Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

STRONA PROJEKTU         ENGLISH & OTHER VERSIONS

POWITAJKI - welcome guide PL

REGULAMINY

I N F O G R A F I K I :

AKADEMIK APLIKACJE BANK  I  PŁATNOŚCI
DNI  WOLNE KURS JĘZYKA POLSKIEGO LEGITYMACJA  STUDENCKA
MANDATY  I  KARY MIEJSCA  KULTU  RELIGIJNEGO PACZKOMAT
POCZTA POMOC  PSYCHOLOGICZNA SAMOCHÓD
SEGREGACJA  ŚMIECI STUDIA TELEFON
TRANSPORT U LEKARZA ZAKUPY
ZAKUPY  ONLINE ZAKWATEROWANIE ZWROTY  ADRESATYWNE

Napisz do nas, jeśli brakuje tutaj jakichś informacji. Przygotujemy je dla Ciebie :-)

welcometopoland@umk.pl

Projekt "Witamy w Polsce, witamy WŚRÓD NAS" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. "Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland" realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.