Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

 

Zapraszamy na grudniowy cykl spotkań wydziałowych na temat programu Erasmus+
od 4 do 12 grudnia 2023!
27-11-2023
Wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ zapraszamy na spotkania wydziałowe.

Program wszystkich spotkań jest taki sam – można przyjść w najbardziej dogodnym terminie:
 • 4 grudnia– poniedziałek
  godz. 13.30 – WNoZiGP – sala 205
 • 6 grudnia – środa
  godz. 10.15 – WMiI – Aula
  godz. 12.00 – WNBiW – sala 288
  godz. 14.00 – WH – Collegium Maius – sala 307
 • 7 grudnia - czwartek
  godz. 11.30 – WNEiZ – sala 58
  godz. 14.00 – WH – Collegium Humanisticum – sala AB 3.13
 • 8 grudnia – piątek
  godz. 8.30 – WCH – Biblioteka Wydziałowa
 • 12 grudnia – wtorek
  godz. 11.30 – WNH – Collegium Humanisticum – sala AB 1.22
  godz. 13.00 – WPiA – sala 108
W trakcie spotkań będziemy mówić m.in. o:
 • różnicach pomiędzy wyjazdami - np. krótkoterminowymi a długoterminowymi; praktyką studencką a absolwencką,
 • wymogach kwalifikacyjnych we wszystkich rodzajach wyjazdów
 • obecnej wysokości stypendium i dodatkowych możliwościach uzyskania dofinansowania (np. green travel, program SMART);
 • instytucjach, do jakich można wyjechać na praktyki, a także jak ich szukać;
 • korzyściach z wyjazdu (a jest ich bardzo bardzo wiele!);
 • możliwościach kontynuowania internacjonalizacji w domu (lub rozpoczęcia internacjonalizacji w domu jeszcze przed wyjazdem).
Będzie możliwość zadawania pytań.

Przyjdź i dowiedz się więcej!
Zapraszamy!
Zapraszamy na Erasmus+ Day!
18 października 2023 (środa)
11-10-2023
Co w programie:
Rekrutacja na wyjazdy w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 10-10-2023
Rozpoczęła się rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim 2023/2024!

Zainteresowanych studentów zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji, która trwa od 10 do 25 października 2023 r.
Więcej informacji

Szczegółowych warunków rekrutacji i terminów w danej jednostce należy szukać na stronach wydziałowych oraz u wydziałowych Pełnomocników ds. Mobilności/Koordynatorów Kierunkowych programu Erasmus+ .

Przez cały rok trwa także rekrutacja na wyjazdy na praktyki studenckie i absolwenckie Erasmus+ - zachęcamy do zapoznania się z możliwościami wyjazdu!
Więcej informacji
Spotkania dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd na studia w roku 2023/2024 27-03-2023
Studentów zakwalifikowanych na wyjazd na studia w roku akademickim 2023/2024 zapraszamy na spotkanie omawiające dalszą procedurę wyjazdową.
Miejsce spotkań - Sala nr 8, Biblioteka Główna.

I termin: 4 kwietnia 2023 (wtorek) – wydziały: WNBiW, WCh, WH, WNEIZ, WNH, WSP
Godzina: 10.00 - 12.30.

II termin: 17 kwietnia 2023 (poniedziałek) – wydziały: WFiNS, WFAiIS, WMiI, WNoZiGP, WPiA, WNoPiB
Godzina: 10.00 - 12.30.

Studenci którzy wyjeżdżali na studia w ramach programu Erasmus+ w bieżącym roku akademickim są zwolnieni z udziału w spotkaniu.

Program obu spotkań jest taki sam.
UWAGA! Udział w jednym ze spotkań jest obowiązkowy.

Studentom którzy będą musieli opuścić zajęcia będą wystawione usprawiedliwienia.
Rekrutacja na wyjazdy na studia na mieszane kursy intensywne (BIP) / Recruitment for Blended Intensive Programmes (BIP) 17-02-2023

Trwa rekrutacja na mobilności krótkoterminowe w formie udziału w Mieszanych Kursach Intensywnych (Blended Intensive Programmes/BIP).
Rekrutacja jest przeprowadzana w trybie ciągłym i jest otwarta dla wszystkich stopni studiów.
Informacje dotyczące szczegółowych zasad rekrutacji oraz stawek stypendialnych są dostępne na stronie.

---

Recruitment for short-term mobilities in Blended Intensive Programs (BIP) is now open.
Recruitment is carried out on a continuous basis and applies to studenst of all degrees.
Information on recruitment rules and scholarship rates are available here.

Rekrutacja na wyjazdy na studia krókoterminowe SMS dla doktorantów / Recruitment for short-term study mobilities (SMS) for doctoral students 17-02-2023

Doktorantów zainteresowanych wyjazdem na studia krótkoterminowe (5-30 dni) w roku 2022/2023 zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji.
Rekrutacja jest przeprowadzana w trybie ciągłym.

---

Doctoral students interested in short-term mobilities for studies (5-30 days) in the academic year 2022/2023, may find recruitment rules here.
Recruitment is carried out on a continuous basis.

Rekrutacja na praktyki (SMT) – studenci wszystkich stopni studiów / Recruitment for traineeships (SMT) - students of all degrees 17-02-2023

Rozpoczęliśmy rekrutację na:

 1. praktyki długoterminowe/długoterminowe mieszane - trwające min. 60 dni - wszystkie stopnie studiów,
 2. praktyki krótkoterminowe/krótkoterminowe mieszane - od 5 do 30 dni mobilności fizycznej - dla doktorantów.

Rekrutacja jest przeprowadzana w trybie ciągłym i dotyczy wyjazdów realizowanych do 30.09.2023 r.
Informacje dotyczące szczegółowych zasad rekrutacji oraz stawek stypendialnych są dostępne na stronie.

---

The recruitment for mobilities for traineeships is now open and includes:

 1. long-term traineeships/long-term blended traineeships - min. 60 days long - all degrees,
 2. short-term traineeships/short-term blended traineeships - form 5 to 30 days of physical mobility - for doctoral students.

Recruitment is carried out on a continuous basis and applies to mobilities that will be finished until September 30, 2023.
More information on detailed recruitment rules and scholarship rates are available here.

Spotkanie informacyjne dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd w semestrze letnim 2022/2023 07-11-2022

Studentów zakwalifikowanych na wyjazd na studia w semestrze letnim 2022/2023 zapraszamy na spotkanie omawiające dalszą procedurę wyjazdową.

Miejsce spotkania - Sala nr 8, Biblioteka Główna.
Termin: 15 listopada 2022 (wtorek)
Godzina: 10.00 - 12.30.

UWAGA! Udział w spotkaniu jest obowiązkowy.

Studentom którzy będą musieli opuścić zajęcia będą wystawione usprawiedliwienia.

Rekrutacja na wyjazdy na studia w semestrze letnik roku 2022/2023 11-10-2022

Studentów zainteresowanych wyjazdem na studia w semestrze letnim w roku 2022/2023 zapraszamy do zapoznanie sią z zasadami rekrutacji, która trwa w UMK od 10 do 25 października br. 
Więcej informacji

Szczegółowych warunków rekrutacji i terminów w danej jednostce należy szukać na stronach wydziałowych oraz u wydziałowych pełnomocników ds. mobilności/koordynatorów kierunkowych programu Erasmus+.

Zachęcamy również do skorzystania z możliwości wyjazdu na praktyki studenckie i absolwenckie Erasmus+.
Więcej informacji

Rekrutacja na wyjazdy na studia w roku 2022/2023 04-02-2022

Wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na studia w roku 2022/2023 zapraszamy do zapoznanie sią z zasadami rekrutacji, która trwa w UMK od 03 lutego do 15 marca br. 
Więcej informacji

Szczegółowych warunków rekrutacji należy szukać na stronach wydziałowych oraz u wydziałowych pełnomocników ds. mobilności/koordynatorów kierunkowych programu Erasmus+.

Warsztaty interkulturowe dla studentów wyjeżdżających 07-12-2021

Informujemy o zbliżających się warsztatach psychologiczno-kulturowych dla studentów wyjeżdżających na studia Erasmus+ w semestrze letnim 2021/2022. 
Spotkanie on-line odbędzie się na platformie Teams w najbliższy piątek, 10 grudnia w godz. 9-13.
Warsztaty poprowadzi dr Lidia Chylewska-Barakat.
Każda osoba zgłoszona na warsztaty otrzyma indywidualne zaproszenie do grupy na platformie Teams.

Rekrutacja na wyjazdy na studia w nowym programie Erasmus+ 2021-2027 i Erasmus Day BIS 22-10-2021

Od 21 października do 5 listopada trwa rekrutacja na wyjazdy na studia Erasmus+ na semestr letni 2021/2022. 
Więcej informacji.

Szczegółowych warunków rekrutacji należy szukać na stronach wydziałowych oraz u wydziałowych pełnomocników ds. mobilności/koordynatorów kierunkowych programu Erasmus+.

Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej na temat nowego Programu Erasmus+ 2021-2027 i możliwości wyjazdów na studia, zapraszamy na Erasmus+ Day BIS! W godz. 10.00-11.00 przedstawimy także informacje o ofercie YUFE i inicjatywie uniwersytetów europejskich.
Miejsce wydarzenia: Biblioteka Główna (Toruń, ul. Gagarina 13)
Termin: 28 października, godz. 9.00-13.00.

Rekrutacja na wyjazdy na studia w nowym programie Erasmus+ 2021-2027 04-05-2021

Rekrutacja na wyjazdy na studia w semestrze letnim 2021/2022 rozpocznie się w październiku br. po opublikowaniu przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ szczegółowych wytycznych dotyczących realizacji mobilności w nowym Programie.

Status Wielkiej Brytanii w programie Erasmus+ 2021-2027 30-04-2021

Zgodnie z Przewodnikiem po programie Erasmus+ 2021-2027 Wielka Brytania ma status kraju partnerskiego tzn. że nie może uczestniczyć w standardowej mobilności studentów i pracowników w ramach krajów programu (kraje członkowskie UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Serbia, Turcja).

 

X