COVID-19: zajęcia hybrydowe do 30 stycznia

Zarządzenie Nr 255 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 149 Rektora UMK z dnia 24 czerwca 2021 r. Regulamin konkursu na staże studenckie w ramach programu CO-OP na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

  1. Załącznik nr 1
  2. Załącznik nr 2
  3. Załącznik do umowy o staż nr 1
  4. Załącznik do umowy o staż nr 2
  5. Załącznik do umowy o staż nr 3
  6. Załącznik do umowy o staż nr 4
  7. Załącznik do umowy o staż nr 5
  8. Załącznik do umowy o staż nr 6
  9. Załącznik do umowy o staż nr 7

 

Zarządzenie nr 250 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 grudnia 2021 r. Regulamin konkursu „Publikacje” na finansowanie kosztów publikacji w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

 

Zarządzenie nr 249 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 225 Rektora UMK z dnia 16 listopada 2021 r. Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

 

Zarządzenie nr 225 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 listopada 2021 r. Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

 

Zarządzenie nr 202 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 października 2021 r. Regulamin udziału w szkoleniu „MA TRIZ I stopnia – Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań” organizowanego w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

 

Zarządzenie nr 201 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 października 2021 r. Regulamin udziału w szkoleniu „MA TRIZ II stopnia – Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań ” organizowanego w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

 

Zarządzenie nr 197 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2021 r. Regulamin wyjazdów stażowych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie nr 192 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 września 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 97 Rektora UMK z dnia 19 kwietnia 2021 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Analiz Strategicznych

 

Zarządzenie nr 191 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 96 Rektora UMK z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Analiz Strategicznych

 

Zarządzenie nr 188 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przyznawania doktorantom stypendiów finansowanych ze środków uniwersyteckich centrów doskonałości w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza"

Załącznik nr 1

 

Zarządzenie nr 187 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przyznawania doktorantom stypendiów finansowanych ze środków zespołów badawczych wyłaniających się pól badawczych w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza"

Załącznik nr 1

 

Zarządzenie nr 181 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 14 września 2021 r. w sprawie przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego, finansowanego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Załącznik

 

Zarządzenie nr 180 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 14 września 2021 r. Regulamin przyznawania stypendiów studentom pierwszego roku studiów na kierunkach mieszczących się w priorytetowych obszarach badawczych

Załącznik

 

Zarządzenie nr 168 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 149 Rektora UMK z dnia 24 czerwca 2021 r. Regulamin konkursu na staże studenckie w ramach programu CO-OP na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie nr 154 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 czerwca 2021 r. Regulamin konkursu „Inter-Art(s)” na działania artystyczno-badawcze realizowane przez studentów i doktorantów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB)

Zarządzenie nr 149 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 czerwca 2021 r. Regulamin konkursu na staże studenckie w ramach programu CO-OP na Uniwesytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie nr 135 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 7 czerwca 2021 r. Regulamin udziału w szkoleniu „MA TRIZ – Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań” organizowanego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

 

Zarządzenie Nr 120 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 kwietnia 2021  r. Regulamin konkursu „Granty na granty europejskie” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Zarządzenie Nr 97 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 kwietnia 2021 r. Regulamin organizacyjny Uniwersyteckiego Ośrodka Analiz Strategicznych

 

Zarządzenie Nr 96 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Analiz Strategicznych

 

Zarządzenie Nr 81 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 kwietnia 2021 r. Regulamin konkursu dla wyłaniających się pól badawczych o przyznanie dofinansowania na rozwijanie współpracy w partnerstwie międzynarodowym z czołowymi instytucjami badawczymi w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

 

Zarządzenie Nr 58 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 marca 2021 r. Regulamin konkursu Inicjatywa Doskonałości - Toruńskie Programy Letnie dla Studentów - Toruń Students Summer Programs - TSSP Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 Załącznik

 

Zarządzenie Nr 57 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 marca 2021 r. Regulamin finansowania kosztów publikacji doktorantów w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza"

 

Zarządzenie Nr 35 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 lutego 2021 r. Regulamin Organizacyjny Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości "Astrofizyka i Astrochemia"

 

Zarządzenie Nr 33 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 lutego 2021 r. Regulamin warsztatów „My First Article in English”/„Mein erster Artikel auf Deutsch” organizowanych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

 

Zarządzenie Nr 31 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 lutego 2021  r. Regulamin konkursu „Grants4NCUStudents” na zadania badawcze i wyjazdy zagraniczne realizowane przez studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB)

Zarządzenie Nr 7 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 stycznia 2021 r. Regulamin organizacyjny Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości ,,W kierunku medycyny spersonalizowanej”

 

Zarządzenie Nr 6 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 stycznia 2021 r. Regulamin organizacyjny Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości ,,Od optyki fundamentalnej do zastosowań biofotonicznych”

 

Zarządzenie Nr 5 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 stycznia 2021 r. Regulamin organizacyjny Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości ,,Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko”

 

Zarządzenie Nr 4 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 stycznia 2021 r. Regulamin organizacyjny Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości ,,Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”

 

Zarządzenie Nr 239 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 2 listopada 2020 r. Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 218 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 października 2020 r. Regulamin konkursu dla stażystów po doktoracie wizytujących Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza"

 

Zarządzenie Nr 217 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 października 2020 r. Regulamin konkursu dla profesorów wizytujących Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza"

Zarządzenie Nr 216 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 października 2020 r. Regulamin konkursu dla stażystów po doktoracie wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza"

 

Zarządzenie Nr 215 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 października 2020 r. Regulamin konkursu dla doświadczonych pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza"

 

Zarządzenie Nr 174 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6 Rektora UMK z dnia 23 stycznia 2020 r. Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 163 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznawania kwoty zwiększającej stypendia doktorantom, finansowanej w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza"

 

Zarządzenie Nr 162 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznawania doktorantom stypendiów finansowanych ze środków uniwersyteckich Centrów Doskonałości w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza"

 

Zarządzenie Nr 161 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznawania doktorantom stypendiów finansowanych ze środków zespołów badawczych Emerging Fields w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczenia Badawcza"

 

Zarządzenie Nr 124 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 64 Rektora UMK z dnia 17 kwietnia 2020 r. Regulamin konkursu na granty naukowe dla interdyscyplinarnych zespołów badawczych "Inter disciplinas excellentia" na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 105 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 20 maja 2020 r. Regulamin konkursu na kursy e-learningowe "BELL: Best E-learning Lecturer" realizowane w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza"

 

Zarządzenie Nr 96 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 6 Rektora UMK z dnia 23 stycznia 2020 r. Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzania programu 'Inicjatywa Doskonałości - Uczenia Badawcza" na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 64 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 kwietnia 2020 r. Regulamin konkursu na granty naukowe dla interdyscyplinarnych zespołów badawczych "Inter disciplinas excellentia" na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 63 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 kwietnia 2020 r. Regulamin konkursu "CRUSH - badania nad pandemią Covid-19 realizowane przez przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych"

Zarządzenie Nr 61 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. Regulamin konkursu na realizację badań związanych z epidemią COVID-19 w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych oraz nauk o zdrowiu

 

Zarządzenie Nr 57 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 kwietnia 2020 r. Regulamin konkursu na mobilność dla doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 56 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 kwietnia 2020 r. Regulamin konkursu na mobilność dla doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields)

 

Zarządzenie Nr 55 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 kwietnia 2020 r. Regulamin konkursu na mobilność dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 48 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 kwietnia 2020 r. Regulamin programu "Inicjatywa Doskonałości - Ekspert" na wsparcie merytoryczne i mentoring ze strony doświadczonych badaczy/badaczek podczas przygotowywania projektów w procesie wnioskowania o granty z funduszy zewnętrznych w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczenia Badawcza" (IDUB)

 

Zarządzenie Nr 47 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 kwietnia 2020 r. Regulamin konkursu "Inicjatywa Doskonałości - Debiuty" w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczenia Badawcza" (IDUB)

 

Zarządzenie Nr 31 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 16 Rektora UMK z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie organizowania i finansowania wizyt gości zagranicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 30 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 marca 2020 r. Regulamin wyjazdów stażowych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 29 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przyznawania grantów UMK dla badaczy z zagranicy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 8 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzorów umów związanych z wyjazdami stażowymi pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 6 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 stycznia 2020 r. Regulamin organizacyjny oraz zasady zarządzenia programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Zarządzenie Nr 5 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przyznawania stypendiów studentom pierwszego roku studiów prowadzonych na kierunkach mieszczących się w priorytetowych obszarach badawczych