Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ (KA131, KA171)

W ramach programu Erasmus+ pracownicy UMK mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie następujących kategorii mobilności:

Każdy okres nauczania lub szkolenia za granicą można realizować w formie mobilności mieszanej (fizycznej połączonej z komponentem wirtualnym).

Działania podejmowane w czasie mobilności muszą być związane z rozwojem zawodowym pracownika, podnoszeniem jego kompetencji oraz z jego potrzebami w zakresie uczenia się i osobistymi potrzebami rozwojowymi.

Realizacja wszystkich typów mobilności pracowniczych musi zakończyć się:

  • w ramach projektu KA131 2022-2024 - do 30 czerwca 2024 r.
  • w ramach projektu KA171 2022-2025 - do 30 czerwca 2025 r.
  • w ramach projektu KA131 2023-2025 - do 30 czerwca 2025 r.
  • w ramach projektu KA171 2023-2026 - d0 30 czerwca 2026 r.