COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości

 Sprzedaż nieruchomości

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna 15-15B


Treść ogloszenia

Załącznik nr 1 - Opis nieruchomości

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Dziennik Województwa Kuj.-Pom. 178 z 2010 r.

Mapa dla obszaru 39.1-U2


Zdjęcia nieruchomości

Nieruchomość gruntowa Nieruchomość gruntowa Nieruchomość gruntowa Nieruchomość gruntowa Nieruchomość gruntowa Nieruchomość gruntowa