Program mobilności studentów i doktorantów MOST
Strona główna > Studenci > Mobilność > Program mobilności studentów i doktorantów MOST

Program mobilności studentów i doktorantów MOST

Strona główna > Studenci > Mobilność > Program mobilności studentów i doktorantów MOST

 Program mobilności studentów i doktorantów MOST

Program mobilności studentów i doktorantów MOST

 

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca rekrutacji na rok akademicki 2020/2021:

Rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, na semestr zimowy i cały rok akademicki 2020/2021, odbędzie się w dniach 2 -15 września 2020 roku.

Zainteresowani studenci i uczestnicy studiów doktoranckich proszeni są o zarejestrowanie się w systemie IRK MOST https://irkmost.amu.edu.pl, wydrukowanie i podpisanie wniosku oraz przekazanie go osobiście lub listownie Uczelnianemu Koordynatorowi Programu.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się przesłanie skanu wniosku drogą elektroniczną.

Na wszelkie pytania odpowiada Uczelniany Koordynator Programu MOST, Pani Karolina Rochnowska (kontakt: Dział Kształcenia, Rektorat, pok. 414, tel: 56 611 49 07, e-mail: karoch @umk.pl).

Bieżące informacje dostępne są na stronie internetowej Programu:

http://most.amu.edu.pl

 

Informacje ogólne:

Informacja dla studentów:

Informacja dla uczestników studiów doktoranckich:

Rejestracja:

Rejestracja dostępna jest pod adresem: https://irkmost.amu.edu.pl

Terminy rejestracji:

Koordynator uczelniany UMK:

mgr Karolina Rochnowska, tel: (56) 611 49 07, e-mail: karoch@umk.pl;
Biuro czynne: od poniedziałku do piątku, w godz. 7.15 – 15.15, Rektorat, pokój 414

Koordynator uczelniany zajmuje się miedzy innymi:

MOST dla równych szans:

Program MOST jest otwarty dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje, wraz z opisem przystosowania poszczególnych uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych można znaleźć na stronie:
http://most.amu.edu.pl/index.php/program-most/most-a-niepelnosprawnosc