Zarejestruj się Zaloguj się

 Studia w Toruniu

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZOSTALI ZAKWALIFIKOWANI DO PRZYJĘCIA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LUB JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 

Studia w Toruniu

Wymagane dokumenty

  • wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania,
  • poświadczoną przez UMK kserokopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. „nowej matury” lub w trybie tzw. „starej matury”, dyplomu IB (International Baccalaureat), dyplomu EB (European Baccalaureate) – oryginał dokumentu do wglądu,
  • dwie aktualne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, fotografie: jedna – papierowa, druga – w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK. Kandydaci-studenci UMK, którzy posiadają legitymację studencką nie wprowadzają zdjęcia do systemu IRK,
  • poświadczoną przez UMK kserokopię dowodu osobistego – oryginał dokumentu do wglądu,
  • dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej warunków odpłatności za kształcenie.

UWAGA

W przypadku, gdy świadectwo dojrzałości zostało wydane za granicą, kandydat składa poświadczoną przez UMK kserokopię uwierzytelnionego lub opatrzonego apostille oryginału dokumentu, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo oraz jego przysięgłe tłumaczenie na język polski – oryginał dokumentu do wglądu.

 

Termin składania dokumentów

21.09.2018 (piątek) - w godz. 9:00-15:00

22.09.2018 (sobota) - w godz. 9:00-14:00

24.09.2018 (poniedziałek) - 25.09.2018 r. (wtorek) - w godz. 9:00-15:00

Termin składania dokumentów na kierunek weterynaria

26.09.2018 (środa) - 28.09.2018 r. (piątek) - w godz. 9:00-15:00

29.09.2018 (sobota) - w godz. 9:00-14:00

Miejsce składania dokumentów

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UMK
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
Rektorat pok. 19


UWAGA!!!

Kandydat, który został zakwalifikowany na studia, jest zobowiązany do wpłacenia 17 zł za legitymację na to samo konto, na które wpłacał opłatę rekrutacyjną.