Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Zaliczka

Zaliczka wypłacana jest na podstawie Wniosku o wypłacenie zaliczki na podróż zagraniczną, dołączonego do wniosku o wyjazd zagraniczny. 


 

Uwaga:

Wniosek o wyjazd za granicę wraz z niezbędnymi załącznikami powinien trafić do Działu Nauki w oryginale w wersji papierowej 

nie później niż 14 dni przed datą planowanego wyjazdu

w przypadku wnioskowania o zaliczki w gotówce w banku nie później niż 21 dni przed datą planowanego wyjazdu.

Prosimy o składanie wniosku o wyjazd wraz z załącznikami w kompleciebez późniejszego ich dosyłania, co usprawni obsługę administracyjno-finansową.

***

(W przypadku wystąpienia konieczności dosłania brakujących załączników do już przekazanego do Działu Nauki wniosku o wyjazd, aby uniknąć ewentualnych opóźnień, które mogą wystąpić przy papierowym obiegu dokumentów, prosimy o wysłanie skanu załącznika na jeden z poniższych adresów mailowych

anna.niemcewicz@umk.pljowita.konrad@umk.pl lub alicja.roszkowska@umk.pl)


 

Na wniosku o wypłacenie zaliczki należy wskazać w jakiej walucie i w jaki sposób ma zostać wypłacona zaliczka. (Uwaga: aktualnie kasa UMK jest nieczynna do odwołania).

Zaliczka może zostać wypłacona w następujący sposób:

- przelewem na bankowy rachunek walutowy (wymagane jest podanie numeru IBAN i kodu SWIFT/BIC), lub odpowiednio w PLN na "złotówkowy" rachunek bankowy wyjeżdżającego;

- w gotówce w walucie obcej (odpowiedniej dla kraju wyjazdu zgodnie z tabelą "Diety i limity na noclegi") w Banku Millennium, ul. Szosa Chełmińska 17, 87-100 Toruń;

Zaliczki wypłacane są z jednotygodniowym wyprzedzeniem przed planowaną datą wyjazdu.

Kwota zaliczki obliczana jest przez pracownika Działu Nauki na podstawie danych podanych we wniosku o wyjazd zagraniczny, oraz zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r." (RMPiPS z 29.01.2013r.)

W przypadku, gdy wyjeżdżający nie złożył wniosku o wypłacenie zaliczki lub wniosek o wypłacenie zaliczki wpłynął do Działu Nauki po wymaganym terminie, należne mu diety zostaną wypłacone po powrocie z wyjazdu, na podstawie rozliczenia wyjazdu zagranicznego.


 

WAŻNE - dotyczy wnioskowania o wypłatę gotówki w banku:

Wnioskując o wypłatę gotówki w banku, należy podać rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, którym osoba wyjeżdżająca ma zamiar posłużyć się przy wypłacie. Uwaga: fizyczny dowód osobisty i e-Dowód różnią się serią, numerem , datą wydania i datą ważności. E-dowód nie jest cyfrową wersją dowodu osobistego.