Program mobilności studentów i doktorantów MOST
Strona główna > Studenci > Mobilność > Program mobilności studentów i doktorantów MOST

Program mobilności studentów i doktorantów MOST

Strona główna > Studenci > Mobilność > Program mobilności studentów i doktorantów MOST

 Program mobilności studentów i doktorantów MOST

Program mobilności studentów i doktorantów MOST

Informacje ogólne:

Informacja dla studentów:

Informacja dla uczestników studiów doktoranckich:

Rejestracja:

Rejestracja dostępna jest pod adresem: https://most.uka.uw.edu.pl/

Terminy rejestracji:

Koordynator uczelniany UMK:

mgr Karolina Rochnowska, tel: (56) 611 49 07, e-mail: karoch@umk.pl;
Biuro czynne: od poniedziałku do piątku, w godz. 7.15 – 15.15, Rektorat, pokój 414

Koordynator uczelniany zajmuje się miedzy innymi:

MOST dla równych szans:

Program MOST jest otwarty dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje, wraz z opisem przystosowania poszczególnych uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych można znaleźć na stronie:
http://most.amu.edu.pl/index.php/program-most/most-a-niepelnosprawnosc