Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

System USOS

USOS - Uniwersytecki System Obsługi Studiów jest wdrażany na UMK od lipca 2003 roku.

Do głównych zadań systemu należy:

  • wsparcie informatyczne szeroko rozumianego przebiegu studiów wszystkich trybów i poziomów,
  • prowadzenie szczegółowej obsługi odpłatności za studia,
  • kompleksowa realizacja systemu pomocy materialnej.

Realizacja tych zadań odbywa się poprzez centralną bazę danych, w której przechowywane są informacje dotyczące wszystkich studentów, uczestników studiów doktoranckich, słuchaczy studiów podyplomowych i pracowników uczelni, a także wszystkich przedmiotów i zajęć, które są realizowane przez uczelnię. Dzięki temu, użytkownik systemu może prześledzić cały przebieg toku studiów studenta rozpoczynając od immatrykulacji, poprzez zapisy na zajęcia i przedmioty zaliczone na poszczególnych latach studiów (wraz z ocenami), aż do zdobytych dyplomów (z dokładnym opisem prac dyplomowych).

USOS oferuje bogatą listę raportów, które są dostępne w różnych modułach systemu.

W ramach USOS działają następujące aplikacje internetowe:

  • USOSweb.umk.pl - umożliwiający m.in. rejestrację studentów na zajęcia tzw. kursowe, prezentujący elektroniczny indeks studenta, plan zajęć oraz udostępnijący wybrane informacji przechowywane w bazie USOS.
  • Rejestracje.umk.pl - system internetowych zapisów na zajęcia wychowania fizycznego i inne, gdzie liczy się kolejność zgłoszeń (rejestracje żetonowe).
  • apd.umk.pl - archiwum prac dyplomowych.
  • ects.umk.pl - informator ECTS.
  • srs.umk.pl - system rezerwacji sal.


Pomoc dla użytkowników USOSweb


Aktualności - Co nowego w dystrybucji?


Dokumentacja dla pracowników (wymagane logowanie)


Stan wdrożenia systemu USOS na UMK


Procedura nadawnia i odbierania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w systemie USOS


Kontakt
Pracownia Komputeryzacji Toku Nauczania
Uczelniane Centrum Informatyczne UMK
tel. (56) 611-27-31, -32, -33, -58
e-mail usos@umk.pl


Strona domowa projektu USOS.