Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Struktura programu i informacje ogólne

Działania dla szkół wyższych - akcje zdecentralizowane (wnioski składane do Narodowej Agencji Programu Erasmus+):

Działania dla szkół wyższych - akcje scentralizowane  (wnioski składane do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego - EACEA):

Terminy składania wniosków w roku 2020

Międzynarodowe projekty edukacyjne i projekty mobilności realizowane w UMK