COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Wyniki konkursu - CRUSH

Wyniki konkursu - CRUSH

 Wyniki konkursu - CRUSH

CRUSH - badania nad pandemią COVID-19 realizowane na UMK przez przedstawicieli Nauk Społecznych i Humanistycznych

Konkurs skierowany był do nauczycieli akademickich oraz doktorantów i studentów UMK. Ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonała Komisja Konkursowa wskazana przez Radę Dziedzinową Nauk Humanistycznych, społecznych i o Sztuce. Do dnia zamknięcia konkursu złożono 34 wnioski. Jeden wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych, sporządzona została lista laureatów w konkursie:

  1. dr Bibianna Bałaj z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych. Tytuł projektu: "Czynniki ryzyka i czynniki chroniące stan psychiczny osób w zagrożeniu COVID-19"
  2. prof. dr hab. Jacek Błeszyński z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych. Tytuł projektu: "Izolacja w izolacji - doświadczenie i sposoby radzenia sobie w czasie epidemii COVID-19 przez osoby z kondycjami wchodzącymi w skład spektrum autyzmu"
  3. prof. dr hab. Marek Jeziński z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych. Tytuł projektu: "Przełamując liminalną bezbronność: artystyczne strategie w dobie koronawirusa"
  4. prof. dr hab. Tadeusz Kufel z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Tytuł projektu: "Modele ARIMA w prognozowaniu dynamiki pandemii COVID-19 dla Polski i wybranych krajów"
  5. dr Katarzyna Pepłowska z Wydziału Nauk Historycznych. Tytuł projektu: "Biurowość w czasach pandemii. Wpływ epidemii Covid-19 na informatyzację biurowości w administracji publicznej"
  6. dr Mariusz Popławski z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. Tytuł projektu: "Budżet obywatelski w warunkach direct contact - free democracy. Lokalny wymiar pandemii"
  7. prof. dr hab. Zbigniew Witkowski z Wydziału Prawa i Administracji. Tytuł projektu: "Jak koronawirus wpłynie na polskie... prawo?"
  8. dr Adrian Wójcik z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych. Tytuł projektu: "Teorie spiskowe w czasie pandemii"
  9. dr hab. Michał Wróblewski, prof. UMK z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych. Tytuł projektu: "Pandemia w oczach Polaków. Badania społeczne nad percepcją chorób zakaźnych, zaufaniem i ryzykiem"

W skład komisji konkursowej weszli: