Wiadomości

Wyniki konkursów mobilnościowych

2020-05-06

Inicjatywa Doskonałości - Uczenia Badawcza ogłosiła wyniki dwóch konkursów na mobilność dla doktorantów.

Konkursy były skierowane do doktorantów UMK, którzy nie są członkami Centrów Doskonałości i Emerging Fields oraz do tych, którzy są czynnie zaangażowani w działalność wyłaniających się pól badawczych. Do pierwszego z nich wpłynęły 3 zgłoszenia do komisji konkursowej HS oraz 1 zgłoszenie do komisji ST. W ramach konkursu dla doktorantów z Emerging Fields wpłynęły 3 zgłoszenia do komisji konkursowej ST oraz 1 zgłoszenie do komisji HS.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych, sporządzona została lista laureatów pierwszego konkursu "Inicjatywa Doskonałości - Konkurs na mobilność dla doktorantów":

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce:

  1. dr Agnieszka Laddach
  2. mgr Julia Kołodziejska

Laureatami drugiego konkursu zostali:

Nauki Ścisłe, Przyrodnicze i Techniczne:

  1. mgr Małgorzata Skorupska (staż)
  2. mgr Guoqiang Li (wyjazd konferencyjny)

Składy osobowe komisji konkursowych oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie IDUB.

Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza ogłosiła także nabór wniosków do pilotażowego szkolenia TRIZ dla studentów, doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych UMK. Nabór trwa do 22 maja 2020 r. Warunki rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie IDUB.