Informacje dla studentów I roku
Strona główna > Studenci > Informacje dla studentów I roku

Informacje dla studentów I roku

Strona główna > Studenci > Informacje dla studentów I roku

 Informacje dla studentów I roku

Każdy student UMK ma obowiązek posiadania konta na centralnym serwerze kont administrowanym przez UCI, niezbędnego do złożenia ślubowania, rejestracji na zajęcia, złożenia wniosków o stypendia, kontaktowania się w sprawach organizacyjnych i dydaktycznych z Uniwersytetem.

 

Ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się 1 października 2020 r. o godz. 11:00 i będzie transmitowana przez UMK TV.