Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

XPrimer - rezerwacja środków finansowych

System XPRIMER - rezerwacja środków finansowych

Rezerwacji środków finansowych w systemie XPRIMER na planowane koszty wyjazdu zagranicznego dokonuje się w oparciu o dane wykazane na wniosku o wyjazd zagraniczny.

Rezerwacja środków finansowych w systemie XPRIMER jest nadrzędnym wymogiem poprzedzającym wydatkowanie środków finansowych przez UMK w celu realizacji wyjazdu. Rezerwacji wymagają wszystkie planowane koszty wyjazdu podlegające refundacji bądź wymagające opłacenia bezpośrednio przez UMK.

Zapotrzebowanie (rezerwację środków) w systemie XPRIMER może założyć dysponent środków lub pracownik administracji w jednostce, która może dysponować danym źródłem finansowania (dziekanat, sekretariat, zespół administracyjno-gospodarczy).

Jako "Odbiorcę" w zapotrzebowaniu należy wskazać nazwisko i imię osoby wyjeżdżającej,

a jako "Jednostkę realizującą" należy wskazać DZIAŁ NAUKI.

Nadany przez system numer zapotrzebowania (rezerwacji środków) należy wpisać odręcznie na wniosku o wyjazd zagraniczny.

Uwaga: W przypadku dokonywania rezerwacji środków na wyjazdy osób, które nie są pracownikami UMK (studenci, doktoranci i wykonawcy w grancie), i nie widnieją na liście użytkowników w XPRIMER; w polu "Odbiorca" należy wybrać z listy pracowników nazwisko i imię dysponenta środków lub opiekuna naukowego.

 

Prosimy o zakładanie zapotrzebowań na wyjazdy zgodnie z zasadą:

1 zapotrzebowanie = 1 osoba = 1 wyjazd = 1 pozycja zapotrzebowania,

w której wymienić należy wszystkie koszty zaplanowane we wniosku o wyjazd zagraniczny.

 

Wyjątki:

- Więcej niż jedna pozycja zapotrzebowania wskazana jest tylko wtedy, gdy trzeba rozdzielić wydatki na różne źródła finansowania lub jeśli planowany wydatek zawiera koszt opłaty konferencyjnej.

- Jeśli osoba składająca zapotrzebowanie nie ma dostępu do wszystkich źródeł z których finansowany ma być wyjazd, wówczas (ze względów technicznych) zakłada się więcej niż jedno zapotrzebowanie dotyczące tego samego wyjazdu.


 

Komunikat dot. wyboru prawidłowych zasobów dla konferencji:

Zapotrzebowanie na koszty krajowych i zagranicznych konferencji powinny być składane z następujących ZASOBÓW:

opłata konferencyjna za pracownika - zasób 05.69. pozostałe świadczenia

opłata konferencyjna za  doktoranta lub studenta - zasób 05.89. pozostałe koszty

Jeżeli zapotrzebowanie składane jest na cały  koszt podróży służbowej i  zawiera również koszt opłaty konferencyjnej NALEŻY  PAMIĘTAĆ o  rozbiciu źródła finansowania na DWA ZASOBY:

 1 - ZASÓB NA KOSZT KONFERENCJI  - 05.69 lub 05.89

 2 - ZASÓB NA PODRÓŻE SŁUŻBOWE - 05.71

 


Informacja dodatkowa do zakładania zapotrzebowań w XPRIMER.

Odrębnie zakładać należy zapotrzebowania na następujące koszty pośrednio związane z podróżą zagraniczną:

- na ewentualne koszty krajowe (delegacje krajowe) - jednostką realizującą jest JEDNOSTKA DELEGUJĄCA;

- na ewentualne koszty "kilometrówki" (podróż samochodem prywatnym) - jednostką realizującą jest JEDNOSTKA DELEGUJĄCA (info w zakładce "Podróż samochodem prywatnym");

- na ubezpieczenie wykupione przez UMK dla pracowników (info w zakładce "Ubezpieczenia") - jednostką realizującą jest Dział Administracyjno-Gospodarczy,  Administracja Centralna w Toruniu.