COVID-19: zajęcia hybrydowe do 30 stycznia

Mobilności dla pracowników 

IV edycja

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą od 11.10.2021 r. do 10.11.2021 r.

Konkurs dla stażystów po doktoracie wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – Celem konkursu jest umożliwienie młodym naukowcom zatrudnionym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację staży podoktorskich w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych. W konkursie może wziąć udział osoba, która uzyskała stopień doktora w okresie do 3 lat (w uzasadnionych przypadkach do 5 lat) przed złożeniem wniosku i jest zatrudniona na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w grupie pracowników badawczych albo badawczo-dydaktycznych. W uzasadnionych przypadkach w konkursie może wziąć osoba, w stosunku do której uruchomiono procedurę nadania stopnia doktora przed złożeniem wniosku i która spełnia inne warunki przystąpienia do konkursu. Zgłoszenia należy dokonać poprzez: Formularz zgłoszeniowy

Konkurs dla stażystów po doktoracie wizytujących UMK w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – Celem konkursu jest umiędzynarodowienie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu poprzez realizację staży podoktorskich młodych naukowców z zagranicy. W konkursie może wziąć udział osoba, która uzyskała stopień doktora w zagranicznej instytucji naukowej w okresie do 3 lat (w uzasadnionych przypadkach do 5 lat) przed złożeniem wniosku. W uzasadnionych przypadkach w konkursie może wziąć osoba, w stosunku do której uruchomiono procedurę nadania stopnia doktora przed złożeniem wniosku i która spełnia inne warunki przystąpienia do konkursu. Zgłoszenia należy dokonać poprzez: Formularz zgłoszeniowy

Konkurs dla doświadczonych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” - Celem konkursu jest umożliwienie doświadczonym naukowcom zatrudnionym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych wizyt w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych. W konkursie może wziąć udział osoba zatrudniona na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na stanowisku profesora lub profesora uczelni oraz asystenta lub adiunkta, jeśli uzyskała stopień doktora w okresie powyżej trzech lat od złożenia wniosku i spełnia inne warunki przystąpienia do konkursu. Zgłoszenia należy dokonać poprzez: Formularz zgłoszeniowy

Konkurs dla profesorów wizytujących UMK w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” -Celem konkursu jest umiędzynarodowienie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu poprzez realizację krótkoterminowych wizyt wybitnych naukowców z zagranicy. W konkursie może wziąć udział osoba zatrudniona w zagranicznej instytucji naukowej na stanowisku Assistant Professor, Researcher, Associate Professor, Full Professor albo Reader (bądź na ekwiwalentnych stanowiskach). Zgłoszenia należy dokonać poprzez: Formularz zgłoszeniowy

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres mobilnosci@umk.pl.

Załącznik: GDPR statement

 

III edycja konkursów mobilnościowych dla pracowników została rozstrzygnięta w czerwcu 2021 r. Wyniki konkursu dostępne są w zakładce wyniki konkursów. Kolejna edycja konkursów planowana jest na jesień 2021 r. Szczegółowe informacje i termin składania wniosków podane zostaną na stronie IDUB w zakładce konkursy.

III edycja

Konkurs dla stażystów po doktoracie wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – Celem konkursu jest umożliwienie młodym naukowcom zatrudnionym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację staży podoktorskich w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych. W konkursie może wziąć udział osoba, która uzyskała stopień doktora w okresie do 3 lat (w uzasadnionych przypadkach do 5 lat) przed złożeniem wniosku i jest zatrudniona na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w grupie pracowników badawczych albo badawczo-dydaktycznych. W uzasadnionych przypadkach w konkursie może wziąć osoba, w stosunku do której uruchomiono procedurę nadania stopnia doktora przed złożeniem wniosku i która spełnia inne warunki przystąpienia do konkursu. Zgłoszenia należy dokonać poprzez: Formularz zgłoszeniowy

Konkurs dla stażystów po doktoracie wizytujących UMK w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – Celem konkursu jest umiędzynarodowienie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu poprzez realizację staży podoktorskich młodych naukowców z zagranicy. W konkursie może wziąć udział osoba, która uzyskała stopień doktora w zagranicznej instytucji naukowej w okresie do 3 lat (w uzasadnionych przypadkach do 5 lat) przed złożeniem wniosku. W uzasadnionych przypadkach w konkursie może wziąć osoba, w stosunku do której uruchomiono procedurę nadania stopnia doktora przed złożeniem wniosku i która spełnia inne warunki przystąpienia do konkursu. Zgłoszenia należy dokonać poprzez: Formularz zgłoszeniowy

Konkurs dla doświadczonych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” - Celem konkursu jest umożliwienie doświadczonym naukowcom zatrudnionym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych wizyt w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych. W konkursie może wziąć udział osoba zatrudniona na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na stanowisku profesora lub profesora uczelni oraz asystenta lub adiunkta, jeśli uzyskała stopień doktora w okresie powyżej trzech lat od złożenia wniosku i spełnia inne warunki przystąpienia do konkursu. Zgłoszenia należy dokonać poprzez: Formularz zgłoszeniowy

Konkurs dla profesorów wizytujących UMK w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” -Celem konkursu jest umiędzynarodowienie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu poprzez realizację krótkoterminowych wizyt wybitnych naukowców z zagranicy. W konkursie może wziąć udział osoba zatrudniona w zagranicznej instytucji naukowej na stanowisku Assistant Professor, Researcher, Associate Professor, Full Professor albo Reader (bądź na ekwiwalentnych stanowiskach). Zgłoszenia należy dokonać poprzez: Formularz zgłoszeniowy

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres mobilnosci@umk.pl.

Załącznik: GDPR statement

 

II edycja

II edycja konkursów mobilnościowych dla pracownikow została rozstrzygnięta w grudniu 2020 r. (link do wyników poniżej). Kolejny nabór planowany jest na przełomie maja/czerwca 2021 r. Szczegółowe informacje o terminie składania wniosków zostaną zamieszczone w zakładce konkursy.

WYNIKI KONKURSU

Konkurs dla stażystów po doktoracie wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza"

Celem konkursu jest umożliwienie młodym naukowcom zatrudnionym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację staży podoktorskich w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych. W konkursie może wziąć udział osoba, która uzyskała stopień doktora w okresie od 3 lat (w uzasadnionych przypadkach do 5 lat) przed złożeniem wniosku i jest zatrudniona na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w grupie pracowników badawczych albo badawczo-dydaktycznych. W uzasadnionych przypadkach w konkursie może wziąć udział osoba, w stosunku do której uruchomiono procedurę nadania stopnia doktora przed złożeniem wniosku i która spełnia inne warunki przystąpienia do konkursu

Konkurs dla stażystów po doktoracie wizytujących UMK w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczenia badawcza"

Celem konkursu jest umiędzynarodowienie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu poprzez realizację staży podoktorskich młodych naukowców z zagranicy. W konkursie może wziąć udział osoba, która uzyskała stopień doktora w zagranicznej instytucji naukowej w okresie do 3 lat (w uzasadnionych przypadkach do 5 lat) przed złożeniem wniosku. W uzasadnionych przypadkach w konkursie może wziąć udział osoba, w stosunku do której uruchomiono procedurę nadania stopnia doktora przed złożeniem wniosku i która spełnia inne warunki przystąpienia do konkursu.

Konkurs dla doświadczonych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczenia badawcza"

Celem konkursu jest umożliwienie doświadczonym naukowcom zatrudnionym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych wizyt w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych. W konkursie może wziąć udział osoba zatrudniona na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na stanowisku profesora lub profesora uczelni oraz asystenta lub adiunkta, jeśli uzyskała stopień doktora w okresie powyżej trzech lat od złożenia wniosku i spełnia inne warunki przystąpienia do konkursu.

Konkurs dla profesorów wizytujących UMK w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczenia badawcza"

Celem konkursu jest umiędzynarodowienie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu poprzez realizację krótkoterminowych wizyt wybitnych naukowców z zagranicy. W konkursie może wziąć udział osoba zatrudniona w zagranicznej instytucji naukowej na stanowisku Assistant Professor, Researcher, Associate Professor, Full Professor albo Reader (bądź na ekwiwalentnych stanowiskach).

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres mobilnosci@umk.pl

Załącznik: Aneks do regulaminów (GDPR statement)

 

 

Mobilności dla doktorantów:

Celem konkursu jest umożliwienie doktorantom Uniwersytetu spoza Centrów Doskonałości oraz wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields) zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych wizyt w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych. W konkursie może wziąć udział doktorant Uniwersytetu niebędący członkiem zespołu w ramach Centrum Doskonałości ani Emerging Field. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie sfinansowania trwającej od 2 do 4 tygodni wizyty (zwanej dalej stażem) w zagranicznej instytucji naukowej.

Mobilności dla doktorantów z wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields):

Celem konkursu jest umożliwienie doktorantom z Emerging Fields Uniwersytetu zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych wizyt w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych oraz udział w zagranicznych konferencjach naukowych. W konkursie może wziąć doktorant Uniwersytetu będący członkiem zespołu w ramach Emerging Fields. Zgłoszenia do konkursu należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mobilnosci@umk.pl do dnia 3 kwietnia 2020 roku.

Mobilności dla studentów:

Celem konkursu jest umożliwienie studentom Uniwersytetu zdobycia międzynarodowego doświadczenia dydaktycznego poprzez realizację wyjazdów do zagranicznych uczelni, z którymi Uniwersytet podpisał umowę partnerską w ramach programu YUFE lub w ramach partnerstw międzyuczelnianych realizowanych przez Centra Doskonałości i Emerging Fields. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie finansowego wsparcia trwającej jeden semestr wizyty w zagranicznej instytucji naukowej w postaci zwiększenia stypendium na wyjazd uzyskanego w ramach programu Erasmus+.

 

Załącznik: Annex to the Rules (GDPR statement)

Frequently Asked Questions: Q&A