COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Wyniki konkursu - BELL: Best E-Learning Lecturer
Strona główna > Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza > Wyniki konkursów > Wyniki konkursu - BELL: Best E-Learning Lecturer

Wyniki konkursu - BELL: Best E-Learning Lecturer

Strona główna > Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza > Wyniki konkursów > Wyniki konkursu - BELL: Best E-Learning Lecturer

 Wyniki konkursu - BELL: Best E-Learning Lecturer

Celem konkursu było stworzenie oferty zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na potrzeby kształcenia zdalnego na Uniwersytecie w formie kursu e-learningowego. W konkursie mogli wziąć udział nauczyciele akademiccy i doktoranci Uniwersytetu.

Konkurs zakłada finansowanie projektów obejmujących przygotowanie: (a) kursów e-learningowych w języku polskim lub angielskim, realizowanych na kierunkach przypisanych do dyscyplin związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi, (b) kursów e-learningowych w języku angielskim, stanowiących ofertę dla studentów Uniwersytetu oraz uczelni wchodzących w skład sieci Young Universities for the Future of Europe (YUFE), których główny temat realizuje zagadnienia związane z priorytetowymi obszarami YUFE.

Na konkurs wpłynęły łącznie 23 zgłoszenia.

Laureatami w kategorii kursów UMK zostali:

 1. Mgr Piotr Ablewski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej – „Wstęp do Data Mining”
 2. Prof. dr hab. Roman Junik z Wydziału Lekarskiego CM – „Obesitologia”; członek zespołu: lek. Szymon Suwała
 3. Dr Agnieszka Kalwasińska z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych – „R for biologists with Metagenomics-STAME (STatistical Analysis in Microbial Ecology); członek zespołu: dr hab. Marcin Koprowski, prof. UMK
 4. Dr Joanna Karłowska-Pik z Wydziału Matematyki i Informatyki – „Wnioskowanie statystyczne (zajęcia laboratoryjne)”; członkowie zespołu: dr Agnieszka Goroncy, dr Adrian Falkowski
 5. Dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej – „Bazy danych przestrzennych w zarządzaniu środowiskiem”
 6. Dr Łukasz Mikulski z Wydziału Matematyki i Informatyki – „Wprowadzenie do Algorytmów i Struktur Danych”; członkowie zespołu: Damian Kurpiewski, dr hab. Andrzej Mróz, prof. UMK, mgr Sebastian Smyczyński, dr Marcin Piątkowski
 7. Dr hab. Andrzej Mróz, prof. UMK z Wydziału Matematyki i Informatyki – „Imprementacja Algorytmów i Struktur Danych”; członkowie zespołu: mgr inż. Damian Kurpiewski, dr Łukasz Mikulski, mgr Sebastian Smyczyński, dr Marcin Piątkowski
 8. Dr Piotr Przymus z Wydziału Matematyki i Informatyki – „Eksploracja masowych zbiorów danych”; członek zespołu: dr Krzysztof Rykaczewski
 9. Dr Mateusz Topolewski z Wydziału Matematyki i Informatyki – „Data mining dla niezaawansowanych”; członkowie zespołu: dr Agnieszka Goroncy, dr Joanna Karłowska-Pik
 10. Dr Łukasz Wiśniewski z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej – „Innowacyjność i przedsiębiorczość w gospodarce przestrzennej”
 11. Dr Anna Wójtewicz z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych – „Społeczeństwo konsumpcyjne. Geneza i współczesne wyzwania”

Laureatami w kategorii kursów YUFE zostali:

 1. Mgr Bożena Bednarek-Michalska z Biblioteki Uniwersyteckiej – „Otwarte zasoby edukacyjne i naukowe”; członek zespołu: Joanna Przewięźlikowska, technik, grafik, bibliotekarz
 2. Dr Lucyna Czechowska z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie – „Strategic Partnerships of European Union”
 3. Prof. dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie – „European Integration and Values in Political and Social Life”
 4. Dr hab. Zbigniew Nerczuk, prof. UMK z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych – „Introduction to Ancient Philosophy”
 5. Dr Michał Piechowicz z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie – „European Union Common Policies – comparative perspective”
 6. Dr Stefania Środa-Murawska z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej – „Tourism and recreation, Sport and Wellness or/and optional course for Erasmus+ students or students from universities joint to YUFE network”; członkowie zespołu: dr Jadwiga Biegańska, dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK
 7. mgr Radosław Komuda z Wydziału Teologicznego - "Introduction to Machine Ethics"; opiekun projektu: ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK

Ostatecznie w kategorii kursów YUFE oceniono 6 prac, w kategorii kursów UMK oceniono 16 prac. Każdą pracę oceniało pięciu recenzentów. Przy ustalaniu list rankingowych brano pod uwagę średnie wyniki punktowe.

W posiedzeniu Komisji Konkursowej wzięli udział:

oraz przedstawiciele recenzentów merytorycznych: