Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Organizacje studenckie i organizacje doktorantów

Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii

Students Scientific Group of Computer Law


Numer RUOS: 65
Opiekun: dr hab. Karol Dobrzeniecki, prof. UMK
Zarząd: Prezes: Jakub Klugiewicz, Wiceprezes: Martyna Michałowska
Strona www: http://www.facebook.com/SKNPNT
Adres ul. Władysława Bojarskiego 3
Email: nowetechnologie@umk.pl
Data rejestracji: 2000-02-10
Data rozwiązania: aktywne