astrolabium

Witamy w Polsce, witamy WŚRÓD NAS

 

STRONA GŁOWNA       ENGLISH VERSION

Witamy w Polsce, witamy wśród nas II!

W ramach nowej edycji (1.06.2023-31.05.2025) kontynuujemy spotkania, podczas których dowiecie się więcej na temat Polski, Torunia i studiowania na UMK, będzie też nieco ciekawostek ze świata. Pomożemy Wam odnaleźć się w nowych realiach. O tym, co dla Was przygotowaliśmy, przeczytacie poniżej. Aktualności szukajcie tutaj i na Facebooku ;-)

        1. Welcome CAFE

to międzynarodowy klub akademicki, w którym zaplanowaliśmy cotygodniowe spotkania poświęcone wydarzeniom integracyjno-kulturalnym dla międzynarodowego środowiska akademickiego UMK. Naszym celem jest kształtowanie postaw otwartości i tolerancji zarówno w ramach Uczelni, jak i najbliższego otoczenia społecznego. Obecność tutaj z pewnością wpłynie na wiedzę o życiu i studiowaniu w Polsce i świecie. Będzie kawowo, a z Wami interesująco i miło 🍰❤️ 🎯

TERMINY: w każdą środę 18.30-20.30
MIEJSCE: Collegium Maius, Fosa Staromiejska 3 sala 17

 

        2. Aktywne Lato Akademickie - ALA

czyli wakacyjne uzupełnienie „Welcome CAFE” - wydarzenia integracyjno-kulturalne z naciskiem na udział studentów i pracowników z zagranicy w życiu miasta i regionu. Działanie zaplanowane jest na okres wakacyjny i skierowane głównie do osób, które nie wracają do rodzinnych krajów (domów) i pozostają na uczelni. Przed nami ALA 2023 i 2024. Planowane działania to warsztaty biblioteczne, kulinarne - "Sezon ogórkowy w Toruniu", muzealne - prezentacja dziedzictwa narodowego, teatralne - działanie integracyjno-ośmielające, spotkania filmowe i wycieczka poza miasto - prezentacja regionu i realioznawstwo.

TERMINY: lipiec-wrzesień 2023 i 2024

 

        3. Spotkania z kulturą

a wśród nich kino, taniec i tradycje świąteczne.

 • X Muza - comiesięczne spotkania filmowe prezentujące zarówno filmy polskie, jak i zagraniczne z udziałem polskich twórców, artystów lub związane z Polską, wspierające poziom świadomości międzynarodowego środowiska i jego otoczenia społecznego na temat kultury i historii polskiej i międzynarodowej. Możecie liczyć na wprowadzenie, pokaz filmowy oraz dyskusję, mającą zachęcić Was do poznawania Polski poprzez kinematografię.
 • Tanecznym krokiem w kulturę - comiesięczne warsztaty taneczne - działania integracyjne i prozdrowotne, okazja do aktywnego wypoczynku i otwartości na nowe wyzwania oraz zdobycia/poszerzenia wiedzy na temat tańców polskich.
 • Międzynarodowe świętowanie - przy świątecznym stole - przybliżanie tradycji i obrzędów bożonarodzeniowych, karnawałowych i wielkanocnych w Polsce i na świecie oraz przybliżanie odległych kultur i zwyczajów, np. Chińskiego Nowego Roku. Spotkania będą łączyły prezentowanie zwyczajów z bezpośrednim udziałem w tradycjach, np. wspólne śpiewanie kolęd, warsztaty piernikarskie, dekorowanie pisanek, wykonywanie palm wielkanocnych, nakrywanie do stołu, savoir-vivre przy stole, chińskie wycinanki itp. (1) Boże Narodzenie w Polsce 20.12.2023 godz. 19.00 🫶🎄🎄🎄🫶 (2) Chiński Nowy Rok 22.02.2024 godz. 17.00 🫶⛩🧧🏮🫶 (3) Polska Wielkanoc 27.03.2024 godz. 13.00 🫶🐇🐥🥚🫶

TERMINY i MIEJSCA: zgodnie z ogłoszeniami

 

        4. We are team!

zajęcia sportowe na hali uniwersyteckiej i wspólne kibicowanie w mieście czarnego sportu. Stawiamy na emocje i rywalizację.

TERMINY: Weekendowo: piątki 15.30-17.00, soboty 12:30-14.00, niedziele 13.00-14.00 - prosimy o sprawdzanie terminów!
MIEJSCE: Uniwersyteckie Centrum Sportowe, ul. Św. Józefa 17, 19 i ul. Gagarina 35

 

        5. Maius Language Exchange Meetings - MLEM

to okazja stworzenia tandemów językowych podczas międzynarodowych pogawędek, na które zapraszamy osoby z zagranicy i polskich studentów oraz pracowników. MLEM to szansa wymiany doświadczeń kulturowych i lingwistycznych. Spotkania będą odbywać się cyklicznie jako rozszerzona forma Welcome CAFE, tzn. przy kawie, ciachach i w miłej atmosferze. Planuje się tygodnie tematyczne (np. angielskie, hiszpańskie, niemieckie, ukraińskie i oczywiście polskie).

TERMINY: 15 listopada 2023, 13 grudnia 2023, 17 stycznia 2024, marzec, kwiecień, maj 2024
MIEJSCE: Ośrodek Aktywności Studenckiej "Kotłownia" (fb), ul. Słowackiego 5/7

 

A K T U A L N O Ś C I:

 

 


 

 

 _______________________________________________________________________

Projekt "Witamy w Polsce, witamy WŚRÓD NAS II" jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2022).

 

 _______________________________________________________________________

 

 

ALE TO JUŻ BYŁO...

Pierwsza edycja "Witamy w Polsce, witamy wśród nas" w terminie 1.05.2022-30.04.2023 obejmowała działania:

 1. Welcome CAFE

to międzynarodowy klub akademicki, w którym zaplanowaliśmy cykliczne spotkania poświęcone wydarzeniom integracyjno-kulturalnym dla międzynarodowego środowiska akademickiego UMK.

W ramach "Welcome CAFE" zaplanowaliśmy dla Was:

 • Welcome Among Us - spotkania dla osób z zagranicy oraz polskich studentów i pracowników, podczas których powstaną tandemy językowe. Maius Language Exchange Meetings będzie okazją do wymiany doświadczeń kulturowych i lingwistycznych;
 • X Muza - comiesięczne spotkania filmowe prezentujące zarówno filmy polskie, jak i zagraniczne;
 • Międzynarodowe świętowanie - przybliżanie tradycji i obrzędów bożonarodzeniowych, noworocznych, karnawałowych i wielkanocnych w Polsce i na świecie;
 • "Moje Kujawsko-Pomorskie" - subiektywny e-przewodnik województwa kujawsko-pomorskiego;
 • Tanecznym krokiem w kulturę - działając integracyjnie i prozdrowotnie, będziemy Was zachęcać tańcem do aktywnego wypoczynku i otwartości na nowe wyzwania;
 • We are team! - zajęcia sportowe w hali uniwersyteckiej i w siłowni.

TERMINY: w każdą środę 18.30-20.30 od 1.05.2022 do 30.04.2023
MIEJSCE: Collegium Maius, Fosa Staromiejska 3 pokój 218

 1. Welcome Center

stacjonarnie w poniedziałki i środy od rana do zmierzchu, a podczas dni adaptacyjnych (jesienią dla semestru zimowego i wiosną dla semestru letniego) codziennie w wyznaczonych godzinach. Zasięg Centrum wzmacniamy profilem w mediach społecznościowych, codziennie możecie liczyć na wymianę informacji za pośrednictwem komunikatora.

Do obsługi punktu i profili zapraszamy studentów zagranicznych i polskich. We wszystkim pomoże Wam pani Kasia!

Planujemy tygodnie tematyczne, skupione wokół miejsc, z których pochodzą goście z zagranicy i polscy studenci. To będzie dobra okazja do integracji, wzajemnego wspierania się w trudnych sytuacjach, np. dzięki możliwości komunikowania się w językach narodowych, ale także promowania międzykulturowości i tolerancji. Możecie liczyć na miejsce inkluzywne, otwarte, tętniące życiem akademickim - ze spersonalizowanym podejściem do odwiedzających je gości, to znaczy osób, które - zgodnie z hasłem projektu - "Witamy w Polsce, witamy wśród nas". 

TERMINY: poniedziałki i środy 9:00-18:00, w czasie tygodnia adaptacyjnego (1-8 marca 2023) codziennie 9:00-15:00 od 1.05.2022 do 30.04.2023
MIEJSCE: Collegium Maius, Fosa Staromiejska 3 pokój 218

 1. Powitajki

- startery - ułatwią proces adaptacyjny i opanowanie takich spraw jak transport, prawa i obowiązki w PL, zakupy, rejestrację na zajęcia na studia, regulamin akademika, komunikację z uczelnią, opiekę medyczną, szkolenia BHP i inne.

Te zagadnienia z pewnością nie wyczerpują listy problemów, piszcie do nas, jeśli potrzebujecie podpowiedzi, jak odnaleźć się w PL.

 1. Wsparcie szkoleniowe kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej

czyli prosty język polski i angielski dla każdego, it's going to be fun!

 • język angielski dla administracji i obsługi: 13 grup x 30 h zajęć od października 2022 do marca 2023
 • język angielski dla nauczycieli akademickich: 3 grupy x 60 h zajęć od października 2022 do kwietnia 2023
 • prosty język polski: 6-godzinne spotkanie w Collegium Maius w terminach: 20 stycznia 10.00-14.30 s. 307, 17 marca 10.00-14.30 s. 111, 30 marca 13.00-17.30 s. 302, zapisy pod adresem welcometopoland@umk.pl.

 

EWALUACJA

Prosimy o wypełnienie ankiety satysfakcji.

 

T R O C H Ę  W S P O M N I E Ń  . . .

 

Projekt "Witamy w Polsce, witamy WŚRÓD NAS" współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. "Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland" realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.