Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Druki do pobrania

Formularze:

Uwaga: Wniosek o wyjazd zagranicę wraz z niezbędnymi załącznikami powinien trafić do Działu Nauki w oryginale w wersji papierowej nie później niż na 14 dni przed datą planowanego wyjazdu, a w przypadku wnioskowania o zaliczki w gotówce w banku nie później niż na 21 dni przed datą planowanego wyjazdu. Prosimy o składanie wniosków i załączników w komplecie, bez późniejszego ich dosyłania, co usprawni obsługę administracyjno-finansową.

Generator wniosku o wyjazd za granicę: Wniosek o wyjazd za granicę