Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Projekt II: Komponent II – Mobilność w szkolnictwie wyższym, lata 2022-23

Projekt EOG/21/K2/W/0006 - Mobilność w szkolnictwie wyższym korzysta z dofinansowania o wartości 29 750 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest wzmocnienie współpracy w zakresie mobilności studentów i pracowników pomiędzy UMK a instytucjami partnerskimi.

Projekt przewiduje wymianę studentów i pracowników z czterema partnerami, z którymi zostały podpisane umowy międzyinstytucjonalne:

  1. University of Bergen – Norwegia, Bergen – Wydział Prawa i Administracji;

Projekt realizowany jest od 01.04.2022 do 30.09.2023.

Organizacja mobilności

Wybór uczestników indywidualnych wymiany odbywa się na uczelni macierzystej kandydatów, którzy powinni złożyć wniosek zgodnie z procedurami kwalifikacji obowiązującymi na UMK w programie Erasmus+ Projekty mobilności studentów i kadry szkolnictwa wyższego. Podczas selekcji/kwalifikacji uczestników oraz realizacji mobilności stosuje się procedury obowiązujące w programie Erasmus+ i zasady obowiązujące przy rekrutacji do projektu.

 

REKRUTACJA STUDENTÓW

W projekcie na lata 2022-2023 istnieje możliwość realizacji mobilności studenckiej wyłącznie studentów z Wydziału Prawa i Administracji na semestr zimowy 2022/23. Rekrutację zaplanowano w terminie 17.01-04.02.2022. Rekrutacja w projekcie na lata 2022-2023 możliwa jest wyłącznie do University of Bergen w Norwegii.

 Zasady rekrutacji w Programie Edukacja

Stawki obowiązujące w projekcie na lata 2022- 2023 przy wyjeździe do kraju Darczyńców:

Dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem - 1200 EUR/msc

Dofinansowanie na pokrycie koszów związanych z podróżą:

100-499 km: 180 EUR

500-1999 km: 275 EUR

2000-2999 km: 360 EUR

3000-3999 km: 530 EUR

 Karta studenta

 Learning Agreement Studies

Wniosek o wyjazd na studia - FORMULARZ 

UWAGA!!! Wypełniony formularz należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do pełnomocnika ds. mobilności na wydziale.

Wzór umowy

 


 

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Rekrutacja pracowników realizowana jest na mobilności przewidziane w projekcie zgodnie z umowami z instytucjami partnerskimi. Są to mobilności kadry na prowadzenie wykładów lub szkolenie.

Zasady rekrutacji pracowników rok akademicki 2021/2022

Stawki obowiązujące w projekcie na lata 2020- 2022 przy wyjeździe do kraju Darczyńców:

Dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem - 1250 EUR/tydzień

Dofinansowanie na pokrycie koszów związanych z podróżą:

100-499 km: 180 EUR

500-1999 km: 275 EUR

2000-2999 km: 360 EUR

3000-3999 km: 530 EUR

Mobility Agreement for Staff Teaching

Mobility Agreement for Staff Training

Wniosek o wyjazd: formularz

Wzór umowy