Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Stan wdrożenia

Wybrane parametry:
Liczba osób: 169016
Liczba aktywnych studentów: 20822
Liczba aktywnych pracowników naukowo-dydaktycznych: 2268
Liczba aktywnych użytkowników: 383
Liczba przedmiotów w katalogu: 53708
Liczba uruchomionych przedmiotów (2018/19): 12480, uruchomionych protokołów 15829

Podział według obsługi systemów studiów:
Nazwa jednostki System studiów
stacjonarne niestacjonarne doktoranckie podyplomowe
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska x x x -
Wydział Chemii x x x x
Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy) x x - x
Wydział Filologiczny x x x x
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej x x x x
Wydział Humanistyczny x x x x
Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy) x x x -
Wydział Matematyki i Informatyki x x x x
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania x x x x
Wydział Nauk Historycznych x x x x
Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy) x x x -
Wydział Nauk o Ziemi x x x -
Wydział Nauk Pedagogicznych x x x x
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych x x x x
Wydział Prawa i Administracji x x x x
Wydział Sztuk Pięknych x x x x
Wydział Teologiczny x x - x

Podział według funkcjonalności:
Nazwa jednostki zaliczenia wymagania
etapowe
stypendia płatności dyplomy rejestracje planista system
rezerwacji sal
ankiety
dydaktyczne
pensum
pracowników
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska x x x x x x x x x x
Wydział Chemii x x x x x x x x x x
Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy) x x x x x x - - x -
Wydział Filologiczny x x x x x x x x x x
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej x x x x x x x x x x
Wydział Humanistyczny x x x x x x x x x x
Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy) x x x x x - - - x -
Wydział Matematyki i Informatyki x x x x x x - - x x
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania x x x x x x - x x x
Wydział Nauk Historycznych x x x x x x - x x x
Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy) x x x x x x - - x -
Wydział Nauk o Ziemi x x x x x x x x x x
Wydział Nauk Pedagogicznych x x x x x x x x x x
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych x x x x x x x x x x
Wydział Prawa i Administracji x x x x x x x x x x
Wydział Sztuk Pięknych x x x x x x - x x x
Wydział Teologiczny x x x x x x - x x x
Dział Szkoleń BHP x nd nd - nd - - - - -
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych x nd nd - nd x x x x x
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu x nd nd - nd x - x x x
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (Collegium Medicum w Bydgoszczy) x nd nd - nd x - - x -

nd - nie dotyczy
Poprzednie dane