Zespół wdrażający strategię uczelni badawczej
Strona główna > Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza > Zespół wdrażający strategię uczelni badawczej

Zespół wdrażający strategię uczelni badawczej

Strona główna > Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza > Zespół wdrażający strategię uczelni badawczej

 Zespół wdrażający strategię uczelni badawczej

Zespół koordynujący

 1. Prof. dr hab. Werner Ulrich (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych) - koordynator ds. naukowych
 2. Prof. dr hab. Alina Borkowska (Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK) - koordynator ds. Collegium Medicum
 3. Dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych) - koordynator ds. zarządzania i finansów
 4. Mgr Karolina Jarzynka (Samodzielne Stanowisko ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej) - koordynator ds. monitorowania i ewaluacji

Cel 1 - wpływ działalności uczelni na rozwój światowej nauki

Szczegółowe cele w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i poziomu jakości kształcenia na UMK:

 1. Dr Jacek Rakoczy (Wydział Nauk Historycznych) - kierownik zespołu nr 1
 2. Prof. dr hab. Alina Borkowska (Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK)
 3. Mgr Paulina Kuć (kierownik Działu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi)
 4. Mgr Dominika Czyżak (z-ca dyrektora Biblioteki Głównej)
 5. Dr Anna Karolina Zawada (Biblioteka Główna)

 

Cel 2 - współpraca badawcza z renomowanymi uczelniami

Szczegółowe cele w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i poziomu jakości kształcenia na UMK:

 1. Dr hab. Przemysław Żywiczyński, prof. UMK (Wydział Humanistyczny) - kierownik zespołu nr 2
 2. Prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych)
 3. Dr Mariusz Kozakiewicz (Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK)
 4. Prof. dr hab. Wojciech Kujawski (Wydział Chemii)
 5. Lucyna Kejna (kierownik Dzialu Nauki)

 

Cel 3 - jakość kształcenia studentów i doktorantów

Szczegółowe cele w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i poziomu jakości kształcenia na UMK:

 1. Dr Anna Maria Kola (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych) - kierownik zespołu nr 3
 2. Dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. UMK (Wydział Matematyki i Informatyki)
 3. Dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)
 4. Mgr Wojciech Kiełbasiński (doktorant studiów doktoranckich w zakresie nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji UMK)
 5. Dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK (Wydział Farmaceutyczny CM)
 6. Mgr Anna Salamończyk (Dział Współpracy Międzynarodowej)
 7. Paweł Smoliński (student kierunku turystyka i rekreacja II stopnia, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK)

 

Cel 4 - rozwój zawodowy pracowników

Szczegółowe cele w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i poziomu jakości kształcenia na UMK:

 1. Mgr Natalia Proń-Nowak (Dział Nauki) - kierownik zespołu nr 4
 2. Dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych)
 3. Dr Anna Dubownik (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)
 4. Prof. dr hab. Krzysztof Frączek (Wydział Matematyki i Informatyki)
 5. Prof. dr hab. Michał Marszałł (Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK)

 

Cel 5 - jakość zarządzania uczelnią

Szczegółowe cele w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i poziomu jakości kształcenia na UMK:

 1. Dr Katarzyna Białczyk (Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK)
 2. Dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK (Wydział Prawa i Administracji)
 3. Mgr Marzena Ruczyńska (zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum UMK)
 4. Dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych)
 5. Dr Mariusz Walczyk (kierownik ZAG, Wydział Chemii)

 

Cel 6 - innowacje i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Szczegółowe cele w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i poziomu jakości kształcenia na UMK:

 1. Mgr Justyna Łaskowska (dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości) - kierownik zespołu nr 6
 2. Agnieszka Apalczyk (studentka kierunku finanse i rachunkowość I stopnia, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK)
 3. Dr hab. Barbara Bojko, prof. UMK (Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK)
 4. Mgr Karina Pokorska (Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości)
 5. Prof. dr hab. Andrzej Niedzielski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)
 6. Dr hab. Michał Polasik, prof. UMK (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)
 7. Mgr Jakub Szczepkowski (doktorant studiów doktoranckich w zakresie nauk ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK)

Koordynatorzy