COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19

 Konkursy

Konkursy 2021

 

Harmonogram naborów i konkursów w ramach programu IDUB UMK w roku 2021. Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się pod tabelą.

  

Nazwa konkursuOgłoszenieZakończenie naboruRozstrzygnięcieKontakt
Excellece4Students 04.01.2021   31.01.2021  19.02.2021 imsert@umk.pl
Publikacje nabór ciągły nabór ciągły  nabór ciągły publikacje@umk.pl
Mobilności dla pracowników

05/06.2021

06/07.2021

07/08.2021

mobilnosci@umk.pl
Konkurs na partnerstwa międzynarodowe (Emerging Fields) 03.2021 04.2021 05.2021 partnerstwa@umk.pl
Granty na granty 04.2021 05.2021 06.2021 granty@umk.pl
Gran­ts4­NCUStu­dents

02.2021

10.2021

03.2021

11.2021

04.2021

12.2021

grants4ncustudents@umk.pl
Mobilności dla doktorantów z wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields)

03.2021

04.2021

05.2021

mobilnosci_ds@umk.pl
Mobilności dla doktorantów

03.2021

04.2021

05.2021

mobilnosci_ds@umk.pl
Publikacje - tłumaczenia dla doktorantów

02.2021

nabór ciągły

nabór ciągły

publikacje_d@umk.pl
Mobilności studentów ErasmusPlus-dydaktyczny

uzależniony od terminu rekrutacji do programu Erasmus Plus

mobilnosci_ds@umk.pl
Mobilności studentów ErasmusPlus-wyjazd stażowy

03.2021

04.2021 05.2021 mobilnosci_ds@umk.pl
Mobilności studentów ErasmusPlus-wyjazd badawczy

03.2021

04.2021 05.2021 mobilności_ds@umk.pl
IDUB Programy letnie

02.2021

03.2021 04.2021 tssp@umk.pl
Szkolenia z kompetencji miękkich

09.2021

09.2021 (poł.) 09.2021 (koniec) szkoleniaidub@umk.pl
Inicjatywa Doskonałości - Ekspert 10.2021 11.2021 12.2021 ekspert@umk.pl
Nabór na szkolenia z TRIZ 10.05.2021 24.05.2021 28.05.2021 karinap@umk.pl
Konkurs dla pracowników INNOWATOR UMK 08.2021 09.2021 11.2021 aleksandraszumska@umk.pl
Kopernikański Klub Innowacji - pilotaż 01.03.2021 19.03.2021 05.04.2021 karinap@umk.pl
Start-up weekend 10.2021 11.2021 11.2021 karinap@umk.pl 
Hackathon/ automatyka i robotyka 10.2021 12.2021 12.2021 aleksandraszumska@umk.pl

 

Konkursy realizowane w 2020 roku w ramach programu IDUB

 

Warsztaty „My First Article in English”/„Mein erster Artikel auf Deutsch”

Zapraszamy studentów drugiego roku studiów drugiego stopnia, piątego roku jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów ze szkół doktorskich oraz studiów doktoranckich do uczestnictwa w warsztatach „My First Article in English”/ „Mein erster Artikel auf Deutsch”. Organizatorem warsztatów jest Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, we współpracy z Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie. Warsztaty są nieodpłatne i odbywają się w 5-osobowych grupach zajęciowych. Warsztaty obejmujące pisanie artykułu w języku angielskim prowadzone będą w podziale na wskazane w regulaminie obszary nauki, a warsztaty w języku niemieckim dla grupy wspólnej dla wszystkich dyscypliny.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do dnia 31 marca 2021 r. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach wysyłają swoje zgłoszenia na adres:myfirstarticle@umk.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, status (student/doktorant), obszar nauki. O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Pytania dotyczące warsztatów należy kierować na adres: myfirstarticle@umk.pl.

Regulamin warsztatów

 

Grants4NCUStudents - 2021

Celem konkursu „Grants4NCUStudents” jest wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych oraz konserwatorskich studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe, udział w konkursach międzynarodowych oraz organizację wystawy indywidualnej lub grupowej. Konkurs jest skierowany do: studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK i doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości).

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres Grants4NCUStudents@umk.pl.

Nabór wniosków rozpocznie się 23.02.2021 r. i potrwa do 23.03.2021 r.

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać elektronicznie, z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego, odpowiednio dla:

a)      projektu badawczego, artystycznego, konserwatorskiego lub wystawy - Formularz zgłoszeniowy- projekty

 b)     wyjazdu na konferencję naukową lub udziału w konkursie lub wystawie - Formularz zgłoszeniowy-wyjazdy

 

Ogłoszenie wyników nastąpi do końca kwietnia 2021 r. Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona na stronie IDUB. Decyzje wraz z kartą oceny, zostaną przesłane drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Regulamin konkursu

 

Publikacje:

Informujemy, że nabór wniosków w konkursie publikacje został wznowiony. Warunkiem koniecznym uzyskania finansowania jest złożenie wniosku przed wykonaniem usługi i dostarczeniem faktury - nie ma możliwości opłacenia faktury jeśli wcześniej nie było zgody na finansowanie i zamówienia (stosowne zamówienie wpisuje w xprimerze Sekretariat IDUB). W przypadku wydawnictw i tłumaczy zagranicznych wnioskowana kwota powinna uwzględniać również 23% podatku VAT, który Uniwersytet musi opłacić. Po uzyskaniu zgody na finansowanie publikacji ze środków IDUB fakturę należy, niezwłocznie po jej otrzymaniu, przekazać do Sekretariatu IDUB wraz z podaniem daty wykonania usługi.

Formularz zgłoszeniowy

Załącznik: Aneks do regulaminów (oświadczenie RODO) 

English version: Rules for funding of publication costs under the "Excellence Initiative - Research University" programme

Attachment: Annex to the rules (GDPR statement

 

Excellece4Students

Konkurs Excellece4Students jest organizowany przez Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko (IMSErt)”, konkretnie zaś przez Zespół Evolution of Communication Systems (EVO), wchodzący w strukturę Centrum.

Celem konkursu Excellence4Students jest wspieranie inicjatyw studentów angażujących się w pracę naukową. Obejmują̨ one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, wyjazdy badawcze czy zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe i udział w konkursach.

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres mailowy: imsert@umk.pl.

 

Konkursu Dioscuri - NCN

Informujemy o zbliżającym się naborze wniosków do czwartego konkursu na Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri.  Program Dioscuri ma na celu wsparcie doskonałości naukowej w Polsce, a umożliwiając wybitnym uczonym formowanie Centrów Dioscuri w polskich instytucjach badawczych, wzmacniać potencjał nowatorstwa i umiędzynarodowienia nauki w Polsce w kluczowych obszarach badań.

List Dyrektor Narodowego Centrum Nauki Zbigniewa Błockiego.

Więcej informacji o zaproszeniu instytucji badawczych do czwartego konkursu Dioscuri znajdą Państwo na stronie NCN www.ncn.gov.pl/dioscuri/dioscuri4/invitation