Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Studenci I roku - cudzoziemcy

Ważne informacje

Ubezpieczenie studentów z zagranicy z Kartą Polaka

Student posiadający Kartę Polaka może być zgłoszony do ubezpieczenia przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Składkę za studenta z polskim pochodzeniem opłaca uczelnia.Aby zostać zgłoszonym do ubezpieczenia przez UMK należy wypełnić oświadczenie, dostępne pod poniższym linkiem:

Oświadczenie dot.ubezpieczenia

Wydrukować je, podpisać i przynieść do pokoju 501. Do dopełnienia formalności potrzebna jest Karta Polaka i paszport. 

Ubezpieczenie studentów pozostałych studentów z zagranicy

Student, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), który nie jest uznany za osobę polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji, może ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia podpisując umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu oraz samodzielnie opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W celu podpisania umowy należy zgłosić się do NFZ pod adresem ul.Szosa Chełmińska 30. Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla studentów wynosi 55,80 zł.

Bardzo prosimy o zapisanie się do wybranej przychodni lekarskiej po podpisaniu umowy z NFZ.

W przypadku korzystania z ubezpieczenia prywatnego, prosimy o zapoznanie się z zasadami dot. korzystania z opieki lekarskiej zwartymi w konkretnej umowie.  Firmy ubezpieczeniowe mogą mieć różne zasady dot. udzielania świadczeń.

Koronawirus

Jak postępować w przypadku pojawienia się objawów choroby?

Zapisz się na test (SARS-CoV-2)

Na test można się zapisać przez  Internetowe Konto Pacjenta. Aby skorzystać z IKP należy założyć tzw. profil zaufany.

Jak założyć profil zaufany?

Zameldowanie

Studenci niepełnoletni, którzy nie dopełnili formalności zameldowania w Toruniu, proszeni są o skontaktowanie się z DRiSS poprzez wysłanie wiadomości na studywithncu@umk.pl.

Jak uzyskać fakturę za czesne?

Aby otrzymać fakturą za opłacone czesne, należy wysłać wiadomość na adres faktura@umk.pl. W wiadomości muszą znaleźć się następujące informacje: dane nabywcy, tytuł płatności ( rok, kierunek studiów, kwota)oraz adres korespondencyjny na terenie RP, na który faktura ma być dostarczona.

Organizacja roku akademickiego

Domy Studenckie

Zakładanie konta na serwerze UMK.

Jak założyć konto?

Stypednia NAWA - wypłata