Mobilności

Szanowni Państwo,

zgodnie z zarządzeniem Nr 109 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, do dnia 30 września 2020 r. wstrzymane są zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu oraz przyjazdy zagranicznych gości Uniwersytetu.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że druga edycja konkursu Mobilności dla pracowników została przesunięta na 3 września 2020 r.

Mobilności dla doktorantów:

Celem konkursu jest umożliwienie doktorantom Uniwersytetu spoza Centrów Doskonałości oraz wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields) zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych wizyt w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych. W konkursie może wziąć udział doktorant Uniwersytetu niebędący członkiem zespołu w ramach Centrum Doskonałości ani Emerging Field. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie sfinansowania trwającej od 2 do 4 tygodni wizyty (zwanej dalej stażem) w zagranicznej instytucji naukowej.

Mobilności dla doktorantów z wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields):

Celem konkursu jest umożliwienie doktorantom z Emerging Fields Uniwersytetu zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych wizyt w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych oraz udział w zagranicznych konferencjach naukowych. W konkursie może wziąć doktorant Uniwersytetu będący członkiem zespołu w ramach Emerging Fields. Zgłoszenia do konkursu należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mobilnosci@umk.pl do dnia 3 kwietnia 2020 roku.

Mobilności dla studentów:

Celem konkursu jest umożliwienie studentom Uniwersytetu zdobycia międzynarodowego doświadczenia dydaktycznego poprzez realizację wyjazdów do zagranicznych uczelni, z którymi Uniwersytet podpisał umowę partnerską w ramach programu YUFE lub w ramach partnerstw międzyuczelnianych realizowanych przez Centra Doskonałości i Emerging Fields. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie finansowego wsparcia trwającej jeden semestr wizyty w zagranicznej instytucji naukowej w postaci zwiększenia stypendium na wyjazd uzyskanego w ramach programu Erasmus+.

 

With the beginning of January, under the provisions of the Excellence Initiative - Research University project, Nicolaus Copernicus University launches mobility programmes for visiting researchers. The programmes target both young postdocs, who have been awarded a doctoral degree from a foreign scientific institution within up to 3 years prior to submitting an application, and senior researchers, who are employed in a foreign scientific institution as Associate Professor, Full Professor or Reader (or equivalent positions). The rules for applying and application forms can be found below and at https://www.umk.pl/idub/ogloszenia/. All questions about the programmes should be sent to: mobilnosci@umk.pl. Please, make sure you have all data and attachments required to fill in your application form, as there is no 'Save and Continue later' button.

 1. Call of proposal for professors outgoing to foreign institutions
  Regulamin (PL)
  Rules (ENG)
 2. Call of proposal for professors incoming to NCU
  Regulamin (PL)
  Rules (ENG)
 3. Call of proposal for postdoctoral fellows outgoing to foreign institutions
  Regulamin (PL)
  Rules (ENG)
 4. Call of proposal for postdoctoral fellows incoming to NCU
  Regulamin (PL)
  Rules (ENG)

 Attachments:

Frequently Asked Questions: Q&A