Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Ubezpieczenie NNW


 Rok akademicki 2023/2024


Dobrowolne ubezpieczenie dla studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej w roku akademickim 2023/2024 zapewnia Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, które współpracuje z Samorządem Studenckim Uniwersytetu.

 W okresie od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r. oferujemy trzy warianty ubezpieczeniowe:

  • wariant I   w wysokości 35,00 złotych,
  • wariant II w wysokości  42,00 złotych
  • wariant III w wysokości 60,00 złotych.

Ubezpieczenie można wykupić tutaj: https://umk.mentor.pl/