Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Projekty KA171 - współpraca z krajami trzecimi

Erasmus+ KA171: współpraca z krajami trzecimi niestowarzyszonymi z Programem (mobilność studentów i pracowników)

Współpraca z instytucjami szkolnictwa wyższego w krajach trzecich niestowarzyszonych z Programem (third countries not associated to the Programme) odbywa się na podstawie umów międzyinstytucjonalnych/Inter Institutional Agreements (IIA) oraz wniosku składanego przez UMK do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (NA). Obowiązuje formuła konkursowa, co oznacza, że żadna uczelnia składająca wniosek nie ma gwarancji otrzymania środków finansowych na współpracę z każdym wnioskowanym krajem/każdą wnioskowaną uczelnią.

Termin składania wniosków do NA w roku 2024 upływa 20 lutego.

 1. Kraje trzecie niestowarzyszone z programem w podziale na regiony (konkurs 2024)
 2. Kraje trzecie niestowarzyszone z programem w podziale na regiony (konkurs 2023)
 3. Kraje trzecie niestowarzyszone z programem w podziale na regiony (konkurs 2022

Ze względu na sankcje ze współpracy wykluczona została Federacja Rosyjska oraz Białoruś. Umowy mogą być zawierane z uczelniami w pozostałych krajach z regionów 1-3 oraz 5-12.

Podstawowe założenia współpracy i warunki konkursu wniosków publikowane są w Przewodniku po programie Erasmus+ na dany rok.

W ramach projektów KA171 możliwa jest wymiana:

 1. studentów na studia (SMS: student mobility for studies)
 2. studentów na praktyki (SMT: Student mobility for traineeships)
 3. pracowników na prowadzenie zajęć (STA: Staff mobility for teaching)
 4. pracowników na szkolenie się (STT: Staff mobility for training)

Wzór umowy IIA (częściowo wypełniony):

 1. Do podpisania umowy IIA KA171 w UMK upoważnione są wyłącznie władze rektorskie.
 2. Skan umowy podpisanej ze strony uczelni partnerskiej należy przesłać do DMPiME na adres staff@erasmus.umk.pl do 15.01.2024 r.
 3. Wraz z umową należy przesłać odpowiedzi na tzw. pytania jakościowe dotyczące współpracy z daną uczelnią partnerską. Odpowiedzi powinny być przygotowane w języku polskim lub w języku angielskim i przesłane w formacie edytowalnym (umożliwiającym kopiowanie i edycję tekstu).
  Quality Questions word pdf
 4. Zgłoszenie niekompletne lub przesłane po 15.01.2024 r. nie będą uwzględnione we wniosku KA171 2024.
 5. We wniosku projektowym mogą być uwzględnione wyłącznie uczelnie partnerskie posiadające numer OID (numer identyfikacyjny instytucji). Wyszukiwarka OID  jest dostępna na stronie Komisji Europejskiej (funkcja Search for an Organisation). W przypadku braku numeru OID, instytucja partnerska powinna dokonać rejestracji (funkcja Register my Organisation).

Stawki stypendialne - projekty KA171 2022-2025 i KA171 2023-2026:

 • Wsparcie indywidualne (dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym): 
typ i kierunek mobilnościstawka
przyjazdy studentów z krajów trzecich niestowarzyszonych z Programem do Polski 800 EUR/mies. lub 1050 EUR/mies. (uczestnicy kwalifikujący się do grupy osób z mniejszymi szansami)
Wyjazdy studentów z Polski do krajów trzecich niestowarzyszonych z Programem (za wyjątkiem regionu 13 i14)
700 EUR/mies. lub 950 EUR/mies. (uczestnicy kwalifikujący się do grupy osób z mniejszymi szansami)
przyjazdy pracowników z krajów trzecich niestowarzyszonych z Programem do Polski 140 EUR/dzień dla pobytu nie przekraczającego 14 dni i 98 EUR/dzień od 15 dnia pobytu
wyjazdy pracowników z Polski do krajów trzecich niestowarzyszonych z Programem (za wyjątkiem regionu 13)
180 EUR/dzień dla pobytu nie przekraczającego 14 dni i 126 EUR/dzień od 15 dnia pobytu
przedział odległościstawka podstawowastawka w przypadku "eko-podróży"
pomiędzy 10 a 99 km 23 EUR na uczestnika ---
pomiędzy 100 a 499 km 180 EUR na uczestnika 210 EUR na uczestnika
pomiędzy 500 a 1999 km 275 EUR na uczestnika 320 EUR na uczestnika
pomiędzy 2000 a 2999 km 360 EUR na uczestnika 410 EUR na uczestnika
pomiędzy 3000 a 3999 km 530 EUR na uczestnika 610 EUR na uczestnika
pomiędzy 4000 a 7999 km 820 EUR na uczestnika ---
8000 km i więcej 1500 EUR na uczestnika ---

Informacje i wzory dokumentów dotyczące studentów i pracowników przyjeżdżających

Informacja dla wyjeżdżających pracowników

Projekty realizowane:

Kontakt w DMPiME:
mgr Marta Wiśniewska (mawi@umk.pl)
mgr Małgorzata Grudzińska (kania@umk.pl)