COVID-19: zajęcia hybrydowe do 30 stycznia

Informacja o laureatach konkursu na wsparcie projektów naukowych dla pracowników spoza Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości ,,W kierunku medycyny spersonalizowanej”

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęło 17 wniosków. Wszystkie wnioski spełniły wymogi formalne i zostały ocenione pod względem merytorycznym. Ze względu na wysoką wartość złożonych projektów i ich wyrównany poziom, Rada Naukowa zdecydowała o dofinansowaniu 10 niżej wymienionych wniosków.

 Lista laureatów przedstawia się następująco:

 

m-ce

kierownik

SUMA PUNKTÓW

tytuł projektu

1

dr Małgorzata Wiese-Szadkowska

100,00

Charakterystyka fenotypowa i czynnościowa limfocytów T z ekspresją receptora CD161 oraz komórek MAIT u pacjentów ze szpiczakiem mnogim (MM) i gammapatią monoklonalną o nieekreślonym znaczeniu (MGUS) oraz ich korelacja z wykładnikami klinicznymi

2

dr hab. Sylwia Kołtan, prof.UMK

97,00

Poszukiwanie związku pomiędzy czynnikami epigenetycznymi a przebiegiem klinicznym wybranych pierwotnych niedoborów odporności humoralnej

3

dr hab. Jarosław Czyż, prof.UMK

95,00

Rola komórek regulatorowych Breg w patogenezie przewlekłej białaczki limfocytowej

3

dr Dorota Nemecz

95,00

Selection and characterization of nicotinic acetylcholine receptor a5-subunit specific VHH nanobodies

5

dr Katarzyna Walczewska-Szewc

94,00

Jak zmiany w aktywności PREP mogą doprowadzić do redukcji powstawania szkodliwych złogów α- synuklein w neuronach? Potencjalny wpływ SNP na wydajność badanych leków.

6

 lek. Łukasz Szukalski

90,00

Badanie korelacji pomiędzy stężeniem kwasów sialowych na płytkach krwi, a liczbą i parametrami morfologicznymi płytek krwi oraz stężeniem trombopoetyny w surowicy krwi u pacjentów z ITP (primary immune thrombocytopenia) leczonych agonistą TPO-R, eltrombopagiem.

7

dr Michał Falkowski

89,00

Synteza selektywnych fotouczulaczy III generacji o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych.

8

dr hab. Krzysztof Łączkowski, prof.UMK

87,00

Nowe pochodne selenazolu jako inhibitory elastazy stosowane w leczeniu nowotworów piersi

8

dr hab. Sylwia Studzińska, prof.UMK

87,00

Badanie metabolitów oligonukleotydu antysensowego stosowanego w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni

8

dr Fernanda Ferreira da Silva Souza Monedeiro

87,00

Artificial intelligence tools applied to the etiological study and diagnosis of Alzheimer's disease

Laureatom gratulujemy!