Wyniki konkursu - Aparatura

Wyniki konkursu - Aparatura

 Wyniki konkursu - Aparatura

Listy rankingowe wniosków zakwalifikowanych do finansowania (osobna dla EF i CD) zostaną ogłoszone na tej stronie w terminie 17.04.2020 r. oraz drogą mailową na adres, z którego zostało przesłane zgłoszenie zespołu do konkursu.