Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Organizacje studenckie i organizacje doktorantów

Studenckie Koło Naukowe Historyków Sztuki i Kultury

Scientific Circle for Students of Art and Culture History


Numer RUOS: 62
Opiekun: dr Magdalena Maciudzińska-Kamczycka
Zarząd: Prezes: Aleksandra Adamek, Zastępca Prezesa: Małgorzata Nowicka, Skarbnik: Antonina Sajek
Strona www: https://pl-pl.facebook.com/KNHSiK.UMK
Adres ul. Sienkiewicza 30/32
Email: knhs.umk@gmail.com
Data rejestracji: 2000-01-10
Data rozwiązania: aktywne