Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Współpraca z krajami partnerskimi


Współpraca z krajami partnerskimi: mobilność

Współpraca uczelni ze szkołami wyższymi w krajach partnerskich (partner countries) odbywa się a podstawie umów IIA - Inter Institutional Agreements oraz wniosku składanego przez UMK do Narodowej Agencji Programu Erasmus+
UWAGA! Upoważnione do podpisania umowy z obu stron są wyłącznie władze centralne, umowa nie może być zatwierdzona na poziomie wydziałowym.

Do każdej umowy wymagane jest załączenie odpowiedzi na pytania dotyczące jakości wymiany (w języku polskim lub angielskim). Pytania są elementem wniosku aplikacyjnego:

Obowiązuje formuła konkursowa, co oznacza, że żadna uczelnia składająca wniosek nie ma gwarancji otrzymania środków finansowych.

NABÓR WNIOSKÓW W ROKU 2020
Ostatni nabór wniosków w obecnej edycji programu Erasmus+ zakończył się 5 lutego 2020 r.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DLA UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH (STUDENCI, PRACOWNICY) W PROJEKCIE KA107 2020-2023

1. Koszty utrzymania:

 Typ i kierunek mobilności Wsparcie indywidualne (dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym)
Przyjazdy studentów z krajów partnerskich do Polski 800 EUR/mies.
Wyjazdy studentów z Polski do krajów partnerskich 700 EUR/mies.
Przyjazdy pracowników z krajów partnerskich do Polski 140 EUR/dzień dla pobytu nie przekraczającego 14 dni i 98 EUR/dzień od 15 dnia pobytu
Wyjazdy pracowników z Polski do krajów partnerskich 180 EUR/dzień dla pobytu nie przekraczającego 14 dni i 126 EUR/dzień od 15 dnia pobytu

2. Koszty podróży - ryczałt według kalkulatora opracowanego przez Komisję Europejską:

•    20 EUR na uczestnika - dystans pomiędzy 10 a 99 km;
•    180 EUR na uczestnika - dystans pomiędzy 100 a 499 km;
•    275 EUR na uczestnika - dystans pomiędzy 500 a 1999 km;
•    360 EUR na uczestnika - dystans pomiędzy 2000 a 2999 km;
•    530 EUR na uczestnika - dystans pomiędzy 3000 a 3999 km;
•    820 EUR na uczestnika - dystans pomiędzy 4000 a 7999 km;
•    1500 EUR na uczestnika - dystans 8000 km i powyżej.

REKRUTACJA NA WYJAZDY STUDENTÓW
Podstawowe zasady rekrutacji na wyjazdy na studia do krajów partnerskich są zgodne z kryteriami rekrutacji na wyjazdy do krajów programu.

REKRUTACJA NA WYJAZDY PRACOWNIKÓW
Zasady rekrutacji są dostępne na stronie.

PROJEKTY REALIZOWANE

Projekty zrealizowane