Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Informacje dla studentów I roku

Każdy student UMK ma obowiązek posiadania konta na centralnym serwerze kont administrowanym przez UCI, niezbędnego do złożenia ślubowania, rejestracji na zajęcia, złożenia wniosków o stypendia, kontaktowania się w sprawach organizacyjnych i dydaktycznych z Uniwersytetem.

Ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego 2022/2023 odbędzie się 3 października 2022 r. o godz. 11:00 i będzie transmitowana przez UMK TV.

 

Studenci I roku - cudzoziemcy