Akty prawne

Zarządzenie Nr 8 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzorów umów związanych z wyjazdami stażowymi pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 29 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przyznawania grantów UMK dla badaczy z zagranicy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 30 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 marca 2020 r. Regulamin wyjazdów stażowych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 31 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 16 Rektora UMK z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie organizowania i finansowania wizyt gości zagranicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przyznawania grantów UMK dla badaczy z zagranicy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 4 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 stycznia 2020 r. Regulamin wyjazdów stażowych pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 5 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przyznawania stypendiów studentom pierwszego roku studiów prowadzonych na kierunkach mieszczących się w priorytetowych obszarach badawczych

 

Zarządzenie Nr 6 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 stycznia 2020 r. Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzenia programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu