COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW

 Ubezpieczenie NNW

Dobrowolne ubezpieczenie dla studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej zapewnia w roku akademickim 2020/2021 InterRisk TU S.A. Przedstawicielstwo w Toruniu, współpracująca z Samorządem Studenckim.

Oferujemy trzy warianty ubezpieczeniowe:

Szczegółowe informacje