Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Organizacje studenckie i organizacje doktorantów

Wydział/Jednostka:
Nazwa polska Nazwa angielska Wydział Opiekun  
Organizacje z Collegium Medicum Collegium Medicum Organisations CM - szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Chemików Students Scientific Association of Chemists WCh dr Andrzej Wolan szczegóły
Koło Naukowe Studentów Fizyki Scientific Association of Physics Students WFAiIS dr hab. Piotr Żuchowski, prof. UMK szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Geografów UMK Students Scientific Association of Geographers WNoZiGP dr inż. Izabela Jamorska, dr Maciej Markiewicz szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Biologów Biology Students Association WNBiW dr hab. Małgorzata Poznańska-Kakareko, prof. UMK szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Pedagogów - sekcja pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz sekcja andragogiczna Students Scientific Association of Educators WFiNS dr Elżbieta Wieczór, dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk szczegóły
Koło Naukowe Studentów Astronomii Astronomy Students Scientific Association WFAiIS dr Paweł Zieliński szczegóły
Koło Naukowe Rosjoznawców Scientific Association of Russian Philology Students WH dr Magdalena Grupa-Dolińska szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Informatyków The Scientific Society of Computer Science Students WMiI dr Łukasz Mikulski, dr Marcin Piątkowski szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki Students Scientific Circle of Forensic Science WPiA dr Leszek Stępka szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Archiwistów Students Working Group of Archival WNH dr Marcin Smoczyński szczegóły
Studenckie Koło Teatrologiczne Theatre Studies Students Circle WH dr hab. Marzenna Wiśniewska, prof. UMK szczegóły
Koło Naukowe Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Art Conservation-Restoration Students Association WSP prof.dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik szczegóły
Koło Eksperymentalnej Archeologii Pradziejowej Primaeval History by Experimental Archeology Society WNH dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK szczegóły
Koło Naukowe Folklorystów Students Scientific Association of Folklorists WH dr Adrian Mianecki szczegóły
Koło Naukowe Rachunkowości Students Scientific Association of Accountancy WNEiZ dr Anna Olewnik-Dejewska, dr Urszula Król, mgr Maja Piesiewicz szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Historyków Sztuki i Kultury Scientific Circle for Students of Art and Culture History WSP dr Magdalena Maciudzińska-Kamczycka szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii Students Scientific Group of Computer Law WPiA dr hab. Karol Dobrzeniecki, prof. UMK szczegóły
Koło Naukowe Forum e- Biznesu Students Scientific Association of e-business WNEiZ dr hab. Michał Polasik, prof. UMK szczegóły
Studenckie Koło Marketingu The Students Scientific Association of Marketing WNEiZ dr Iwona Escher szczegóły
Koło Recytatorów "Heksametr" Students Scientific Association of Reciters WH dr hab. Elżbieta Kruszyńska, prof. UMK; dr hab. Władysław Sawrycki, prof. UMK szczegóły
Nicolaus Copernicus University SPIE/OPTICA Chapters Nicolaus Copernicus University SPIE/OPTICA Chapters WFAiIS dr Karolina Słowik szczegóły
Koło Młodych Językoznawców Students Scientific Association of Young Linguists WH dr Sebastian Żurowski szczegóły
Techniczne Koło Naukowe Technical Students Scientific Association WFAiIS mgr inż. Rafał Szczepański szczegóły
Akademickie Koło Miłośników Średniowiecza Students Scientific Association of Enthusiasts of the Middle Ages WNH dr hab. Jacek Bojarski szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów "Biotechnologia thoruniensis" Students Scientific Association of Biotechnologists WNBiW dr Joanna Czarnecka szczegóły
Studenckie Koło Prawa Pracy UMK Students Scientific Group of Labour Law WPiA Opiekun naukowy: dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz; Opiekun honorowy: dr hab. Jan Piątkowski, prof. UMK szczegóły
Koło Naukowe Matematyków Students Mathematical Society of the Nicolaus Copernicus University WMiI dr Robert Skiba szczegóły
Koło Naukowe Prawa Administracyjnego Students Scientific Association of Administrative Law WPiA dr Łukasz Maszewski szczegóły
Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa Students Scientific Group of the History of State nad Law WPiA dr Tomasz Kucharski szczegóły
Studenckie Koło Żonglerskie Juggling Students Scientific Association UCS mgr Izabela Pawłowska szczegóły
Koło Prawa Własności Intelektualnej „Niematerialni” Interdisciplinary Scientific Working Group of Intellectual Property „The Intangibles” WPiA dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK szczegóły
Koło Naukowe Prawa Karnego Students Special Activity Group of Criminal Law WPiA dr Agata Ziółkowska (Opiekun naukowy); dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK (Patronat honorowy) szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego "Lex Medica" Students Scientific Association of Medical Law WPiA dr hab. Kinga Bączyk-Rozwadowska, prof. UMK szczegóły
Koło Naukowe Historyków Sztuki Średniowiecza UMK Students Scientific Association of Medieval Art Historians WSP dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, mgr Tomasz Kowalski szczegóły
Japonistyczne Koło Naukowe HOSHI Japanese Students Scientific Association WH dr Przemysław Sztafiej szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Students Scientific Association of Constitutional Law WPiA dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” Students Scientific Association of Electoral Law WPiA mgr Paweł Raźny; Opiekun honorowy: prof. dr hab. Andrzej Sokala szczegóły
Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych Students Scientific Association of Young Special Educators WFiNS dr hab. Ditta Baczała, prof. UMK szczegóły
Koło Naukowe Prawa Sportowego "Lex Sportiva" Students Association of Sports Law Lex Sportiva WPiA dr hab. Michał Leciak szczegóły
Koło Naukowe Prawa Handlowego Students Scientific Association of Trade Law WPiA dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska szczegóły
Koło Naukowe Logistyki „LOGITOR” Students Scientific Association of Logistic WNEiZ dr Iwona Wasielewska- Marszałkowska szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Rodzinnego Students Scientific Association of Civil and Family Law WPiA dr Ewa Kabza; dr Katarzyna Krupa-Lipińska; dr Tomasz Jasiakiewicz szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Doktryn Polityczno-Prawnych Students Scientific Group of Legal and Political Doctrines WPiA dr hab. Anna Tarnowska, prof. UMK szczegóły
Koło Naukowe Logiki Students Scientific Association of Logic WFiNS dr Mateusz Klonowski szczegóły
Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej „Klub Dziennikarza” Students Scientific Association of Journalism and Social Communication WFiNS dr hab. Aleksandra Seklecka, prof. UMK szczegóły
Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego Students Scientific Association of Public Economic Law WPiA dr hab. Henryk Nowicki, prof. UMK szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Hydrologów Students Scientific Association of Hydrologists WNoZiGP dr Katarzyna Kubiak-Wójcicka szczegóły
Międzywydziałowe Koło Naukowe Bioarcheologii Interfaculty Students Scientific Association of Bioarchaeology WNH dr hab. inż. Daniel Makowiecki, prof. UMK, dr hab. Tomasz Kozłowski szczegóły
Doktoranckie Koło Naukowe Filologii Angielskiej The Academic Association for Doctoral Students WH dr hab. Edyta Lorek-Jezińska, prof. UMK, dr Nelly Strehlau szczegóły
Koło Naukowe Under Construction PR Students Scientific Association Under Construction PR WFiNS dr Barbara Brodzińska-Mirowska szczegóły
Koło Naukowe Badaczy Kultury Czeskiej „Guzikowcy” Students Scientific Association of Researchers of Czech Culture WH dr Joanna Ewa Marek szczegóły
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Studiów Bałtyckich Interdisciplinary Students Scientific Association of Baltic Studies WNH dr Magda Gawinecka-Woźniak; dr Piotr Pranke szczegóły
Koło Artystyczne "Kobaltowy Kaktus" Artistic Students Scientific Association WSP dr Justyna Grzebieniowska-Wolska szczegóły
Międzywydziałowe Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Dziennikarstwa Historycznego Interfaculty Students-Doctorals Scientific Association of Historical Journalism WNH prof. dr hab. Wiesław Sieradzan szczegóły
Studenckie Koło Teatrologiczne Germanistów Students Theater Scientific Association of Germanists WH dr hab. Marek Podlasiak, prof. UMK szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Karola Górskiego Students Research Circle of Historians WNH dr Wioletta Zielecka-Mikołajczyk szczegóły
Studenckie Koło Archeologii Epok Brązu i Żelaza Students Association of Archaeology Bronze and Iron Ages WNH dr hab. Jacek Gackowski, prof. UMK szczegóły
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego i Ochrony Praw Człowieka Students Scientific Association of Public International Law and Protection of Human Rights WPiA dr hab. Marcin Kałduński, prof. UMK szczegóły
Edytorskie Koło Naukowe "Wyjustowani" Editorial Students Scientific Association WH dr Agnieszka Markuszewska szczegóły
SKN "Kreatorzy Przestrzeni" Students Scientific Association - Space Creators WNoZiGP dr hab. Stefania Środa-Murawska, prof. UMK, dr hab. inż. Krzysztof Rogatka, prof. UMK szczegóły
Koło Naukowe Hispanistów „Ánimo” Students Scientific Association of Hispanists „Ánimo” WH dr Magdalena Tosik szczegóły
Wojskoznawcze Koło Naukowe Scientific Association of Military Studies WNH dr inż. Robert Rybak szczegóły
Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Germanistów TRABI Germanist Science Circle TRABI WH dr Edyta Grotek szczegóły
Koło Naukowe "Cooperatores Veritatis" im. Benedykta XVI Students Scientific Association - Cooperatores Veritatis WT ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK szczegóły
Koło Naukowe Marketingu Prawniczego Students Scientific Association of Marketing Law WPiA dr Karolina Rokicka-Murszewska szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego Students Scientific Group of Tax Law WPiA dr Ewa Prejs szczegóły
Koło Naukowe Biologii Sądowej - Corpus Delicti Students Scientific Association of Forensic Biology - Corpus Delicti WNBiW dr Andrzej Grzywacz szczegóły
Klub Controllera Controller’s Club WNEiZ dr Piotr Kozak szczegóły
Koło Naukowe Popularyzowania Psychologii- Animus Students Association of Psychology Research at NCU WFiNS dr Małgorzata Gut szczegóły
Koło Naukowe Malarstwa Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Painting Students Scientific Association WSP prof. dr hab. Jacek Gramatyka, dr Magdalena Chomiak szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Inwestycji i Nieruchomości Students Organization of Investment and Real Estate WNEiZ dr Magdalena Kuczmarska szczegóły
Koło Naukowe Muzealnictwa i Zabytkoznawstwa Scientific Association of Museology and Study of Herritage WSP dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK szczegóły
Koło Matematyki Stosowanej Students society of applied mathematics WMiI dr Krzysztof Rykaczewski szczegóły
Akademickie Koło Badań Podwodnych Academic Circle of Underwater Research WNH dr hab. Andrzej Pydyn, prof. UMK; dr Mateusz Popek szczegóły
UX-owe Koło Naukowe UX-owe Scientific Association WFiNS mgr Weronika Kortas szczegóły
Toruńskie Koło Kognitywistyczne Cognitive Science Students Association in Torun WFiNS dr Anna Karczmarczyk szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Etologii i Psychologii Zwierząt "Columba" Circle of Ethology and Animal Psychology WFiNS mgr Julia Sikorska szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Socjologii Students Association of Sociology WFiNS dr Joanna Szalacha-Jarmużek szczegóły
Studenckie Koło Feministyczne Feminist Students Association WH dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Tetrapoda Students Research Association- Tetrapoda WNBiW Opiekun naukowy: dr Krzysztof Kowalski, Opiekun organizacyjny: mgr Anna Kowalczewska szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Prawa Energetycznego "on/off" Students Scientific Group of Energy Law WPiA dr Marcin Drewek szczegóły
Koło Języka Rosyjskiego i Kultury Narodów Wschodu Russian Language Club UCJO mgr Łukasz Piotrowski szczegóły
Koło Naukowe Studentów Krytyki Artystycznej Art Criticism Students Association WSP dr Filip Pręgowski szczegóły
Medioznawcze Koło Naukowe Media Studies Students Research Group WH dr Małgorzata Lisecka, dr Sylwia Kołos szczegóły
Zrzeszenie Studentów Weterynarii przy IMW w Toruniu (IVSA Toruń) Veterinary Students Association Toruń (IVSA Toruń) WNBiW prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski szczegóły
Koło Naukowe Neurotechnologii Neurotechtor Scientific Students Club ICNT dr Karolina Finc (czasowo nieobecna); mgr Jan Nikadon szczegóły
Studenckie Koło Naukowe "Res Anatomiae Animalium" Students Scientific Association of Animal Anatomy WNBiW dr Maciej Zdun szczegóły
Studenckie Koło Bujatryczne "Res Ruminantiae" Students Scientific Association of Bujatry WNBiW prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski; dr Paweł Kordowitzki szczegóły
Koło Naukowe Służb Mundurowych The Research Group of the Uniformed Services WNoPiB dr Katarzyna Amrozy szczegóły
Studenckie Koło Larpowe Larp Students Scientific Association WH dr hab. Marzenna Cyzman-Eid, prof. UMK szczegóły
Koło Naukowe Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej Students of Ethnology and Cultural Anthropology WH dr Maja Dobiasz-Krysiak szczegóły
Studenckie Koło Internistów Weterynaryjnych "Ad Morbos Canum et Felium" Students Association of Veterinary Internists WNBiW prof. dr hab. Urszula Pasławska szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Psychologii Filmu "Alter-Ego" Students Scientific Association of Film Psychology WFiNS dr Katarzyna Śliwińska, dr Łukasz Miciuk szczegóły
Koło Naukowe Ekonomii Scientific Circle of Economic WNEiZ mgr Joanna Michalak, mgr Piotr Wiśniewski szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Architektów Informacji Students Scientific Association of Information Architects WFiNS dr Przemysław Krysiński szczegóły
Koło Naukowe Komunikacji i Psychologii w Biznesie Communication and Psychology in Business WNEiZ mgr Mariusz Lewandowski szczegóły
Koło Artystyczne "Fajans" Artistic Students Scientific Association WSP dr Aleksander Paskal szczegóły
Koło Naukowe Witrażystów Students Scientific Association of Stained Glass Painters WSP dr Anna Wójcicka szczegóły
Koło Artystyczno-Naukowe "Przestrzeń" Students Artistic Group WSP mgr Katarzyna Rudólff-Kanabaj szczegóły
Koło Naukowe Chirurgii Weterynaryjnej "VetCaFe" Students Scientific Society of Veterinary Surgery WNBiW dr hab. Paweł Antosik, prof. UMK szczegóły
Studenckie Koło Hipiatryczne "Equi Vita" Students Scientific Association of Equine WNBiW prof.dr hab. Roland Kozdrowski szczegóły
Koło Naukowe Studentów Filologii polskiej jako obcej "inWENcja" Students Scientific Association of Polish Philology as a Foreign Language WH dr Magdalena Kowalska szczegóły
Praktyczne Koło Programistów Association of Programmers WFAiIS mgr inż. Piotr Ablewski szczegóły
Koło Naukowe Studentów Filozofii Philosophy Students Association WFiNS dr hab. Rafał Michalski, prof. UMK szczegóły
Studencko - Doktoranckie Koło Rekonstrukcji Historycznej Students and PHD Students Historical Reenactment Association WNH prof. dr hab. Anna Drążkowska szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Prawa Morskiego Maritime law students research club WPiA dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska szczegóły
Studenckie Koło Naukowe HR Business Club Students Scientific Association HR Business Club WNEiZ mgr Michał Jagielski szczegóły
Studenckie Koło Naukowe "Gorączkowo zapaleni" Students Scientific Association WNBiW dr hab. Sylwia Wrotek, prof. UMK szczegóły
Koło Naukowe Latynistów "Summa Rerum" Latin Students Society WH dr Marta Szada szczegóły
Studenckie Koło Badaczy i Badaczek Historii Literatury Polskiej i Tradycji Kulturowej Students Club of Researchers of the History of Polish Literature & Cultural Tradition WH dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK szczegóły
Koło Naukowe Italianistów Students Scientific Association of Italianists WH dr Rafał Wodzyński szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Ochrony Danych Osobowych Students Scientific Association for Personal Data Protection WPiA prof. dr hab. Arkadiusz Lach szczegóły
Literackie Koło Naukowe POLIFRAZA The Academic Association of Literature: POLIFRAZA WH dr Anna Żurawska szczegóły
Koło Naukowe Kultury i Języka Francuskiego EXCENTRYCY Academic Association of French Language and Culture: EXCENTRICS WH dr Krzysztof Trojanowski, prof. UMK szczegóły
Studenckie Koło Naukowe Prawoznawstwa, Teorii Prawa i Prawa Porównawczego "Ius et Lex" Students Scientific Association of Jurisprudence, Legal Theory and Comparative Law WPiA prof. dr hab. Zbigniew Witkowski szczegóły
Akademickie Koło Naukowe Miłośników Starożytnego Biblijnego Izraela The Academic Society of Enthusiasts of Ancient Biblical Israel WT ks. dr hab. Dariusz Iwański, prof. UMK szczegóły
Międzywydziałowe Koło Archeologii Starożytności Interfaculty Society of Ancient Archeology WNH dr hab. Inga Głuszek, prof. UMK szczegóły
Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Badania Gier Students Scientific Organization of the Games Research Association of Poland WH dr hab. Krzysztof Abriszewski, prof. UMK szczegóły