Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW

 Ubezpieczenie NNW

Dobrowolne ubezpieczenie dla studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej zapewnia w roku akademickim 2019/2020 UNIQA Przedstawicielstwo w Toruniu, współpracująca z Samorządem Studenckim.

Oferujemy dwa warianty ubezpieczeniowe:

Szczegółowy zakres ubezpieczenia

Szczegółowe informacje