Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Program mobilności studentów i doktorantów MOST

Rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST na rok akademicki 2024/2025

W dniach 15 kwietnia - 15 maja 2024 roku trwa rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2024/2025. Program pozwala na uczestniczenie w studiach, w ramach oferty przedstawionej przez uczestniczące w Programie MOST uczelnie polskie, przez jeden lub dwa semestry.

Zachęcamy studentów i uczestników studiów doktoranckich do zapoznania się z ofertą studiów systemie IRK MOST: https://irkmost.amu.edu.pl

Zainteresowanych udziałem w Programie prosimy o zrejestrowanie się w systemie IRK MOST, wydrukowanie i podpisanie wniosku. Następnie wniosek, podpisany przez właściwego prodziekana wydziału, proszę złożyć w Dziale Kształcenia UMK w terminie do 15 maja 2024 r. (Rektorat, IV piętro, pok.414, kontakt: tel: 56 611 49 07, e-mail: karoch @umk.pl).

Spotkania informacyjne w aplikacji TEAMS

Uczelniany Koordynator Programu MOST serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące rekrutacji:

- czwartek, 18 kwietnia 2024 r., godz. 9.00-10.00

- czwartek, 26 kwietnia 2023 r., godz. 9.00-10.00

- czwartek, 2 maja 2023 r., godz. 9.00-10.00

- czwartek, 9 maja 2023 r., godz. 9.00-10.00

Identyfikator spotkań: 395 814 761 352

Kod dostępu: NaZ3TC

Informacje ogólne:

 • Program MOST jest adresowany do studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem.
 • Umożliwia on zainteresowanym studentom lub uczestnikom studiów doktoranckich poszerzenie możliwości kształcenia się poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innej polskiej uczelni.
 • Student lub uczestnik studiów doktoranckich ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet, w ramach oferty przedstawianej corocznie przez uczelnie biorące udział w programie oraz prawo wyboru przedmiotów w oparciu o istniejące programy studiów.
 • Prezentacja - Program MOST - praktyczny poradnik
 • Obserwuj nas na facebooku:

             https://www.facebook.com/programmost2000

Wzory dokumentów do pobrania dla studentów zakwalifikowanych do Programu MOST:

Wniosek o wyrażenie zgody na studiowanie w ramach Indywidualnego Planu Studiów

Porozumienie o programie zajęć – Indywidualny Plan Studiów

Aneks do porozumienia o programie zajęć

Karta okresowych osiągnięć studenta (tylko w przypadku braku możliwości otrzymania wydruku z USOS)

Porównywarka programów studiów

Informacja dla studentów:

 • Studia w ramach Programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia.
 • Studenci biorący udział w Programie MOST są zobowiązani przygotować swój Indywidualny Plan Studiów. Program realizowany w uczelni macierzystej i przyjmującej oraz wszystkie zgody i informacje umieszczone zostały w dokumencie: „Porozumienie o programie zajęć”. Znajduje się w nim lista przedmiotów realizowanych w UMK i na uczelni przyjmującej, terminy zaliczeń przedmiotów w UMK oraz liczba punktów ECTS przypisanych w UMK dla przedmiotów realizowanych w innej uczelni. Porozumienie jest przed wyjazdem studenta sprawdzane pod względem formalnym przez pracownika dziekanatu i zatwierdzane przez właściwego prodziekana wydziału. Jeżeli na danym kierunku wymagane są dodatkowe akceptacje Indywidualnego Planu Studiów, na formularzu została umieszczona rubryka „dodatkowe informacje i zgody”.

 • Zgodnie z regulaminem Programu MOST, student jest zobowiązany złożyć w dziekanacie oryginał porozumienia, podpisany przez dziekana uczelni przyjmującej w terminie do 30 października (semestr zimowy) lub do 15 marca (semestr letni).

Informacja dla uczestników studiów doktoranckich:

 • Program uczestników studiów doktoranckich może być realizowany przez uczestniczenie w zajęciach przewidzianych w programie studiów doktoranckich, które odbywają się na wybranym uniwersytecie. Program może być także realizowany poprzez sporządzanie kwerendy bibliotecznej, archiwalnej oraz pracy laboratoryjnej i innego rodzaju współpracy naukowej, jeśli została wcześniej uzgodniona z uczelnią przyjmującą.
 • W Programie może uczestniczyć doktorant po ukończeniu pierwszego roku studiów.
 • Wniosek uczestnika studiów doktoranckich, zarejestrowany na stronie IRK MOST, powinien zostać zaopiniowany przez kierownika właściwych studiów doktoranckich. Dodatkowo do wniosku załączana jest opinia opiekuna naukowego.

Rejestracja:

Rejestracja dostępna jest pod adresem: https://irkmost.amu.edu.pl

Terminy rejestracji:

 • na semestr zimowy oraz na cały rok akademicki - od 15 kwietnia do 15 maja,
 • na semestr letni - od 1 do 30 listopada.

Koordynator uczelniany UMK:

mgr Karolina Rochnowska, tel: (56) 611 49 07, e-mail: karoch@umk.pl;
Biuro czynne: od poniedziałku do piątku, w godz. 7.15 – 15.15, Rektorat, pokój 414

Koordynator uczelniany zajmuje się miedzy innymi:

 • udzielaniem szczegółowych informacji na temat Programu,
 • przyjmowaniem wniosków i prowadzeniem rekrutacji,
 • zapewnieniem wsparcia wyjeżdżającym studentom i doktorantom UMK w kwestiach organizacyjnych,
 • zapewnieniem wsparcia przyjeżdżającym do UMK uczestnikom Programu w sprawach organizacyjnych, m.in. zapewnienie miejsca w domu studenckim, dostęp do biblioteki.

MOST dla równych szans:

Program MOST jest otwarty dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje, wraz z opisem przystosowania poszczególnych uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych można znaleźć na stronie:
http://most.amu.edu.pl/index.php/program-most/most-a-niepelnosprawnosc