COVID-19: zajęcia zdalne od 11 grudnia do 9 stycznia

Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie nr 90.DAG.2220.6.2021
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna 15-15B

Treść ogloszenia

Załącznik nr 1 - Opis nieruchomości

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Zdjęcia nieruchomości

Nieruchomość gruntowa Nieruchomość gruntowa Nieruchomość gruntowa Nieruchomość gruntowa Nieruchomość gruntowa