Erasmus+. Wielka Brytania w pełni uczestniczy w realizacji projektów i programów UE.
Szczegółowe informacje.
wprowadziła: Marta Wiśniewska