Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Konkursy 2022

 

Wstępny harmonogram naborów i konkursów w ramach programu IDUB UMK w roku 2022. Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się pod tabelą.

  

Nazwa konkursuOgłoszenie   Zakończenie naboruRozstrzygnięcieKontakt
Publikacje - konkurs publikacyjny dla pracowników nabór ciągły nabór ciągły nabór ciągły publikacje@umk.pl
Granty na granty nabór ciągły nabór ciągły nabór ciągły granty@umk.pl
Program CO-OP - konkurs na oferty stażowe dla pracodawców nabór ciągły  nabór ciągły nabór ciągły idub@umk.pl
Inicjatywa Doskonałości – Ekspert - nabór wniosków o udzielenie wsparcia eksperta

nabór ciągły

nabór ciągły nabór ciągły ekspert@umk.pl
Debiuty

14.02.2022  05.09.2022

13.03.2022  03.10.2022

kwiecień

październik

debiuty@umk.pl 
Inicjatywa Doskonałości – Ekspert - nabór na ekspertów 07.03.2022 25.03.2022 kwiecień ekspert@umk.pl
Konkurs publikacyjny dla doktorantów 24.03.2022  nabór ciągły  nabór ciągły publikacje_d@umk.pl
Warsztaty My First Article in English/ Mein erster Artikel auf Deutsch

01.03.2022

październik

27.03.2022

listopad

kwiecień

listopad

myfirstarticle@umk.pl
Programy letnie TSSP - wybór projektów 01.02.2022 30.03.2022 kwiecień tssp@umk.pl
Mobilności doktoranckie

14.03.2022  03.10.2022

11.04.2022 31.10.2022

maj

listopad

mobilnosci_ds@umk.pl
Mobilności studenckie (3 ścieżki)

06.06.2022

listopad

07.07.2022

grudzień

lipiec

styczeń 2023

mobilnosci_ds@umk.pl
Mobilności dla pracowników

 28.03.2022 19.09.2022

 22.04.2022 17.10.2022

 maj/czerwiec

listopad

mobilności@umk.pl
Grants4NCUstudents

04.04.2022 10.10.2022

02.05.2022 07.11.2022

czerwiec

grudzień

Grants4NCUStudents@umk.pl
Konkurs na wyłaniające się pola badawcze 16.05.2022 17.06.2022 sierpień ef@umk.pl
Priorytetowe zespoły badawcze 24.10.2022 21.11.2022 grudzień idub@umk.pl
Program CO-OP - konkurs dla studentów w zależności od ofert stażowych   idub@umk.pl
Programy letnie TSSP - rekrutacja studentów zagranicznych w zależności od programu - 16.05-29.05.2022    tssp@umk.pl
Nabór uczestników na szkolenia (miękkie)  czerwiec*  czerwiec/lipiec  lipiec/sierpień idub@umk.pl
Excellence4Students 07.02.2022 28.02.2022 15.03.2022 imsert@umk.pl
Mikrogranty IMSErt - PSE 07.02.2022 13.03.2022 31.03.2022 imsert@umk.pl
Klub INNSTART – rekrutacja studentów i doktorantów do Klubu Przedsiębiorczości i Innowacji październik październik październik cpatt@umk.pl
Konkurs Moja Firma – Mój Start-up 25.03.2022 03.05.2022 maj cpatt@umk.pl
Konkurs o nagrodę JM Rektora INNOWATOR UMK 202 sierpień październik październik cpatt@umk.pl
Startup Weekend wrzesień październik październik cpatt@umk.pl
STARLIGHT 22.06.2022 15.09.2022 16.08.2022 innowacje@umk.pl

 *możliwe przesunięcie

 

STARLIGHT - konkurs na mikrogranty

Nabór do konkursu STARLIGHT zostaje przedłużony do 15.09.2022.

 

Konkurs "Publikacje dla pracowników" (trzeci kwartał)

1lipca 2022r. wznawiamy nabór wniosków w konkursie "Publikacje dla pracowników" na finansowanie kosztów publikacji w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Celem konkursu jest umożliwienie nauczycielom akademickim uzyskania finansowania kosztów publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych oraz ich upowszechnienia w otwartym dostępie (Open Access). Nabór wniosków odbywa się w trzech odrębnych grupach, które tworzą: 1) członkowie uniwersyteckich centrów doskonałości (UCD); 2) członkowie zespołów badawczych wyłaniających się pól badawczych (Emerging fields - EF); 3) osoby spoza zespołów, o których mowa w ustępach 1 i 2, w ramach limitu na zrównoważony rozwój dyscyplin na Uniwersytecie.

Warunkiem koniecznym uzyskania finansowania jest złożenie wniosku przy wykorzystaniu formularza zgłoszeniowego przed wykonaniem usługi i dostarczeniem faktury - nie ma możliwości opłacenia faktury jeśli wcześniej nie było zgody na  finansowanie i zamówienia (stosowne zamówienie wpisuje w xprimerze Sekretariat IDUB). W przypadku wydawnictw zagranicznych wnioskowana kwota powinna uwzględniać również 23% podatku VAT, który Uniwersytet musi opłacić. Po uzyskaniu zgody na finansowanie publikacji ze środków IDUB fakturę należy, niezwłocznie po jej otrzymaniu, przekazać do Sekretariatu IDUB wraz z podaniem daty wykonania usługi.

 

STARLIGHT - konkurs na mikrogranty  

Do 29 sierpnia 2022 r. można składać wnioski w konkursie STARLIGHT, skierowanym do zespołów projektowych w obszarze atrofizyka i astrochemia.

Głównym celem konkursu jest aktywizacja studentów i pracowników (mentorów) do badań w obszarze astrofizyka i astrochemia oraz wspieranie współpracy pomiędzy UMK a otoczeniem społeczno-gospodarczym.  

Konkurs przeznaczony jest dla dwuosobowych zespołów projektowych, w skład których wchodzą:

1) pracownik Uniwersytetu, który nie należy do żadnego centrum doskonałości ani zespołu badawczego wyłaniającego się pola badawczego,

2) student ostatniego roku studiów I stopnia lub II stopnia studiów stacjonarnych Uniwersytetu, ze średnią ocen za ostatni semestr powyżej 4,0.

W ramach Konkursu zostaną przyznane mikrogranty w wysokości 30 000 zł.

Wnioski konkursowe należy złożyć w formie skanu dokumentów na adres e-mail: innowacje@umk.pl do dnia 29.07.2022 r.

Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona najpóźniej do dnia 16.08.2022 r. na stronie internetowej https://www.umk.pl/idub/ i przekazana drogą mailową na adres, z którego zostało przesłane zgłoszenie konkursowe.

 

Konkurs na Mobilności Studenckie – Student Mobility for InternationAl CoopeRaTion: SMART1, SMART2 i SMART3.

Celem konkursu jest umożliwienie osobom studiującym na Uniwersytecie zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację samodzielnego projektu badawczego lub udział w realizacji projektu badawczego prowadzonego w zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej.

Konkurs przeznaczony jest dla:

- studentów UMK studiów I i II stopnia, którzy są zakwalifikowani do wyjazdów dydaktycznych, stażowych i praktyk z programu Erasmus+,

- studentów UMK studiów I i II stopnia, którzy są chętni do odbycia 2-4 tygodniowej wizyty naukowej w zagranicznej instytucji naukowej.

Wnioski składane są za pomocą formularza elektronicznego.

Terminy składania wniosków:

SMART 1 – 6 czerwca – 7 lipca 2022 r. formularz zgłoszeniowy

SMART 2 – od 6 czerwca 2022 r. formularz zgłoszeniowy

SMART 3 – 6 czerwca - 7 lipca 2022 r. formularz zgłoszeniowy

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje, które odbywać się będą w każdy wtorek począwszy od 7 czerwca w godz. 12.00-13.00 dyżur będą pełnić panie mgr Milena Miszewska tel. 56 611 47 83 oraz mgr Joanna Bożejewicz. Dyżur odbywać się będzie poprzez MS Teams Link.

Wsparcie administracyjne: mgr Joanna Bożejewicz, Sekretariat IDUB, tel. 56 611 31 31.

 

 Publikacje dla doktorantów

Dziękujemy za zainteresowanie finansowaniem kosztów publikacji doktorantów w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza". Na chwilę obecną zawieszony zostaje nabór wniosków dla osób spoza zespołów badawczych, tj. limity  na zrównoważony rozwój wszystkich dyscyplin na UMK (SD)ponieważ środki finansowe przyznane na te publikacje w roku 2022 zostały wyczerpane. Nabór wniosków dla osób z zespołów badawczych Emerging Fields prowadzony jest bez zmian.

 

Konkurs na wybór zespołów badawczych reprezentujących wyłaniające się pola badawcze w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” 

Celem konkursu jest wybór 12 zespołów badawczych w ramach wyłaniających się pól badawczych -  Emerging Fields (EF), po 4 w każdej z grup dziedzinowych, tj. w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, w dziedzinie nauk o życiu oraz w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych. 

Warunkiem przystąpienia zespołu do konkursu jest przedstawienie planu rozwoju potencjału naukowego na okres 3 lat, tj. od 1.01.2023 r. do 31.12.2025 r.  Zespoły, które wygrają konkurs otrzymają status nowego zespołu badawczego w ramach wyłaniającego się pola badawczego na Uniwersytecie.  

Laureaci konkursu otrzymają w ciągu 3 lat ich funkcjonowania wsparcie finansowe w wysokości 1 000 000 zł oraz możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia w konkursach dedykowanych członkom zespołów EF. 

W konkursie mogą wziąć udział zespoły badawcze działające na UMK, które w okresie ostatnich 5 lat wykazywały się udokumentowaną aktywnością naukową – pozyskiwaniem funduszy na badania naukowe, realizacją projektów badawczych oraz aktywnością w zakresie zwiększania umiędzynarodowienia badań na UMK.  W konkursie mogą brać udział zespoły interdyscyplinarne.  

Członkowie zespołu badawczego w ramach wyłaniającego się pola badawczego nie mogą być jednocześnie członkami żadnego z uniwersyteckich centrów doskonałości utworzonych w ramach IDUB. 

Wnioski w konkursie należy składać elektronicznie wyłącznie z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego, w terminie 16.05-17.06.2022 r. 

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje, które odbywać się będą w każdą środę począwszy od 11 maja w godz. 10.00-11.00 poprzez MS Teams Link. Dyżur pełnić będą prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński oraz dr Jacek Rakoczy. 

Wsparcie administracyjne: Sekretariat IDUB, mgr Liliana Rynkiewicz, tel. 56 611 31 41. 

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres ef@umk.pl. 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 

Konkurs ,,Publikacje dla pracowników

Dziękujemy za zainteresowanie finansowaniem kosztów publikacji pracowników w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza". Obecnie zakończony zostaje nabór wniosków dla osób z wyłaniających się pól badawczych (EF), ponieważ środki finansowe przyznane na te publikacje w drugim kwartale 2022 r. zostały wyczerpane. Nabór wniosków dla osób spoza zespołów badawczych, tj. limity  na zrównoważony rozwój wszystkich dyscyplin na UMK (SD) oraz dla osób z centrów doskonałości (CD) prowadzony jest bez zmian. Ponowny nabór wniosków dla członków wyłaniających się pól badawczych (EF) wznowiony zostanie w trzecim kwartale.

 

Konkurs ,,Grants4NCUStudents  (IV edycja)

4 kwietnia ruszył nabór do konkursu „Grants4NCUStudents”. Celem konkursu jest wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych oraz konserwatorskich studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe, udział w konkursach międzynarodowych oraz organizację wystawy indywidualnej lub grupowej. Konkurs jest skierowany do: studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK i doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości).

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres Grants4NCUStudents@umk.pl.

Nabór wniosków trwa do 02.05.2022 r.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać elektronicznie, z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego, odpowiednio dla:

a) projektu badawczego, artystycznego, konserwatorskiego lub wystawy - Formularz zgłoszeniowy-projekty

b) wyjazdu na konferencję naukową lub udziału w konkursie lub wystawie - Formularz zgłoszeniowy-wyjazdy

Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona na stronie IDUB. Decyzje wraz z kartą oceny, zostaną przesłane drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje, które odbywać się będą w każdy czwartek począwszy od 7 kwietnia w godz. 13.00-14.00 dyżur będzie pełnić pani dr hab. Bogumiła Kupcewicz, prof. UMK. Dyżur odbywać się będzie poprzez MS Teams Link. Wsparcie administracyjne: mgr Magdalena Murszewska-Król, Sekretariat IDUB, tel. 56 611 31 31.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 

Konkurs "Publikacje dla pracowników" (drugi kwartał)

1 kwietnia 2022r. wznawiamy nabór wniosków w konkursie "Publikacje dla pracowników" na finansowanie kosztów publikacji w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Celem konkursu jest umożliwienie nauczycielom akademickim uzyskania finansowania kosztów publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych oraz ich upowszechnienia w otwartymdostępie (Open Access). Nabór wniosków odbywa się w trzech odrębnych grupach, które tworzą: 1) członkowie uniwersyteckich centrów doskonałości (UCD); 2) członkowie zespołów badawczych wyłaniających się pól badawczych (Emerging fields - EF); 3) osoby spoza zespołów, o których mowa w ustępach 1 i 2, w ramach limitu na zrównoważony rozwój dyscyplin na Uniwersytecie.

Warunkiem koniecznym uzyskania finansowania jest złożenie wniosku przy wykorzystaniu formularza zgłoszeniowego przed wykonaniem usługi i dostarczeniem faktury - nie ma możliwości opłacenia faktury jeśli wcześniej nie było zgody na  finansowanie i zamówienia (stosowne zamówienie wpisuje w xprimerze Sekretariat IDUB). W przypadku wydawnictw zagranicznych wnioskowana kwota powinna uwzględniać również 23% podatku VAT, który Uniwersytet musi opłacić. Po uzyskaniu zgody na finansowanie publikacji ze środków IDUB fakturę należy, niezwłocznie po jej otrzymaniu, przekazać do Sekretariatu IDUB wraz z podaniem daty wykonania usługi.

 

Konkurs Moja Firma - Mój Startup

25 marca 2022 r. ruszył nabór do konkursu skierowanego do studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którzy prowadzą innowacyjny startup (planują założenie firmy) lub posiadają rejestrację swojej działalności nie dłużej niż 24 miesięcy (prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, lub są wspólnikami w spółce cywilnej lub są wspólnikami spółki kapitałowej spin-off UMK i posiadają w niej przynajmniej 20% udziałów).

Zgłoszenia należy nadsyłać do 3 maja 2022 r.

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres karinap@umk.pl.

 

Publikacje - konkurs dla doktorantów

24 marca 2022 r. rusza nabór wniosków w konkursie na finansowanie kosztów publikacji doktorantów w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”. Do udziału w konkursie uprawnieni są uczestnicy studiów doktoranckich i doktoranci szkół doktorskich, z wyłączeniem osób będących członkami uniwersyteckich centrów doskonałości. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie: opłaty za zapewnienie otwartego dostępu (Open Access) do artykułu w czasopiśmie naukowym z Q1 lub Q2; opłaty za tłumaczenie lub korektę językową artykułu; dofinansowanie druku monografii. Szczegółowe informacje wraz z maksymalnymi kwotami finansowania określa regulamin konkursu. Warunkiem koniecznym otrzymania finansowania kosztów publikacji jest złożenie stosownego wniosku  przy wykorzystaniu dedykowanego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w odnośniku poniżej. Konkurs realizowany jest w trybie ciągłym, do wyczerpania kwot przeznaczonych na dany rok kalendarzowy. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres publikacje_d@umk.pl.

Wniosek o finansowanie kosztów publikacji należy złożyć przed wykonaniem usługi i dostarczeniem faktury - nie ma możliwości opłacenia faktury, jeśli wcześniej nie było zgody na finansowanie i zamówienia (stosowne zamówienie wpisuje w xprimerze Sekretariat IDUB). W przypadku wydawnictw i tłumaczy zagranicznych wnioskowana kwota powinna uwzględniać również 23% podatku VAT, który Uniwersytet musi opłacić. Po uzyskaniu zgody na finansowanie publikacji ze środków IDUB fakturę należy, niezwłocznie po jej otrzymaniu, przekazać do Sekretariatu IDUB wraz z podaniem daty wykonania usługi.

Wsparcie administracyjne i realizacja konkursu: mgr Joanna Bożejewicz, Sekretariat IDUB, tel. 56 611 31 31.

 

Konkurs ,,Publikacje dla pracowników

Dziękujemy za zainteresowanie finansowaniem kosztów publikacji pracowników w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza". Obecnie zakończony zostaje nabór wniosków dla osób spoza zespołów badawczych, tj. limity  na zrównoważony rozwój wszystkich dyscyplin na UMK (SD), ponieważ środki finansowe przyznane na te publikacje w pierwszym kwartale 2022 r. zostały wyczerpane. Nabór wniosków dla osób z Centrów Doskonałości (CD) prowadzony jest bez zmian.   Ponowny nabór wniosków dla członków wyłaniających się pól badawczych (EF) oraz osób spoza zespołów badawczych, tj. limity  na zrównoważony rozwój wszystkich dyscyplin na UMK (SD)wznowiony zostanie w drugim kwartale. 

 

Konkurs ,,Mobilności dla pracowników (V edycja)

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą od 28.03.2022 r. do 22.04.2022 r. Formularze zgłoszeniowe oraz wszystkie regulaminy i niezbędne załączniki znajdują się również w zakładce MOBILNOŚCI.

Konkurs dla stażystów po doktoracie wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – Celem konkursu jest umożliwienie młodym naukowcom zatrudnionym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację staży podoktorskich w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych. W konkursie może wziąć udział osoba, która uzyskała stopień doktora w okresie do 3 lat (w uzasadnionych przypadkach do 5 lat) przed złożeniem wniosku i jest zatrudniona na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w grupie pracowników badawczych albo badawczo-dydaktycznych. W uzasadnionych przypadkach w konkursie może wziąć osoba, w stosunku do której uruchomiono procedurę nadania stopnia doktora przed złożeniem wniosku i która spełnia inne warunki przystąpienia do konkursu. Zgłoszenia należy dokonać poprzez: Formularz zgłoszeniowy 

Konkurs dla stażystów po doktoracie wizytujących UMK w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – Celem konkursu jest umiędzynarodowienie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu poprzez realizację staży podoktorskich młodych naukowców z zagranicy. W konkursie może wziąć udział osoba, która uzyskała stopień doktora w zagranicznej instytucji naukowej w okresie do 3 lat (w uzasadnionych przypadkach do 5 lat) przed złożeniem wniosku. W uzasadnionych przypadkach w konkursie może wziąć osoba, w stosunku do której uruchomiono procedurę nadania stopnia doktora przed złożeniem wniosku i która spełnia inne warunki przystąpienia do konkursu. Zgłoszenia należy dokonać poprzez: Formularz zgłoszeniowy.

Konkurs dla doświadczonych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” - Celem konkursu jest umożliwienie doświadczonym naukowcom zatrudnionym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych wizyt w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych. W konkursie może wziąć udział osoba zatrudniona na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na stanowisku profesora lub profesora uczelni oraz asystenta lub adiunkta, jeśli uzyskała stopień doktora w okresie powyżej trzech lat od złożenia wniosku i spełnia inne warunki przystąpienia do konkursu. Zgłoszenia należy dokonać poprzez: Formularz zgłoszeniowy. 

Konkurs dla profesorów wizytujących UMK w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” -Celem konkursu jest umiędzynarodowienie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu poprzez realizację krótkoterminowych wizyt wybitnych naukowców z zagranicy. W konkursie może wziąć udział osoba zatrudniona w zagranicznej instytucji naukowej na stanowisku Assistant Professor, Researcher, Associate Professor, Full Professor albo Reader (bądź na ekwiwalentnych stanowiskach). Zgłoszenia należy dokonać poprzez: Formularz zgłoszeniowy.

 W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje, które odbywać się będą w każdą środę począwszy od 30 marca w godz. 13.00-14.00 dyżur będzie pełnić dr hab. Mariusz Kozakiewicz, prof. UMK. Dyżur odbywać się będzie poprzez MS Teams Link. Wsparcie administracyjne: mgr Magdalena Murszewska-Król, Sekretariat IDUB, tel. 56 611 31 31.

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres mobilnosci@umk.pl.

Załącznik: Aneks do regulaminów (GDPR statement)

 

14 marca rusza nabór do konkursu „Mobilności dla doktorantów”

Konkurs organizowany jest w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Celem jest umożliwienie doktorantom Uniwersytetu zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych staży badawczych w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie sfinansowania trwającego od 2 do 8 tygodni stażu badawczego w zagranicznej instytucji naukowej. Finansowaniu podlegają koszty podróży oraz pobytu. W konkursie może wziąć udział doktorant Uniwersytetu niebędący członkiem zespołu w ramach uniwersyteckiego centrum doskonałości.

Nabór wniosków trwa od 14 marca do 11 kwietnia.

Osoby, które są zainteresowane uzyskaniem wsparcia mogą składać wnioski poprzez formularz zgłoszeniowy.

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje. W każdy wtorek począwszy od 15 marca w godzinach 13.00-14.00 dyżur będą pełnić:

- pan dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. UMK,

- pani mgr Joanna Bożejewicz z Sekretariatu IDUB, tel. 56 611 31 31,

- pani Magdalena Koprowska z Działu Nauki tel. 56 611 22 12.

Dyżur odbywać się będzie poprzez msTeams. Link do spotkania.

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres mobilnosci_ds@umk.pl

Wsparcie administracyjne programu: mgr Joanna Bożejewicz tel. 56 611 31 31.

 

My First Article in English/ Mein erster Artikel auf Deutsch – bezpłatne warsztaty językowe

1 marca 2022 rozpoczynamy kolejną edycję projektu Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych we współpracy z Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie w Collegium Medicum - cykl bezpłatnych warsztatów językowych finansowanych z funduszu IDUB. Propozycja skierowana jest do studentów drugiego roku studiów drugiego stopnia, studentów piątego roku jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów UMK. Warsztaty odbędą się w systemie zdalnym na platformie MS Teams w kwietniu. Ich celem jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy niezbędnej do napisania i publikacji artykułu w języku angielskim lub niemieckim.

W ramach warsztatów przewidywane jest uruchomienie grup zajęciowych w języku angielskim, skierowanych do reprezentantów następujących obszarów nauki:

  1. Nauki Humanistyczne, Teologiczne i Artystyczne,
  2. Nauki Społeczne,
  3. Nauki Ścisłe i Przyrodnicze,
  4. Nauki Medyczne.

Udział w warsztatach pozwoli poszerzyć wiedzę na temat jak napisać abstrakt, poprawnie konstruować poszczególne części artykułu naukowego, stosować słownictwo i struktury gramatyczne odpowiednie dla akademickiego stylu pisania oraz unikać najczęstszych błędów popełnianych podczas pisania w języku angielskim lub niemieckim.

Oprócz 10-godzinnych warsztatów uczestnicy odbędą dwie 1-godzinne indywidualne konsultacje poświęcone analizie wersji roboczej i ostatecznej artykułu.

Kurs i konsultacje prowadzone będą przez lektorów Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie posiadających szerokie doświadczenie w zakresie specjalistycznych zajęć językowych na wydziałach UMK.

Mamy nadzieję, że warsztaty zaowocują wartościowymi publikacjami w językach obcych.

Rekrutacja trwa do 27 marca 2022 i odbywa się za pośrednictwem poczty internetowej, przez wysyłanie zgłoszenia na adres mailowy: myfirstarticle@umk.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię nazwisko i status (student/doktorant, kierunek i rok studiów/obszar nauk/szkoła doktorska). O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Konkurs „Ekspert”

7 marca rusza nabór wniosków w konkursie „Ekspert” organizowanym w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Celem programu Inicjatywa Doskonałości – Ekspert (ID - Ekspert) jest stworzenie systemu wsparcia merytorycznego ze strony bardziej doświadczonych badaczy dla nauczycieli akademickich i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przygotowujących wnioski o granty naukowe z funduszy zewnętrznych oraz mentoringu na początkowym etapie realizacji grantu.

Do konkursu na wyłonienie zespołu ekspertów ID - Ekspert mogą przystąpić wyłącznie nauczyciele akademiccy, co najmniej ze stopniem doktora, zatrudnieni na Uniwersytecie, którzy zrealizowali oraz poprawnie rozliczyli co najmniej jeden grant uzyskany w konkursach organizowanych przez NCN, NCBiR, NPRH, NAWA, FNP oraz w ramach programów EU.

Wnioski na wyłonienie zespołu ekspertów należy składać elektronicznie z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego, w terminie od 7 marca do 25 marca 2022r.

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje, które odbywać się będą w każdą środę począwszy od 9 marca w godz. 11.00-12.00 dyżur będzie pełnić mgr Natalia Proń-Nowak. Dyżur odbywać się będzie poprzez MS Teams Link. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres ekspert@umk.pl

Wsparcie administracyjne: mgr Magdalena Murszewska-Król, Sekretariat IDUB, tel. 56 611 31 31.

Osoby, które są zainteresowane uzyskaniem wsparcia ze strony ekspertów mogą składać wnioski w trybie ciągłym poprzez formularz.

Więcej informacji na stronie.

 

Inicjatywa Doskonałości - Debiuty (III edycja)

14 lutego 2022 rusza nabór wniosków w konkursie Inicjatywa Doskonałości – Debiuty.

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one wszelkiego rodzaju badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze, czynny udział w konferencjach naukowych lub wyjazdy konsultacyjne.

Konkurs jest skierowany do badaczy i badaczek Uniwersytetu, którzy aktualnie nie kierują i w ciągu ostatnich 5 lat nie kierowali własnym grantem badawczym uzyskanym ze środków zewnętrznych.

Kwota dofinansowania jednego projektu przyznana w ramach konkursu nie może być wyższa niż 50.000 zł. Laureaci konkursu otrzymują wsparcie finansowe w postaci grantu przeznaczonego na  realizację projektu zgłoszonego do konkursu, a także możliwość uzyskania wsparcia merytorycznego przy przygotowaniu wniosków grantowych ze strony ekspertów wewnętrznych.

Wnioski należy składać elektronicznie z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego, w terminie od 14 lutego do 13 marca 2022r. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres debiuty@umk.pl.

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje. W każdy czwartek, począwszy od 17 lutego, w godzinach 10.00-11.00 dyżur będzie pełnić Pani mgr Natalia Proń-Nowak (ekspert konkursu) oraz Panie z Sekretariatu IDUB i Działu Nauki. Dyżur odbywać się będzie poprzez aplikację Teams. Link do spotkania.

 Q&A Konkurs Debiuty - III edycja

Konkurs „Granty na granty europejskie”

Celem konkursu jest zwiększenie liczby grantów badawczych o charakterze międzynarodowym, w ramach programów European Research Council, Marie Skłodowska-Curie Actions lub innych prestiżowych programów, w szczególności finansowanych przez Komisję Europejską, poprzez wsparcie finansowe nauczycieli akademickich w zakresie przygotowania tych grantów.

Wsparcie udzielone zostanie na podstawie wniosku o przyznanie dofinansowania na przygotowanie grantów badawczych.

Konkurs skierowany jest do nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy zamierzają wystąpić z wnioskiem o grant badawczy w ramach programów European Research Council, Marie Skłodowska-Curie Actions lub w ramach innego prestiżowego programu.

Wnioski należy składać za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Nabór wniosków w konkursie ma charakter ciągły.

 

7 lutego 2022 r. rusza nabór do konkursu Excellence4Students

Celem konkursu Excellence4Students jest wspieranie inicjatyw studentów angażujących się w pracę naukową. Obejmują̨ one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, wyjazdy badawcze czy zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe i udział w konkursach. Konkurs jest skierowany do studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, których zainteresowania badawcze oscylują wokół obszarów reprezentowanych przez zespół EVO: lingwistyki, kognitywistyki, badań nad komunikacją (w tym komunikacją niewerbalną i multimodalną) i interakcją, psychologii ewolucyjnej oraz tematów pokrewnych. Informacje na temat Zespołu można znaleźć na stronie internetowej https://imsert.umk.pl/centrum/zespol-evo/.

 

7 lutego 2022 r. rusza nabór do konkursu Mikrogranty IMSErt - PSE

Celem konkursu jest wspieranie działań naukowych prowadzących do publikowania przez pracowników UMK artykułów w czasopismach znajdujących się w Q1 bazy Web of Science, sklasyfikowanych jako geografia fizyczna, studia środowiskowe i psychologia społeczna. Aktualna lista czasopism stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Konkurs mini-grantów jest skierowany do badaczy i badaczek UMK, realizujących badania zespołowe, w tematyce wpisującej się w obszar zainteresowań PSE, z zakresu geografii społecznej. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 10 000 zł brutto. Więcej informacji na stronie internetowej PSE: www.imsert.umk.pl/pse.

 

Publikacje - konkurs dla pracowników

Dziękujemy za zainteresowanie finansowaniem kosztów publikacji pracowników w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza". Obecnie zakończony zostaje nabór wniosków dla osób z wyłaniających się pól badawczych (EF), ponieważ środki finansowe przyznane na te publikacje w pierwszym kwartale 2022 r. zostały wyczerpane. Nabór wniosków dla osób spoza zespołów badawczych, tj. limity  na zrównoważony rozwój wszystkich dyscyplin na UMK (SD) oraz dla osób z centrów doskonałości (CD) prowadzony jest bez zmian. Ponowny nabór wniosków dla członków wyłaniających się pól badawczych (EF) wznowiony zostanie w drugim kwartale.

 

Konkurs na staże studenckie w ramach programu CO-OP

W styczniu 2022 r. rusza kolejny nabór wniosków na nowe oferty staży studenckich w ramach Programu COOP. Dokumenty należy składać w Sekretariacie ID-UB – Hala Technologiczna za Wydziałem Chemii, I p., pok. 45, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 do 15:15. Poniżej znajdują się aktualne oferty stażowe oraz terminy naborów:

 

Publikacje - konkurs dla pracowników

Od stycznia 2022 r. wznawiamy nabór wniosków w konkursie „Publikacje” na finansowanie kosztów publikacji w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Celem konkursu jest umożliwienie nauczycielom akademickim uzyskania finansowania kosztów publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych oraz ich upowszechnienia w otwartym dostępie (Open Access).

Zgodnie z nowym regulaminem konkursu środki finansowe dotyczące kosztów publikacji mogą zostać przyznane wyłącznie na umieszczenie artykułu w systemie publikacji Open Access w czasopismach naukowych z:

1) Q1 według Web of Science w przypadku finasowania ze środków dla uniwersyteckich centów doskonałości;

2) Q1 i Q2 według Web of Science w przypadku finasowania ze środków dla zespołów badawczych wyłaniających się pól badawczych oraz zrównoważonego rozwoju.

Środki przeznaczone na finansowanie publikacji są wydatkowane w cyklach kwartalnych do momentu wyczerpania kwot przeznaczonych na ten cel w danym kwartale. Wnioski złożone w ramach konkursu opiniowane będą przez komisję weryfikującą, która w ocenie uwzględnia analizę parametrów bibliometrycznych dotyczących czasopisma (wskaźniki, które będą brane pod uwagę w ocenie wniosku zostały określone w załączniku nr 2 do regulaminu konkursu).

Warunkiem koniecznym uzyskania finansowania jest złożenie wniosku przy wykorzystaniu formularza zgłoszeniowego przed wykonaniem usługi i dostarczeniem faktury - nie ma możliwości opłacenia faktury jeśli wcześniej nie było zgody na finansowanie i zamówienia (stosowne zamówienie wpisuje w xprimerze Sekretariat IDUB). W przypadku wydawnictw zagranicznych wnioskowana kwota powinna uwzględniać również 23% podatku VAT, który Uniwersytet musi opłacić. Po uzyskaniu zgody na finansowanie publikacji ze środków IDUB fakturę należy, niezwłocznie po jej otrzymaniu, przekazać do Sekretariatu IDUB wraz z podaniem daty wykonania usługi.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu

 

Publikacje – konkurs dla doktorantów

W związku z pracami nad zmianą regulaminu finansowania kosztów publikacji dla doktorantów w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” nabór wniosków w konkursie w 2022 r. zostanie ogłoszony po opublikowaniu nowego regulaminu.

 

Konkurs na staże studenckie w ramach programu CO-OP

Do dnia 31 stycznia 2022 r. trwa nabór wniosków na staż studenckie w ramach Programu COOP. Dokumenty należy składać w Sekretariacie ID-UB – Hala Technologiczna za Wydziałem Chemii, I p., pok. 45, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 do 15:15.

Aktualna oferta stażowa:

Lindemann Sp. z o.o. - analityk danych