Akty prawne

Zarządzenie Nr 218 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 października 2020 r. Regulamin konkursu dla stażystów po doktoracie wizytujących Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza"

 

Zarządzenie Nr 217 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 października 2020 r. Regulamin konkursu dla profesorów wizytujących Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza"

 

Zarządzenie Nr 216 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 października 2020 r. Regulamin konkursu dla stażystów po doktoracie wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza"

 

Zarządzenie Nr 215 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 października 2020 r. Regulamin konkursu dla doświadczonych pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza"

 

Zarządzenie Nr 174 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6 Rektora UMK z dnia 23 stycznia 2020 r. Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 163 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznawania kwoty zwiększającej stypendia doktorantom, finansowanej w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza"

 

Zarządzenie Nr 162 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznawania doktorantom stypendiów finansowanych ze środków uniwersyteckich Centrów Doskonałości w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza"

 

Zarządzenie Nr 161 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznawania doktorantom stypendiów finansowanych ze środków zespołów badawczych Emerging Fields w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczenia Badawcza"

 

Zarządzenie Nr 124 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 64 Rektora UMK z dnia 17 kwietnia 2020 r. Regulamin konkursu na granty naukowe dla interdyscyplinarnych zespołów badawczych "Inter disciplinas excellentia" na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 105 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 20 maja 2020 r. Regulamin konkursu na kursy e-learningowe "BELL: Best E-learning Lecturer" realizowane w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza"

 

Zarządzenie Nr 96 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 6 Rektora UMK z dnia 23 stycznia 2020 r. Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu 'Inicjatywa Doskonałości - Uczenia Badawcza" na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 64 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 kwietnia 2020 r. Regulamin konkursu na granty naukowe dla interdyscyplinarnych zespołów badawczych "Inter disciplinas excellentia" na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 63 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 kwietnia 2020 r. Regulamin konkursu "CRUSH - badania nad pandemią Covid-19 realizowane przez przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych"

Zarządzenie Nr 61 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. Regulamin konkursu na realizację badań związanych z epidemią COVID-19 w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych oraz nauk o zdrowiu

 

Zarządzenie Nr 57 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 kwietnia 2020 r. Regulamin konkursu na mobilność dla doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 56 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 kwietnia 2020 r. Regulamin konkursu na mobilność dla doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields)

 

Zarządzenie Nr 55 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 kwietnia 2020 r. Regulamin konkursu na mobilność dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 48 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 kwietnia 2020 r. Regulamin programu "Inicjatywa Doskonałości - Ekspert" na wsparcie merytoryczne i mentoring ze strony doświadczonych badaczy/badaczek podczas przygotowywania projektów w procesie wnioskowania o granty z funduszy zewnętrznych w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczenia Badawcza" (IDUB)

 

Zarządzenie Nr 47 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 kwietnia 2020 r. Regulamin konkursu "Inicjatywa Doskonałości - Debiuty" w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczenia Badawcza" (IDUB)

 

Zarządzenie Nr 31 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 16 Rektora UMK z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie organizowania i finansowania wizyt gości zagranicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 30 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 marca 2020 r. Regulamin wyjazdów stażowych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 29 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przyznawania grantów UMK dla badaczy z zagranicy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 8 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzorów umów związanych z wyjazdami stażowymi pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 6 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 stycznia 2020 r. Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzenia programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 5 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przyznawania stypendiów studentom pierwszego roku studiów prowadzonych na kierunkach mieszczących się w priorytetowych obszarach badawczych