Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Organizacje studenckie i organizacje doktorantów

Edytorskie Koło Naukowe "Wyjustowani"

Editorial Students Scientific Association


Numer RUOS: 257
Opiekun: dr Agnieszka Markuszewska
Zarząd: Przewodnicząca: mgr Katarzyna Płońska; Zastępca przewodniczącej: lic. Filip Bukowski
Strona www: http://edytorstwoumk.com/edytorskie-kolo-naukowe-wyjustowani/ , https://www.facebook.com/wyjustowani/?locale=pl_PL
Adres Fosa Staromiejska 3
Email: wyjustowani.umk@gmail.com
Data rejestracji: 2015-02-09
Data rozwiązania: aktywne