Wyniki konkursu - Mobilności

Wyniki konkursu - Mobilności

 Wyniki konkursu - Mobilności

Mobilności dla studentów:

Z powodu braku zgłoszeń w konkursie "Mobilności dla studentów", nie zostali wyłonieni laureaci.

 

Mobilności dla stażystów po doktoracie i profesorów:

Konkursy skierowane były do:

 1. stażystów po doktoracie wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych,
 2. stażystów po doktoracie wizytujących UMK,
 3. profesorów wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych,
 4. profesorów wizytujących UMK.

Wymagania konkursowe oraz tryb zgłoszeń do konkursu zostały określone w regulaminach konkursów. Ocenę merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały trzy rady naukowe dziedzin nauki powołane przez JM Rektora UMK prof. dr hab. Andrzeja Tretyna. kłady Rad Dziedzinowych są dostępne na stronie Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej.

W programie Mobilności, który skierowany był do profesorów i stażystów po doktoracie, wyłoniono 12 laureatów. Do konkursu wpłynęły 4 zgłoszenia do rady HS, 12 zgłoszeń do rady ST oraz 7 zgłoszeń do rady NZ (razem 23 wnioski spełniające wymagania formalne). Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady naukowe dziedzin nauki.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych oraz dyskusji panelowej w dniu 10 lutego 2020 r., która odbyła się na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK, sporządzona została lista laureatów pierwszych konkursów mobilnościowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na UMK:

Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce:

 1. Marcin Kilanowski (profesorowie wyjeżdżający)
 2. Tomasz Kruszewski (profesorowie wyjeżdżający)
 3. Elena Kozmina (profesorowie przyjeżdżający)

Nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne:

 1. Rajmund Przybylak (profesorowie wyjeżdżający)
 2. Szymon Bocian (profesorowie wyjeżdżający)
 3. Kang Li (profesorowie przyjeżdżający)
 4. Anna Ilnicka (post-dok wyjeżdżający)
 5. Beata Kaczmarek (post-dok wyjeżdżający)

Nauki o życiu:

 1. Barbara Ruszkowska-Ciastek (profesorowie wyjeżdżający)
 2. Daniel Załuski (profesorowie wyjeżdżający)
 3. Iwona Świątkiewicz (profesorowie wyjeżdżający)
 4. Tomasz Cudejko (post-dok przyjeżdżający)