Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Wyłaniające się pola badawcze

→ Składy osobowe wyłaniających się pól badawczych w zakresie Nauk Ścisłych i Technicznych

1. Automatyka i systemy sterujące - obejmuje następujące obszary: systemy automatyki i sterowania, inżynierię multidyscyplinarną i zdalne sterowanie. Kierownikiem jest dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK.

2. Globalne zmiany środowiska - obejmuje następujące obszary: multidyscyplinarne nauki o Ziemi, geologię i oceanografię. Kierownikiem jest prof. dr hab. Wojciech Wysota, a sekretarzem dr Edyta Kalińska.

3. Nauki o polimerach i wielofunkcyjnych nanomateriałach - obejmuje następujące obszary: naukę o polimerach, multidyscyplinarne badania materiałowe i chemię stosowaną. Kierownikiem jest prof. dr hab. Wojciech Kujawski.

4. Nauki o glebie, mikrobiologia, genetyka w rolnictwie i jakość pożywienia - obejmuje następujące obszary: gleboznawstwo, mikrobiologię, inżynierię rolniczą roślinoznawstwo, nauki o żywieniu i technologię żywności. Kierownikiem jest prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz.

 

Składy osobowe wyłaniających się pól badawczych w zakresie Nauk o Życiu

1. Metaboliczne choroby cywilizacyjne - obejmuje następujące obszary: układy sercowe i sercowo-naczyniowe, endokrynologię i metabolizm oraz diagnostykę laboratoryjną. Kierownikiem jest prof. dr hab. Jacek Kubica.

2. Ekologia i bioróżnorodność - obejmuje następujące obszary: ekologię, ochronę bioróżnorodności i biologię ewolucyjną. Kierownikiem jest prof. dr hab. Krzysztof Szpila.

3. Profilowanie nowotworów - obejmuje następujące obszary: onkologię, badania i medycynę eksperymentalną, psychologię oraz biochemię i biologię molekularną. Kierownikiem jest dr hab. Wojciech Jóźwicki, prof. UMK.

4. Choroby chroniczne - obejmuje następujące obszary: neuronaukę i neuorologię, immunologię, fizjologię, onkologię, medycynę badawczą i eksperymentalną. Kierownikiem jest prof. dr hab. Justyna Rogalska.

 

Składy osobowe wyłaniających się pól badawczych w zakresie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce

1. Konserwacja i restauracja dziedzictwa kulturowego - obejmuje następujące obszary: sztukę i antropologię. Kierownikiem jest prof. dr hab. Elżbieta Basiul.

2. Logika i filozofia nauki - obejmuje następujące obszary: logikę oraz historię i filozofię nauki. Kierownikiem jest dr hab. Tomasz Jarmużek, prof. UMK.

3. Stare i nowe instytucje - wyzwania i zmiany w perspektywie interdyscyplinarnej - obejmuje następujące obszary: socjologia problemów społecznych, socjologia nauki, polityki publiczne, polityka społeczna, finanse, rachunkowość, zarządzanie, logistyka, media i komunikacja. Kierownikiem jest dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK.

4. Percepcja, Poznanie i Język - obejmuje następujące obszary: percepcję czasową i dźwiękową, poznanie wzrokowo-przestrzenne, różnice kulturowe i rozwój poznawczy, język i poznanie społeczne. Kierownikiem jest dr Bibianna Bałaj.