COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne

Tłumaczenie dyplomu

Tłumaczenie łacińskiej treści dyplomu
odczytanego Papieżowi w momencie wręczenia
tytułu Doktora Honoris Causa UMK:

Senat jednomyślnie postanowił nadać Jego Świątobliwości Janowi Pawłowi II godność doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w uznaniu zasług dla nauki, kultury i społeczności międzynarodowej. Senat nadaje ten tytuł Papieżowi - Polakowi jako wybitnemu filozofowi i teologowi, kapłanowi, mężowi stanu, obrońcy praw człowieka, orędownikowi wolności i pokoju, największemu autorytetowi moralnemu współczesnego świata. Senat godnością tą honoruje Jana Pawła II w sześćdziesiątą rocznicę powstania Uniwersytetu i piątą rocznicę spotkania Ojca Świętego ze światem nauki w murach toruńskiej Almae Matris.