COVID-19: zajęcia hybrydowe do 30 stycznia

Priorytetowe Zespoły Badawcze

Konkurs na „Priorytetowe zespoły badawcze UMK” zorganizowany został przez Zespół 2 projektu "Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – wizja doskonałości badawczej" w ramach przedsięwzięcia „Strategia doskonałości – uczelnia badawcza” finansowanego przez MNiSW. Celem konkursu było wyłonienie priorytetowych obszarów badań oraz strategicznych partnerów międzynarodowych. Wybrane zespoły badawcze charakteryzują się wyróżniającą aktywnością naukową, silną współpracą międzynarodową oraz przedstawią plan rozwoju potencjału naukowego na okres 3 lat Na konkurs w wyznaczonym terminie wpłynęły 52 wnioski.

 

Priorytetowe zespoły uczelni wspierane w ramach ID-UB w latach 2020-2022

LpNazwa zespołuLider/liderzyDyscyplinySkład osobowy zespołu

Laureaci

1

Quantum systems for fundamental research group

prof. dr hab. Roman Ciuryło

Fizyka

Skład osobowy

2

Toruń Astrophysics, theoretical Spectroscopy, and Quantum chemistry team

dr hab. Katharina Boguslawski, prof. UMK

dr Dariusz Kędziera

Astronomia, fizyka, chemia

Skład osobowy

3

Quantum Nanophotonics

prof. dr hab. Sebastian Maćkowski

Fizyka

Skład osobowy

4

Galaxy evolution and structure research group

dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK

Astronomia

Skład osobowy

5

Life-sciences, Applications, Nano-photonics – Cutting Edge Technologies

dr hab. Maciej Szkulmowski, prof. UMK

Fizyka, medycyna, informatyka

Skład osobowy

6

Ergodic Theory and Analytic Number Theory

prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk Matematyka

Skład osobowy

7

Interdysciplinary Team for Research, Conservation and Restoration of the Cultural Heritage at NCU

prof. dr hab. Elżbieta Basiul

prof. dr hab. Tomasz Ważny

prof. dr hab. Piotr Targowski

Konserwacja zabytków, sztuki piękne, fizyka, chemia

Skład osobowy

8

Group for the evaluation of the functional consequences of endogenously generated DNA modifications

dr hab. Daniel Gackowski, prof. UMK

Farmacja, medycyna Skład osobowy

Finaliści

9

Interdisciplinary Innovation in Personalized Medicine Team

dr hab. Barbara Bojko, prof. UMK

dr Justyna Kozłowska

dr hab. Anna Bajek, prof. UMK

Farmacja, chemia, medycyna Skład osobowy

10

Center for Language Evolution Studies

dr hab. Przemysław Żywiczyński, prof. UMK

Języko­znawstwo, biologia

Skład osobowy

11

Biomedical & phaRmAceutical InterdiscipliNary group

prof. dr hab. Michał Marszałł

prof. dr hab. Iwona Łakomska

Farmacja, chemia, biologia

Skład osobowy

12

Medically oriented Molecular BIophysics Team

prof. dr hab. Wiesław Nowak

Fizyka

Skład osobowy

13

Regenerative Medicine Team

dr hab. Marta Pokrywczyńska, prof. UMK

prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

prof. dr hab. Tomasz Drewa

Biotech­no­logia, chemia, urologia, chirurgia, trans­plan­to­logia

Skład osobowy

14

Climate Change Research Unit

prof. dr hab. Rajmund Przybylak

dr hab. Piotr Oliński, prof. UMK

Nauki o ziemi, historia

Skład osobowy

15

Phylogenetic and biogeographic approaches to ecological community assembly and cladogensis in global ecosystems and in evolutionary time

prof. dr hab. Krzysztof Szpila

Biologia

Skład osobowy

16

Environmental Archeology Research Team

prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki

Archeologia

Skład osobowy

17

Team for Traceology and Residue studies

dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK

Archeologia, chemia, geomorfo­logia

Skład osobowy

Wyróżnieni

18

Bio-Sep

prof. dr hab. Bogusław Buszewski

Chemia, biologia

Skład osobowy

19

Bioinformatics in medical and population genomics

prof. dr hab. Tomasz Grzybowski

prof. dr hab. Jarosław Meller

dr hab. Rafał Adamczak, prof. UMK

Biologia medyczna, bioinfor­ma­tyka, medycyna

Skład osobowy

20

CatFlood Research Team

dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK

Geomorfo­logia, geologia, sedy­mento­logia

Skład osobowy

21

Formal Languages and Concurrency

dr Łukasz Mikulski

Informatyka, matematyka

Skład osobowy

22

Multifunctional Nanomaterials Research Group

prof. dr hab. Artur Terzyk

prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz

dr hab. Katarzyna Roszek, prof. UMK

Chemia, biologia Skład osobowy

23

Neuroinformatics

prof. dr hab. Włodzisław Duch Informatyka, kognity­wistyka, fizyka Skład osobowy

24

Plant-Microbiome Interactions Team

prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz Biologia Skład osobowy

25

Interdisciplinary Centre for Emigration Studies

 

 

dr hab. Rafał Moczkodan, prof. UMK

dr hab. Marcin Wołk, prof. UMK

dr hab. Mirosław Supruniuk

Litera­tu­ro­znawstwo, języko­znawstwo, archiwi­styka Skład osobowy

26

Cytoskeleton Research Group

dr hab. Dariusz Grzanka, prof. UMK

dr hab. Maciej Gagat, prof. UMK

Medycyna, medycyna biolo­giczna Skład osobowy

27

Centre for Underwater Archaeology

dr hab. Andrzej Pydyn, prof. UMK

Archeologia, fizyka, hydro­bio­logia, hydrologia, geografia

Skład osobowy

28

Aristotle’s Friends

prof. dr hab. Andrzej Pietruszczak Filozofia, logika

Skład osobowy

29

Biomaterials and Cosmetics Research Group

prof. dr hab. Alina Sionkowska Chemia, weterynaria, biologia, medycyna

Skład osobowy

30

Designing optimal conditions for detailed knowledge of nuclear excitation by electron capture

dr hab. Katarzyna Słabkowska, prof. UMK

Fizyka, chemia

Skład osobowy

31

Philosophical Analyses of Contemporary Social Theories Research Team

dr hab. Janusz Grygieńć, prof. UMK

dr hab. Łukasz Dominiak, prof. UMK

Filozofia, politologia, ekonomia Skład osobowy

32

Urban Soil Environment

dr hab. Piotr Hulisz, prof. UMK

Glebo­znawstwo, mikro­bio­logia, geoekologia, botanika, ekologia, hydro­geo­logia

Skład osobowy

33

Team of Photovoltaic, Material Engineering, Applied Physics, Metrology and Power Electronics

 

dr hab. Anna Zawadzka, prof. UMK

dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK

dr hab. inż. Karol Strzałkowski, prof. UMK

Fizyka, fotowoltaika, inżynieria materiałowa, elektronika, metrologia, chemia, energo­ele­ktro­nika

Skład osobowy

34

Sustainability-Team

prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś

Zarządzanie, ekonomia

Skład osobowy

35

Late Antique Literature Research Group

prof. dr hab. Przemysław Nehring

Litera­tu­ro­znawstwo

Skład osobowy