Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Dieta dojazdowa

Dieta dojazdowa

Jest to ryczałt przeznaczony na pokrycie kosztów dojazdu z/do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego, w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości, w której wyjeżdżający korzystał z noclegu.

W przypadku gdy osoba wyjeżdżająca ponosi koszty dojazdu wyłącznie w jedną stronę, przysługuje ryczałt w wysokości 50% wartości jednej diety pobytowej -> Diety i limity na noclegi

Dieta dojazdowa nie przysługuje, jeżeli:

  • wyjeżdżający odbywa podróż samochodem,
  • strona zagraniczna zapewnia bezpłatne przejazdy,
  • delegowany nie ponosi kosztów, na których pokrycie przeznaczony jest w/w ryczałt